Preskočiť na obsah

Klatrát metánu

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Horiace kocky hydrátu metánu, vľavo hore jeho kryštálová mriežka.

Klatrát metánu alebo hydrát metánu je pevná klatrátová látka, v podstate vodný ľad, ktorého kryštálová mriežka obsahuje veľké množstvo metánu.

Pôvodne sa predpokladalo, že metán sa v takomto skupenstve nachádza iba na niektorých vesmírnych telesách, kde pre nízke teploty spolu koexistuje ľad aj metán vo väčších objemoch. V 30. rokoch 20. storočia bol objavený v potrubiach plynovodov a o 30 rokov neskôr i v ložiskách zemného plynu na Sibíri. Množstvo uhlíka tvoriaceho svetové zásoby hydrátov metánu dvakrát prekračujú obsah uhlíka uloženého v rope, uhlí aj plyne dohromady[1].

Vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Najbežnejším klatrátom je látka s kubickou štruktúrou (bodová grupa Pm3n a mriežkovým parametrom približne 12 Å), tvorená 46 molekulami vody a 8 miestami pre molekuly plynu. Tými môže byť metán, etán, oxid uhličitý alebo sírovodík.[2] 1 m3 pevného klatrátu metánu obsahuje asi 164m3 v plynnom skupenstve. Jeho hustota je okolo 0,90 g/cm3. Klatrát metánu je v pri izbovej teplote nestabilný a rozkladá sa na plyn a vodu.[3]

Vznik[upraviť | upraviť zdroj]

Predpokladá sa, že klatráty metánu vznikajú migráciou zemného plynu z väčších hĺbok pozdĺž zlomov a následnou precipitáciou alebo kryštalizáciou na kontakte s oceánskou vodou za nízkych teplôt. Tieto podmienky sú bežné na dne šelfových morí aj oceánov.

Výskyt[upraviť | upraviť zdroj]

Vzorky hydrátov metánu z vrtných jadier.

Klaráty metánu sa nachádzajú v sedimentoch oblastí permafrostu ale i v oblasti kontinentálnych okrajov, v menších hĺbkach ako klasické ložiská ropy a plynu. V oceánskom prostredí sa nachádzajú aj vo väčších hĺbkach.

Využitie[upraviť | upraviť zdroj]

Napriek svojej relatívne dobrej dostupnosti a rozsiahlemu výskytu, neboli hydráty metánu nikdy žiadanou energetickou surovinou. S narastajúcou cenou zemného plynu však možno počítať v skorej dobe so začatím ťažby hydrátov metánu hlavne v oblastiach s ložiskami v permafroste, v blízkosti už existujúcej infraštruktúry na ťažbu zemného plynu.[2]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Dillon, W., Kvenvolden, K. Gas (Methane) Hydrates - A New Frontier [online]. U.S. Geological Survey, september 1992, [cit. 2010-12-23]. Dostupné online. (po anglicky)
  2. a b Ruppel, C., 2007, Tapping Methane Hydrates for Unconventional Natural Gas. Elements, 3, 3, s. 193-199
  3. Energetické suroviny [online]. geologie.vsb.cz, [cit. 2010-12-23]. Dostupné online.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]