Portál:Matematika

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
S portálom je prepojených 270 článkov.


Matematický portál

Matematika (z gr. μαθηματικός (mathematikós) = milujúci poznanie > μάθημα (máthema) = veda, poznanie) je väčšinou definovaná ako štúdium zákonitostí štruktúry, zmeny a priestoru. Neformálne ju môžeme tiež nazvať štúdiom "diagramov a čísel". Z formálneho hľadiska je matematika skúmanie axiomaticky definovaných formálnych štruktúr použitím logiky a matematického označenia. Matematiku možno chápať jednoducho ako rozšírenie hovoreného a písaného jazyka s veľmi presne definovanou slovnou zásobou a gramatikou, za účelom opisovať a skúmať fyzikálne a konceptuálne vzťahy.

Matematický index (22. február - 2339 článkov)
? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A Á B C Č D E É F G H CH I J K L Ľ M N O Ø P Q R S Š T U Ú V W X Y Z Ž
29. február
Seymour Papert


Odporúčaný článok

Richard Chace Tolman (* 4. marec 1881, West Newton, Massachusetts, USA – † 5. september 1948, Pasadena, Kalifornia, USA) bol americký matematický fyzik a fyzikálny chemik. Bol autoritou štatistickej mechaniky. Jeho prínos bol veľmi dôležitý pre teoretickú kozmológiu v rokoch po Einsteinovom objave všeobecnej relativity. Bol profesorom fyzikálnej chémie a matematickej fyziky na California Institute of Technology.

Vyštudoval chemické inžinierstvo na Massachusetts Institute of Technology. Titul bakalára získal v roku 1903 a Ph.D. v roku 1910. V roku 1912 ako prvý použil koncept relativistickej hmotnosti keď napísal, že výraz m0(1 -v2/c2)-1/2 je najvhodnejší pre hmotnosť telesa v pohybe. Experimentom v roku 1916 demonštroval, že elektrina sa skladá z elektrónov tečúcich kovovým vodičom.

celý článok...

Kategórie
Algebra | Aritmetika | Geometria | Kombinatorika | Logika | Matematici | Matematická analýza | Štatistika | Teória čísel | Teória grafov | Teória miery | Teória množín | Teória pravdepodobnosti | Trigonometria


Zoznamy
Príbuzné portály

Fyzikálny portál
Vedeli ste, že...
 • ... Číslo 40337956 možno zapísať ako 40-33+79-56. (Skúste napísať exponenty ako normálne čísla a vynechať znamienka).
 • ... Všetky prvočísla v podobe možno zapísať ako súčet dvoch štvorcov.
 • ... 16 − 26 + 36 = 666
     Súčet štvorcov prvých siedmych prvočísel: 22 +32 +52 +72 +112 +132 +172 =666
 • Vždy ostane základ 665 334 a pridáva sa len ďalšia 6 :
  • ... 666 x 999 = 665 334
  • ... 6666 x 9999 = 66 653 334
  • ... 66666 x 99999 = 6 666 533 334
  • ... 666666 x 999999 = 666 665 333 334
  • ... 6666666 x 9999999 = 66 666 653 333 334
 • ... existuje práve päť konvexných mnohostenov, ktoré sú známe už od antiky a sú súhrne nazývané Platónske telesá.
 • ... Möbiova páska je plocha, ktorá má len jednu stranu a jednu hranu.
Obrázok týždňa

Čísla ukazované na rukách po čínsky.

Najnovšie články
Trojuholník (rysovací nástroj) · Apache OpenOffice · Holón (filozofia) · Marek Fila · Úsudok (vyvodzovanie záveru) · Alojz Lorenc · Vpísaná kružnica · Výška trojuholníka · Prevrátená hodnota · Ortonormalita · Vektorová krivka · Kryptografia · Michal Fečkan · Ondrej Demáček · Herman z Reichenau · Anna Kolesárová (matematička) · Jedna polovica (matematika) · Ramachandranov diagram · Karel Janeček (matematik) · Ishikawov diagram · Podobnosť (geometria) · Mätúca premenná · Eliptický valec · Obelisk (geometria) · Kombinačné číslo · Ružena Bajcsyová · Radko Mesiar · Karol Mikula · Csaba Török (matematik) · Árjabhata · Barlaam z Kalábrie · Trdat (architekt) · Pavol Quittner · Pologrupa s krátením · Zákony o krátení · 2 147 483 647 · Myia (filozofka) · Theano (filozofka) · John Horton Conway · 500 (číslo)
Články
Matematika, Dôkaz (matematika)
Správcovia portálu


Potrebujeme aj Tvoju pomoc pri tvorbe a úprave nasledujúcich článkov
Vytvoriť: Problém troch väzňov, (cs, en) Podpriestor · Lineárny obal · Cayleyho tabuľka · Podpole · Vlastné číslo · Vlastný vektor · Funkcia hustoty pravdepodobnosti (en) · Berryho paradox · Paradox klamára · Hilbertovský kalkul · Regulárne prvočíslo · Diofantická rovnica · Eulerova priamka · Eulerova kružnica a mnohé ďalšie...

Rozšíriť/upraviť: Báza (vektorový priestor) · Aplikovaná matematika · Rozptyl (štatistika) · Sčítanie · Matematická analýza · nekonečno (matematika) · euklidovská geometria (en) · spojitosť (en) · Ludolfovo číslo (en · cs) · Deskriptívna geometria · Hraničný bod množiny · Hranol · Hyperbola · Invariant · Prosté zobrazenie · Teória miery · Lineárna algebra (cs, en) · Zoznam tém teórie čísel (rozšíriť) a ďalšie matematické výhonky...

Ostatné portály

Prírodné a technické vedy, veda a technika


Humanitné a spoločenské vedy, život a spoločnosť


Krajiny a regióny