Hydroxid hlinitý

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Hydroxid hlinitý
Hydroxid hlinitý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec Al(OH)3
Systematický názov Hydroxid hlinitý
Vzhľad Biela prášková prípadne kryštalická látka
Fyzikálne vlastnosti
Teplota topenia 300 °C
Hustota 2,42 g/cm³ (20 °C)
Rozpustnosť Nerozpustný
Bezpečnosť
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
1
0
 
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Hydroxid hlinitý - Al(OH)3 je biela tuhá látka, ktorá sa vyskytuje v dvoch modifikáciách: α-Al(OH)3 (minerál bayerit) a γ-Al(OH)3 (minerál gibbsit). Je to amfoterný hydroxid, v roztokoch kyselín sa rozpúšťa na soli hlinité, v roztokoch silných hydroxidov na hydroxohlinitany. V prírode sa vyskytuje hlavne ako zložka bauxitov, spolu s hydroxidom-oxidom hlinitým a hydratovaným oxidom hlinitým. Hydroxid hlinitý sa vylučuje ako kryštalická biela látka z roztokov hlinitanov pôsobením CO2. Reakciou hydroxidu hlinitého s kyselinami vznikajú hlinité soli, pre ktoré je typická tvorba početných hydrátov. Reakciou hydroxidu hlinitého s hydroxidmi alkalických kovov vznikajú hydroxihlinitany, obsahujúce komplexné tetrahydroxohlinitanové anióny.