Termochémia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Termochémia alebo chemická termodynamika je odbor chémie, ktorý skúma tepelné javy pri chemických reakciách.

Zaoberá sa tepelným efektom chemických reakcií, ktorý nazýva reakčné teplo. Podľa premeny tepelnej energie rozoznávame:

  • exotermické (exotermné) reakcie – energia sa uvoľňuje vo forme tepla
  • endotermické (endotermné) reakcie – energia sa spotrebuje v podobe tepla

Množstvo tepla, ktoré sa uvoľní alebo spotrebuje pri chemickej reakcii závisí aj od skupenstva reaktantov a produktov, ďalej od energií chemických väzieb a tlaku vonkajšieho prostredia.

Najznámejšou exotermickou reakciou je horenie, čiže zlučovanie s kyslíkom. Veľmi exotermickými reakciami sú aj zlučovanie kovov s nekovmi, s ich oxidmi a pod. Platí zákon o zachovaní hmotnosti a energie.