Kolokvium

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Kolokvium (z lat. colloquium - rozprava, rozhovor[1]) môže byť:

 • zastarano zriedkavo[pozn 1]: rozprava, rozhovor[2][3][4][5][6], najmä odborný, vedecký[7][8]
 • stretnutie (porada, zhromaždenie) odborníkov či vedcov (prípadne politikov), obyčajne z jedného odboru, ktoré je zvyčajne úzkošpecializované, so širokou (často medzinárodnou) účasťou a má rozsah menšej konferencie (trvá typicky jeden až dva dni)[9][10][11][12][13][2][14][15], pozri napr. konferencia (veľká schôdza), seminár (kurz)
 • v školstve: druh skúšky alebo druh predmetu či kurzu na vysokej škole[pozn 2], pozri kolokvium (školstvo)
 • v dejinách Česka (a podobne aj Poľska[16]): širšie zhromaždenie členov vládnuceho rodu, družiny, cirkevných hodnostárov a spočiatku asi aj slobodného obyvateľstva v českom štáte v 11./12.-13. storočí, ktoré zvolával panovník predovšetkým na podporu svojich rozhodnutí pri voľbe kniežaťa alebo biskupa a pri prerokúvaní dôležitých rozhodnutí alebo súdnych sporov.[4][17], pozri kolokvium (Čechy)
 • v dejinách náboženstva: colloquium charitativum[18][19]

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Český Akademický slovník cizích slov 1998 v hesle kolokvium tento význam označuje ako zastaraný a knižný. V preklade tohto slovníka do slovenčiny (t.j. v publikácii Slovník cudzích slov (akademický) 2005) je tento jeden význam slova kolokvium na rozdiel od českej verzie úplne vynechaný, čiže autori prekladu ho zrejme nepovažujú za platný v slovenčine, a to ani s prívlastkom zastaraný.
 2. Pozri zdroje v článku kolokvium (školstvo).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. kolokvium. In: REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. 1. vyd. Voznice : Leda, 2001. 752 s. ISBN 80-85927-85-3. S. 286.
 2. a b kolokvium. In: Slovník spisovného jazyka českého. dostupné online
 3. kolokvium. In: Masarykův slovník naučný : lidová encyklopedie všeobecných vědomostí. Zväzok 4 Ko – M. Praha : Československý kompas, 1929. 1109 s. S. 34.
 4. a b kolokvium. In: PAULIČKA, Ivan, ed. Všeobecný encyklopedický slovník. Zväzok G – L. Praha : Ottovo nakladatelství, 2005. 943 s. ISBN 80-7181-659-0. S. 608.
 5. kolokvium. In: BUJNÁK, Pavel, ed. Slovenský náučný slovník : príručná encyklopedia vedomostí v troch dieloch. Zväzok II E – M. Bratislava; Praha : Litevna, literárne a vedecké nakladateľstvo Vojtech Tilkovský, 1932. 379 s. S. 245.
 6. kolokvium. In: Příruční slovník jazyka českého. dostupné online
 7. kolokvium. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 636.
 8. http://bara.ujc.cas.cz/psjc/img.php/img/727/209509090_93945_20447_584
 9. kolokvium. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 5. revid. a dopl. vyd. Bratislava – Prešov : SAMO, 2008. 1184 s. ISBN 978-80-89123-07-0. S. 598.
 10. kolokvium. In: JAROŠOVÁ, Alexandra, ed.; BUZÁSSYOVÁ, Klára, ed. Slovník súčasného slovenského jazyka. Zväzok H – L. Bratislava : Veda, 2011. 1087 s. Dostupné online. ISBN 978-80-224-1172-1.
 11. kolokvium. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 257.
 12. kolokvium. In: Slovník cudzích slov : akademický. 2. dopl. a upr. slovenské vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005. 1054 s. Dostupné online. ISBN 80-10-00381-6.
 13. kolokvium. In: OBDRŽÁLEK, Zdeněk; HORVÁTHOVÁ, Kinga, a kol. Organizácia a manažment školstva : terminologický a výkladový slovník. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004. 419 s. ISBN 80-10-00022-1. S. 146.
 14. Kolloquium. In: DWDS-Wörterbuch [online]. Berlin: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, [cit. 2016-02-04]. Dostupné online.
 15. kolokvium. In: Výchova a vzdelávanie dospelých: andragogika: terminologický a výkladový slovník. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2000. 547 s. (Terminologický a výkladový slovník; zv. 7.) ISBN 80-08-02814-9. S. 200.
 16. ŠIMEČEK, Zdeněk. K charakteristice středověkých kolokvií v Čechách. Československý časopis historický (Praha: Academia), 1970, roč. 18, čís. 6, s. 595. Poznámka č. 19. ISSN 0045-6187.
 17. ŠIMEČEK, Zdeněk. K charakteristice středověkých kolokvií v Čechách. Československý časopis historický (Praha: Academia), 1970, roč. 18, čís. 6, s. 594-596. ISSN 0045-6187.
 18. colloquium . In: Ottův slovník naučný : illustrovaná encykloædie obecných vědomostí. Zväzok 5. C – Čechůvky. V Praze : J. Otto, 1892. 896 s. Dostupné online. S. 517.
 19. VESELÝ, Daniel. Všeobecné cirkevné dejiny Novovek 1500–2000 [online]. Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, [cit. 2016-02-04]. S. 25, 43-44. Dostupné online.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

 • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Kolokvium
 • Spolupracuj na Wikislovníku Wikislovník ponúka heslo Kolokvium
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.