Jadrová chémia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Jadrová chémia je vedný odbor, ktorý sa zaoberá vlastnosťami hmoty, chemickej a fyzikálnej povahy látok, ktorých pôvodcom je jadro atómov a jeho premeny. Atómové jadrá predurčujú konfiguráciu elektrónového obalu atómov a translačno-rotačno-vibračného pohybu molekúl, sú nositeľom okolo 99,8% ich hmotnosti a 99,9999% energie interakcií subatómových častíc, ktoré tvoria atóm. Metódou jadrovej chémie je štúdium chemického prvku ako zmesi stabilných a rádioaktívnych izotopov, ktorej zloženie sa môže meniť v dôsledku jadrových premien ( rádioaktívnej premeny a jadrových reakcií), ako aj fyzikálno-chemických procesov. Jadrová chémia preto využíva vlastnosti jadra a jeho prejavov aj ku štúdiu a riešeniu chemických problémov. Jadrová chémia sa pohybuje na rozhraní chémie a jadrovej fyziky, jej súčasťami sú rádiochémia a radiačná chémia.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  • O.Navrátil, J.Hála, R.Kopunec, L.Lešetický, F.Macášek, V.Mikulaj: Jaderná chemie, Academia Praha 1985 (angl.vydanie Nuclear Chemistry, E.Horwood, New York 1991)
  • J.Tőlgyessy, P.Dillinger, M.Harangozó, Jadrová chémia, Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica 2001
  • F. Macášek: Jadrová chémia 1 (e-book), Omega Info, Bratislava 2009