Kruskalov diagram

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Znázornenie prechodu do singularity (čiernej diery) na Kruskalovom diagrame, vyjadrujúcom časopriestor na dvojrozmernej ploche. Modré priamky - čiary konštantného času, červené hyperboly - čiary konštantnej vzdialenosti. V oblasti pod horizontom udalosti sa menia úlohy medzi priestorom a časom

Kruskalov diagram je plošné zobrazenie časopriestoru pomocou súradnicovej sústavy zavedenej M. D. Kruskalom. Udalosti časopriestoru s rovnakým časom (t = konšt.) sú na ňom znázornené priamkami smerujúcimi radiálne zo začiatku súradnicovej sústavy, udalosti v rovnakej vzdialenosti (r = konšt.) hyperbolami. Na Kruskalovom diagrame možno výhodne znázorniť napríklad celý priebeh pádu častice do čiernej diery vrátane prechodu cez gravitačný polomer až do singularity. Času t = 0 zodpovedá horizontálna priamka; priamka sklonená k nej pod uhlom 45° znázorňuje gravitačný polomer Schwarzschildovej sféry (zodpovedá času t = ∞).

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.