Králik

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Králik môže byť:

 • zdrobnenina slova kráľ, pozri kráľ
 • ako dvojitozubec:
  • slovenský názov všetkých (recentných) rodov z čeľade zajacovité okrem rodov Lepus a Bunolagus (oba sa po slovensky volajú zajac)[1][2], pozri pod zajacovité
  • ľudovo alebo staršie: králik divý, vrátane králika domáceho (vedecky ide o rod Oryctolagus s jediným druhom Oryctolagus cuniculus, ktorý sa historicky volal Lepus cuniculus)[3][4][5], pozri králik divý a králik domáci
  • hovorovo: zajac (lat. Lepus), najmä zajac poľný (lat. Lepus europeus)[6][3], pozri zajac a zajac poľný
  • kožušina z králika divého (resp. domáceho)[7], pozri králik (kožušina)
  • mäso alebo jedlo z králika divého (resp. domáceho)[7]
 • ako vták:
 • ako rastlina:

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. LUPTÁK, Peter. Slovenské mená cicavcov sveta. [1. vyd.] Bojnice : Zoologická záhrada, 2003. 218 s. ISBN 80-969059-9-6. S. 89.
 2. Svet živočíšnej ríše : ilustrovaná encyklopédia. Preklad Anna Gutteková. dotlač 1. vyd. Martin : Osveta, 1984. 606 s. S. 209 – 210, 563 – 564.
 3. a b c d e f g h králik. In: Slovník slovenských nárečí. 1. vyd. Zväzok I A – K. Bratislava : Veda, 1994. 933 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0183-8. S. 864.
 4. králík. In: Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí
 5. a b králik. In: Slovenský náučný slovník. Ed. Pavel Bujnák. Zväzok II. E – M. Bratislava–Praha : Litevna, 1932. 379 s. S. 264.
 6. králik. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 273. ; zajac. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 906.
 7. a b c d králik. In: Slovník súčasného slovenského jazyka. Ed. Alexandra Jarošová, Klára Buzássyová. Zväzok H – L. Bratislava : Veda, 2011. 1087 s. Dostupné online. ISBN 978-80-224-1172-1.
 8. KOVALIK, Peter, et al. Slovenské mená vtákov [online]. Bratislava: SOS/BirdLife Slovensko, 2010 (2016), rev. 2016-10-23, [cit. 2018-04-14]. Dostupné online. (Poznámka: Staršie názvy sú dostupné len vo verziách spred roku 2020)
 9. ČERVENKA, Martin, et al. Slovenské botanické názvoslovie : rastlinná výroba. 1. vyd. Bratislava : Príroda, 1986. 517 s. S. rôzne strany.
 10. HESS; LANDOLT; HIRZEL. Flora der Schweiz und angrenzender Gebiete Bd 3: Plumbaginaceae - Compositae - Literaturverzeichnis,Generalreg.. [s.l.] : Springer-Verlag, 2013. 876 s. ISBN 978-3-03487655-1. S. 563.
 11. ČERVENKA, Martin, et al. Slovenské botanické názvoslovie : rastlinná výroba. 1. vyd. Bratislava : Príroda, 1986. 517 s. S. 291.
 12. PIKULA, Jozef. Slovenské názvy rastlín. Slovenská reč, 1936 – 1937, roč. V, čís. 4, s. 110. Dostupné online [cit. 2021-04-25]. ISSN 1338-4279.
 13. Problematiku margaréta biela v užšom zmysle vs. súborný druh (komplex) margaréta biela pozri napr. v:
  • Masarykova univerzita, Botanický ústav Akademie věd ČR a Jihočeská univerzita. PLADIAS [online]. pladias.cz, [cit. 2020-11-11]. Dostupné online. ,
  • AG Flora von Bayern. Steckbriefe zu den Gefäßpflanzen Bayerns [online]. daten.bayernflora.de, [cit. 2020-11-11]. Dostupné online. ,
  • P. Marchi, O. Illuminati, A. Macioce, R. Capineri & G. D'Amato (1983) GenomeEvolution and Polyploidy in Leucanthemum Vulgare Lam. Aggr. (Compositae). Karyotype Analysisand DNA Microdensitometry, Caryologia, 36:1, 1-18, DOI: 10.1080/00087114.1983.10797639To [1],
  • HÄNSEL, Rudolf; KELLER, Konstantin; RIMPLER, Horst; SCHNEIDER, Georg. Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis (Drogen E—O). [s.l.] : Springer-Verlag, 2013. 970 s. ISBN 978-3-642-57993-6. Kapitola 661. [2]
 14. The Euro+Med Plantbase Project [online]. ww2.bgbm.org, [cit. 2020-11-11]. Dostupné online.
 15. FERIANC, Oskár. Slovenčina prírodopisných učebníc. Slovenská reč, 1934 – 1935, roč. V, čís. 4, s. 136. Dostupné online [cit. 2021-05-25]. ISSN 1338-4279. (Poznámka: Autor sa nesprávne nazdáva, že králik nemôže znamenať sedmokrásku - porov. napr. Slovník slovenských nárečí.)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.