Kývavec

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Kývavec alebo viklan je jedna z eolických foriem reliéfu vytvorená defláciou.

Deflácia spolu s veternou koráziou sa spolupodieľajú na vzniku jedného z hlavných geomorfologických procesov, ktoré vedú k vzniku kývavcov. Sú to veľké skalné bloky obnažené selektívnou defláciou jemných častíc, ktoré ho pôvodne na báze obklopovali a ktoré boli veternou činnosťou premiestnené. Kývavec sa o zemský povrch opiera len malou plochou, preto často dochádza k narušeniu jeho rovnováhy a následnému gravitačnému premiestneniu po svahu.

Na území Slovenska je známy kývavec v prírodnej rezervácii Boky na juhu Kremnických vrchov.