Ishikawov diagram

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Príklad zhotovenia Ishikawovho diagramu

Ishikawov diagram (angl. Ishikawa diagram) spájaný aj s názvami ako Diagram príčin a následkov alebo aj ako „rybia kosť“ (angl. Fishbone diagram) je diagram, ktorý má tvar kostry ryby alebo stromčeku. Jedná sa o analytickú techniku, ktorá sa zameriava na hľadanie príčin, ktoré spôsobili určitú nekvalitu vo firme. Použitie Ishikawovho diagramu je široké, to znamená, že je ho možné použiť v rozličných odvetviach, ako napríklad vo výrobe, ale aj v zdravotníctve či poľnohospodárstve. Tento diagram napomáha identifikovať konkrétne problémy, ktoré sa zapisujú do tela tohto diagramu a do hlavy je napísaný konkrétny problém zapríčinený týmito chybami vo firme.

Za tvorbou tohto diagramu je, už podľa názvu diagramu identifikovateľný, Kaoru Išikawa, ktorý vyvinul tento diagram v roku 1982. Jedná sa o významnú osobu v manažmente kvality, ktorý pochádza z Japonska. Kaoru Išikawa bol univerzitný profesor na Tokijskej univerzite, ktorý získal aj ocenenie Shewhart Medal. Okrem tohto diagramu je známy aj pre koncept nazývaný „Krúžky kvality“ (Quality circle).

Využitie[upraviť | upraviť zdroj]

Môžeme ho využívať v prípadoch, keď za problémom, teda zlou akosťou, stojí viacej príčin, keď chceme nájsť možné korene, odkiaľ tkvie tento problém, ďalej keď chceme identifikovať a usporiadať súvislosti medzi faktormi spôsobujúci negatívny efekt a taktiež keď chceme nájsť vhodné riešenie na korekciu už vzniknutého problému alebo jeho predídeniu. Z tohto hľadiska môžeme vypracovať Ishikawov diagram vo forme ex post, čiže hľadanie príčin už vzniknutej neakosti alebo vo forme ex ante, čo znamená zabezpečenie akosti určitého výrobku alebo služby do budúcna.

Postup spracovania diagramu[upraviť | upraviť zdroj]

Na vypracovanie diagramu postupujeme tak, že si najprv viditeľne znázornime problém do „hlavy ryby“, ktorý sa vo firme vyskytol a je potrebný ho riešiť. Následne si spravíme „chrbticu a rebrá“ – na tieto „rebrá“ si zaznačíme jednotlivé možné príčiny vzniku problému. Pri tomto vypracovávaní je najproduktívnejšie použitie skupinového brainstormingu, kde sa pýtame na otázku „prečo?“ na každú príčinu problému. Počas tímového brainstormingu je nápomocné, keď použijeme známe kategórie, v ktorých sa môžu nájsť pramene narušujúce akosť.

Medzi najznámejšie kategórie, ktoré môžeme použiť na vypracovanie Ishikawovho diagramu je 8M (alebo aj 5M). Táto kategória obsahuje osem oblastí, v ktorých môžu nastať potenciálne alebo reálne chyby. Jedná sa o oblasti, ktoré je možné využiť predovšetkým vo výrobe. Vďaka týmto oblastiam je jednoduchšie nájsť problémy pri brainstormingu a následne ich v týchto oblastiach riešiť.

8M[upraviť | upraviť zdroj]

 • Man (pracovná sila) – príčiny spôsobené ľudmi
 • Machines (technológie) – príčiny spôsobené počítačmi
 • Methods (procesy) – príčiny spôsobené využívanými metódami vo firme, legislatívou
 • Materials (pracovné prostriedky, materiály) – príčiny spôsobené nekvalitou materiálov
 • Measurement (meranie) – príčiny spôsobené nesprávnym meraním, kontrolou
 • Mother nature (prostredie) – príčiny spôsobené okolím, vplyvom prostredia
 • Management (manažment) – príčiny spôsobené riadením vo firme
 • Maintenance (údržba) – príčiny spôsobené zlou údržbou

Čo sa týka produktového marketingu, tak tam je potom možné využiť 8P (People, Price, Promotion, Process, Place, Physical, Productivity & Quality, Product (Service)).

Pri tvorbe diagramu sa môžu naskytnúť rôzne komplikácie, a to keď sa doň uvádza neoverená príčina vzniku alebo aj keď namiesto príčiny zakomponujeme do diagramu následok. Preto je potrebné mať určitú zručnosť, vďaka ktorej bude Ishikawov diagram spracovaný naozaj kvalitne.

Po brainstormingu (keď skupine už dôjdu nápady) je vhodné vyhodnotiť celý tento diagram. Je prínosné, keď sa skupina pozrie bližšie na jednotlivé príčiny, aby mohla vypracovať a následne prijať opatrenia vo firme, ktoré by zamedzili vzniku problému alebo ak už problém vznikol, odstránili jeho negatívne dôsledky na firmu.

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

 • Kaoru Ishikawa: Introduction to Quality Control, 3A Corporation, Tokio 1990, ISBN 4-906224-61-X

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 • ROBERTSON, Andy. Cause and Effect Diagram. In: CQE Academy [online]. c2022, [cit. 2022-01-21]. Dostupné: online
 • Analýza ex ante, analýza ex post [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-01-21]. Dostupné: online
 • BURIETA, Ján. Ishikawa diagram. In: IPA Slovakia [online]. Žilina: IPA Slovakia, c2020, 25. 02. 2017 [cit. 2022-01-21]. Dostupné: online
 • Ishikawa diagram. In: Certifikácia Manažérskych Systémov [online]. Prievidza: CeMS, c2017-2020 [cit. 2022-01-21]. Dostupné: online
 • Ramana PV. Cause and Effect Diagram (aka Ishikawa, Fishbone). In: Six Sigma Study Guide [online]. [cit. 2022-01-21]. Dostupné: online