Preskočiť na obsah

Kamenný potok (prítok Belej)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Kamenný potok
potok
Štát Slovensko Slovensko
kraj Košický kraj
Okres Košice-okolie
Obec Košická Belá
sútok zdrojníc
 - poloha Ráztoky
 - výška 478 m
 - súradnice 48°47′41″S 21°05′52″V / 48,7948°S 21,0978°V / 48.7948; 21.0978
Ústie Belá
 - poloha Košická Belá
 - výška 362 m
 - súradnice 48°48′22″S 21°06′17″V / 48,8062°S 21,1047°V / 48.8062; 21.1047
Dĺžka 1,7 km
Rád toku VI.
Číslo hydronyma 4-32-03-1961
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Kamenný potok[1] je potok v Košickom regióne, na území obce Košická Belá v okrese Košice-okolie v Košickom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Volovské vrchy a ústi do Belej v povodí Hornádu. Má dĺžku 1,7 km a je tokom VI.rádu.

Vznik[upraviť | upraviť zdroj]

Vzniká sútokom dvoch zdrojníc v 478 m n. m. v centrálnej až juhozápadnej časti územia obce Košická Belá juhozápadne od intravilánu obce v lesnom extraviláne. Južná zdrojnica pretekajúca cez les Ráztoky pramení v 594 m n. m. Juhozápadná, dlhšia zdrojnica, pramení v 678 m n. m. v severozápadnom úbočí lesa Plichtov diel.

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Tečie od sútoku zdrojníc lesným extravilánom, vyteká z lesného extravilánu do poľnohospodárskeho extravilánu, pravým brehom obmýva hospodársky dvor Košická Belá, v 401 m n. m. podteká cestu, mení smer na severný, vteká do intravilánu obce Košická Belá, na severovýchodnom okraji intravilánu v 362 m n. m. ústi do Belej ako jej pravostranný prítok[2]. Nachádza sa v okrese Košice-okolie v Košickom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Volovské vrchy a v jeho podcelku Kojšovská hoľa.[3][4] Nemá významnejšie prítoky.[5]

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Názov potoka má pôvod v charakteristickom dne toku, ktoré je budované v skalnatom, kamenistom podloží. Z podstatného mena kameň po rozšírení o adjektívnu príponu -ný s významom niečo z kameňa alebo kamenný prírodný úkaz a po kombinácii so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok bolo utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložené z prídavného mena a z podstatného mena Kamenný potok s významom potok v skalnatom teréne, v teréne pokrytom kamením ako súčasť početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii[6][7]. Názov vodného toku bol štandardizovaný v roku 2007[8]. V priestore slovenskej hydronymie vodných tokov hydronymum Kamenný potok nie je jedinečným hydronymom. V priestore Slovenska je 27 potokov so štandardizovaným názvom Kamenný potok (január 2023).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2023-01-04.
  2. Geografické názvy okresov Košice-mesto a Košice-vidiek A13 Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSFR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-98/1990 z 8.2.1990. 133 s. S. 45, 48, 104, 118, 121. ISBN 80-85164-99-X.
  3. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2023-01-02
  4. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 7, 32, 33, 203. 079-902-87 NVA (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN)
  5. Priebeh Kamenného potoka (prítok Belej) v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2023-01-03].
  6. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 22, 24, 25, 57, 61, 127, 142.
  7. Rudolf Krajčovič: Z lexiky stredovekej slovenčiny s výkladom názvov obcí a miest (20). In: Kultúra slova, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV a Jazykový odbor Matice slovenskej, Bratislava, 2010, ročník 44, č. 2, ISSN 0023-5202. S. 84. Dostupné online [4] [cit. 2022-12-31.]
  8. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P-2144/2007 zo dňa 30.3.2007 o štandardizácii 566 názvov nesídelných geografických objektov - vodných tokov a vodných plôch. Príloha č. 1 a 2. Spravodajca ÚGKK SR, 2007, ročník 39, čiastka 2, s. 40 - 50. S. 44. Dostupné online [5] Archivované 2021-11-19 na Wayback Machine [cit. 2023-01-06.].