Kópia diela

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Kópia diela, alebo rozmnoženina diela je predmetom Autorského zákona. Autorský zákon definuje autorské dielo, kópie diela a stanovuje možnosti zaobchádzania s nimi. Udeliť súhlas na vytvorenie kópie diela môže autor diela (podľa § 18 ods. 2 AZ); v určitých prípadoch a pri splnení určitých podmienok je možné vytvoriť kópiu diela aj bez jeho súhlasu. Tieto prípady sú takisto definované autorským zákonom: napríklad nie je potrebný súhlas autora pri vytvorení rozmnoženiny diela na školské účely (podľa § 28 AZ), kópiu (rozmnoženinu) zverejneného diela môže vyhotoviť fyzická osoba bez súhlasu autora pre svoju osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný; za také použitie nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu (podľa § 24 ods. 1 AZ).[1]

Rozmnoženinu diela je možné vyhotoviť (podľa § 5 ods. 17 AZ) prenesením diela alebo jeho časti na iný hmotný podklad priamo z originálu diela alebo nepriamo z inej rozmnoženiny diela dočasne alebo trvalo, a to akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek forme; rozmnoženinu diela možno vyhotoviť najmä vo forme:

 • tlačenej
 • fotografickej
 • zvukovej
 • zvukovo-obrazovej
 • stavby architektonického diela
 • inej trojrozmernej rozmmnoženiny
 • elektronickej, sem spadá analógové aj digitálne vyjadrenie [1]

Kópiu, rozmnoženinu diela je možné vyhotoviť (podľa § 5 ods. 9 AZ) pomocou reprografického alebo iného technického zariadenia. Sú to zariadenia, ktoré využívajú na zhotovovanie rozmnoženiny elektromagnetické žiarenie alebo zhotovujú rozmnoženiny inak. Je to najmä kopírovací prístroj, skener, či fax.[1]

Európska únia[upraviť | upraviť zdroj]

Pôvodne boli štáty Európskej únie rozdelené na:

 • štáty, v ktorých bolo možné zhotovovať kópie diel podliehajúcich autorskému zákonu aj bez súhlasu autora pre osobnú potrebu a ak ich užívateľ neplánoval speňažiť, napríklad aj Slovensko
 • štáty, v ktorých bolo zhotovovanie kópie autorského diela pre osobnú potrebu zakázané

Vyhlásením Súdneho dvora Európskej únie zo dňa 10. apríla 2014 sa toto členenie zmenilo a v súčasnosti je možné zhotoviť kópiu autorského diela pre osobnú potrebu len v prípade, ak bude zhotovená z legálneho zdroja.[2]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b c Autorský zákon - úplné znenie - Zákon č. 618/2003 Z. z.: 2003/618 Autorský zákon [online]. www.vyvlastnenie.sk, [cit. 2019-01-01]. Dostupné online.
 2. PC Revue | PC REVUE [online]. www.pcrevue.sk, [cit. 2019-01-01]. Dostupné online.