JHVH

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tetragramatón napísaný rozličným písmom: fenickým, aramejským a moderným hebrejským písmom

JHVH alebo jhvh (staršie resp. cudzojazyčné prepisy JHWH alebo IHWH; hebr. יהוה) je vlastné meno Boha Abraháma, Izáka a Jákoba, tak, ako je zapísané v hebrejskej Biblii. Toto slovo sa niekedy všeobecne označuje aj ako tetragramatón alebo tetragram. Sporný je pôvodný význam slova JHVH a vzhľadom na to, že tento zápis neobsahuje samohlásky, je sporná aj správna výslovnosť slova a počet jeho slabík. V súčasnosti prevažujú čítania Jahve, Jehova alebo Jahvo, ale možností je viac. V slovenských prekladoch Starého zákona je použitý výraz Hospodin.

Význam slova[upraviť | upraviť zdroj]

Slovo JHVH je zložené z hlások י (jod) ה (he) ו (vav) a ה (he). Je to vlastné meno Boha izraelského národa. Jeho presný význam nie je známy. Podľa niektorých interpretácií ide o tvar 3. osoby imperfekta slovesa ha vah (הוה, stať sa, byť) v kauzatívnom kmeni, znamená teda „pôsobí, že sa stane“. V prekladoch Biblie sa však používajú aj pomenovania ako napr. "Hospodin", "Zvrchovaný Pán", "Stvoriteľ", "Otec", "Všemohúci", "Najvyšší" "Pán zástupov" a iné. Ale osobnosť a vlastnosti Boha sú obsiahnuté práve v Jeho vlastnom mene, teda »pôsobí, aby sa stalo to, čo si predsavzal«. (pozri Žalm 83,18)

Správna výslovnosť[upraviť | upraviť zdroj]

JHVH je skupina štyroch spoluhlások, medzi ktoré sa mali pri čítaní vkladať samohlásky. Samohláskové značky boli zavedené až neskôr (asi v prvej polovici prvého tisícročia po Kr.) a tak hebrejská časť Biblie tieto značky neobsahuje. Kvôli tradícii nevyslovovať Božie meno, sa výslovnosť mena časom pozabudla a dnes nie je možné s istotou tvrdiť, aká je pôvodná výslovnosť. Väčšina znalcov Biblie sa prikláňa k výslovnosti "Jahve" alebo "Jahvo"; časté je aj čítanie "Jehova".

Podľa Jewish Encyclopedia sa tetragramatón objavuje v Tanachu 6823-krát. Vo vedeckých edíciách hebrejskej Biblie (Biblia Hebraica, Biblia Hebraica Stutgartensia) sa nachádza 6828-krát. V judaizme sa v určitom období vytvorila predstava (kedy a ako sa vytvorila nie je celkom známe), že je nesprávne vyslovovať Božie meno a tetragramatón bol považovaný za nevysloviteľné Božie meno, preto ho nemožno prečítať ani vysloviť nahlas. Pri čítaní Písma a pri modlitbe sa nahrádza slovom Adonaj (hebr. אדני), ktoré sa najčastejšie prekladá ako Pán. Mimo náboženského kontextu veriaci Židia nevyslovujú ani slovo Adonaj, pretože to považujú za porušenie jedného z prikázaní Desatora - nebrať meno Božie nadarmo[1]. Tetragramatón preto čítajú a vyslovujú ako Ha-Šem (השם), čo v preklade znamená To Meno. Niektorí spájajú slovo Adonaj a Ha-Šem do zloženiny Adošem. Z rovnakého dôvodu veriaci Židia úmyselné vyslovujú a píšu slovo Elohim (hebr. אלהים), ktoré znamená Boh, ako Elokim (אלוקים).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Ďalšia literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • JUHÁS, Peter. K etymológii Božieho mena JHWH. In: Exodus. Ed. Jozef Tiňo. Trnava : Dobrá kniha, 2013. 948 s. (Komentáre k Starému zákonu; zv. 3.) ISBN 978-80-7141-766-8. S. 148 – 149.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

  • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému JHVH

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]