Preskočiť na obsah

Kolízne pravidlá

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Kolízne pravidlá alebo hierarchické kritériáprávne princípy, ktoré stanovujú prioritu a hierarchiu právnych noriem. Hoci je žiadúce konštruovať právny poriadok ako vnútorne neodporujúci si, v praxi sa nedá vyhnúť prípadom, kedy na ten istý právny vzťah dopadá niekoľko navzájom protichodných právnych noriem. V takom prípade sa uplatnia kolízne pravidlá. Aj keď sa v nich hovorí o „derogácii“, nejde o zrušenie zákona ako takého, iba sa určitá právna norma na daný prípad neaplikuje.

Ak dôjde ku kolízii medzi samotnými kolíznymi pravidlami, majú prioritu podľa tohto poradia (v zložitejších prípadoch, najmä pokiaľ ide o kolízii medzi viac ako dvoma právnymi normami však môže byť určenie priority sporné):

  1. Lex superior derogat legi inferiori (doslovne vyšší zákon deroguje nižší) – právna norma obsiahnutá v predpise vyššej právnej sily má prednosť pred normou obsiahnutou v predpise nižšej právnej sily, tzn. napríklad ústavný zákon (a jemu na roveň postavená medzinárodná zmluva) má prednosť pred „obyčajným“ zákonom, ktorý má zase prednosť pred nariadením vlády alebo vyhláškou.
  2. Lex specialis derogat legi generali (doslovne konkrétnejší zákon deroguje všeobecnejší zákon) – konkrétnejšia norma má prednosť pred [normou všeobecnejšou, subsidiárnou, ktorá sa uplatní len tam, kde osobitný zákon vec sám neupravuje (napríklad zákon o obchodných korporáciách je pre spoločnosti lex specialis a občiansky zákonník lex generalis).
  3. Lex posterior derogat legi priori (doslovne neskorší zákon deroguje skorší zákon) – neskorší resp. neskôr účinný právny predpis má prednosť pred skorším (starším) právnym predpisom.
  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Kolizní pravidla na českej Wikipédii.