Portál:Matematika

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Matematický portál
Dodecahedron.jpg
Octahedron.jpg

Matematika (z gr. μαθηματικός (mathematikós) = milujúci poznanie > μάθημα (máthema) = veda, poznanie) je väčšinou definovaná ako štúdium zákonitostí štruktúry, zmeny a priestoru. Neformálne ju môžeme tiež nazvať štúdiom "diagramov a čísel". Z formálneho hľadiska je matematika skúmanie axiomaticky definovaných formálnych štruktúr použitím logiky a matematického označenia. Matematiku možno chápať jednoducho ako rozšírenie hovoreného a písaného jazyka s veľmi presne definovanou slovnou zásobou a gramatikou, za účelom opisovať a skúmať fyzikálne a konceptuálne vzťahy.

Matematický index (22. január - 694 článkov)
2 A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T U Ú V W Y Z
6. február


Odporúčaný článok
Pozičná číselná sústava je dnes prevládajúci spôsob písomnej reprezentácie čísel - dokonca ak sa dnes hovorí o číselných sústavách, sú tým zvyčajne myslené sústavy pozičné. V tomto spôsobe zápisu čísel je hodnota každej číslice daná jej pozíciou v sekvencii symbolov. Každá číslica má touto pozíciou danú svoju váhu na výpočet celkovej hodnoty čísla. Zrejme nevyhnutným predpokladom pre vynájdenie pozičných sústav je objavenie symbolu pre nulu. Výhodou tohto spôsobu zápisu je veľká pružnosť a pomerne malá množina číslic. Za nevýhodu je považovaná veľmi ľahká zmena hodnoty čísla jednoduchým pripísaním číslica pred pôvodné číslo. Preto sa pred peňažné čiastky v banke zvyčajne píše vlnovka, ktorá taký spôsob falšovania znemožňuje.

Kľúčovou charakteristikou pozičných sústav je ich základ. To je zvyčajne prirodzené číslo väčšie ako jedna. Váhy jednotlivých číslic sú potom mocninami tohto základu. Zároveň základ určuje počet symbolov pre číslice používané v danej sústave. Základ zvyčajne značíme z, v literatúre sa však možno stretnúť aj so značením ako r z anglického "radix". V pozičných číselných sústavách má tiež zmysel hovoriť o rádoch čísel. Kde za rád číslice považujeme jej váhu a za rád čísla maximálnu váhu nenulovej číslice.

Desiatková sústava, nazvaná podľa svojho základu (10) má desať symbolov pre číslice: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9. Váhy jednotlivých číslic sú mocniny čísla 10: ...; 1000; 100; 10; 1; 0,1; 0,01; ... Pre sústavy o vyššom základe ako je tradičný počet číslic (teda desať) sa pre vyššie číslice používajú písmená bez akcentov. Napríklad šestnástková sústava tak má symboly: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E a F.

Celý článok...


Kategórie
Algebra | Aritmetika | Geometria | Kombinatorika | Logika | Matematická analýza | Teória pravdepodobnosti | Štatistika | Teória čísel | Teória množín | Trigonometria
Články
Matematika
Zoznamy
Príbuzné portály
Schematicky atom.png

Fyzikálny portál
Vedeli ste, že...
 • ... Číslo 40337956 možno zapísať ako 40-33+79-56. (Skúste napísať exponenty ako normálne čísla a vynechať znamienka).
 • ... Všetky prvočísla v podobe p = 4k +1 možno zapísať ako súčet dvoch štvorcov.
 • ... 16 − 26 + 36 = 666
     Súčet štvorcov prvých siedmych prvočísel: 22 +32 +52 +72 +112 +132 +172 =666
 • Vždy ostane základ 665 334 a pridáva sa len ďalšia 6 :
  • ... 666 x 999 = 665 334
  • ... 6666 x 9999 = 66 653 334
  • ... 66666 x 99999 = 6 666 533 334
  • ... 666666 x 999999 = 666 665 333 334
  • ... 6666666 x 9999999 = 66 666 653 333 334
 • ... existuje práve päť konvexných mnohostenov, ktoré sú známe už od antiky a sú súhrne nazývané Platónske telesá.
 • ... Möbiova páska je plocha, ktorá má len jednu stranu a jednu hranu.
Obrázok týždňa
Guillaume de l'Hôpital.jpg

Guillaume de l’Hospital, francúzsky matematik, ktorý v roku 1696 publikoval prvú učebnicu diferenciálneho počtu na svete

Novinky
 • 21. január 2016 – Americkému matematikovi Curtisovi Cooperovi z University of Central Missouri sa podarilo objaviť dosiaľ najväčšie známe prvočíslo. Je ním číslo 2 na 74 207 281 mínus 1 a skladá z 22 338 618 číslic. Ide o 49. známe Mersennovo prvočíslo. [1]
 • 4. január 2016 – Číslo 2016, predstavujúce práve začínajúci rok, je z pohľadu matematiky pomerne výnimočné: vyznačuje sa totiž neobvykle veľkým počtom deliteľov. Je deliteľné číslami 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 a 9, teda všetkými z prvej desiatky s výnimkou čísla 5. Spolu má až 38 deliteľov. [2]

Referencie


Najnovšie články
Tangensová veta · Problém 100 väzňov · Nepozičná číselná sústava · Pozičná číselná sústava · Rozšírený Euklidov algoritmus · Úsečka (geometria) · Konvexná množina · Český štatistický úrad · Lineárna perspektíva · Zhluková analýza · Priestorový uhol · Multinomická veta · Demografická štatistika na Slovensku · Demografická štatistika · Protirečenie (filozofia) · Georg Alexander Pick · Opakovateľnosť merania · Historiometria · Grahamovo číslo · Charakteristická funkcia (teória pravdepodobnosti) · Diskusia:Ohraničená množina · Pravítko · Paretov princíp · Zrezaný kužeľ · Abstrakcia (logika) · Beta funkcia · Moment (štatistika) · Štatistický úrad Slovenskej republiky · Nesúdeliteľnosť · Statistics Explained · Pascalov trojuholník · Potvrdzovanie dôsledku · Kružidlo · Vývoj kombinatoriky · Interval (matematika) · Paralelné súradnice · Rotácia (geometria) · Youngova nerovnosť · Analytická teória čísel · Matroid
Správcovia portálu
 • SVALNAC (neaktívny od 5.1.2014)Del (neaktívny od 16.9.2010)
 • dočasný údržbár: Zajano
Potrebujeme aj Tvoju pomoc pri tvorbe a úprave nasledujúcich článkov
Vytvoriť: Juliova množina · Atraktor (en) · Lorenzov atraktor (cs, en) · Báza (matematika) · Asociativita · Podpriestor · Lineárny obal · Galoisova teória · Cayleyho tabuľka · Podpole · Vlastné číslo · Vlastný vektor · Funkcia hustoty pravdepodobnosti (en) · Hilbertové problémy (cs)

Rozšíriť/upraviť: Aplikovaná matematika · Rozptyl (štatistika) · Sčítanie · Matematická analýza · nekonečno (matematika) · euklidovská geometria (en) · spojitosť (en) · Ludolfovo číslo (en · cs) · Deskriptívna geometria · Hraničný bod množiny · Hranol · Hyperbola · Invariant · Prosté zobrazenie · Teória miery · Lineárna algebra (cs, en) · Zoznam tém teórie čísel (rozšíriť) a ďalšie matematické výhonky...

Ostatné portály

Prírodné a technické vedy, veda a technika

SaintPierre1.JPG Architektúra · Saturday.PNG Astronómia · Polyploidization.svg Biológia · Zeichen 330 - Autobahn, StVO 1992.svg Cesty · Schematicky atom.png Fyzika · Gnome-globe.svg Geografia · Chemistrylogo.png Chémia · Nuvola apps display.png Informatika
Shuttle.svg Kozmonautika · Avion silhouette.svg Letectvo · F of x.svg Matematika · Star of life3.svg Medicína · Pawprint.png Pes · Celestia.png Slnečná sústava · Jordens inre.svg Vedy o Zemi


Humanitné a spoločenské vedy, život a spoločnosť

P culture.png Divadlo · Nuvola apps kaboodle.svg Film ·  Hourglass drawing-full.svg História · Eighth notes and rest.png Hudba · Globe of letters.svg Jazyk · Open bible 01 01.svg Literatúra · Nuvola apps kdmconfig.png Ľudia · Society.svg Politika · Sports icon.png Šport (Tennis ball.svg Tenis)


Krajiny a regióny