Zoznam matematických článkov/R

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tento index bol automaticky vygenerovaný podľa tejto kategorizácie. Obsahuje 100 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohľadnia pri nasledujúcom generovaní.

r[upraviť | upraviť kód]

R (programovací jazyk)

ra[upraviť | upraviť kód]

Racionálna funkcia · Racionálne číslo · Rad (matematika) · Radia Perlmanová · Radián · Radonova transformácia · Radžív Mótvání · Raimundo Teixeira Mendes · Ralph Hartley · Ralph Merkle · Ramon Llull · Raoul Bott · Rastúca funkcia · Raymond Paley

re[upraviť | upraviť kód]

Reálna analýza · Reálna os · Reálne číslo · Reciproká rovnica · Reductio ad absurdum (zákon) · Reduktívna metóda · Redundantné číslo · Reflexívna relácia · Regiomontanus · Regresívna dedukcia · Regulárne ordinálne číslo · Regulárny výraz · Reinhard Selten · Rekurentný vzorec · Relačný systém · Relácia (matematika) · Relácia ekvivalencie · Relácia identity · Relácia kongruencie (algebra) · René de Possel · René Descartes · René Thom · René-Antoine Ferchault de Réaumur · René-Louis Baire

rh[upraviť | upraviť kód]

Rhindov papyrus

ri[upraviť | upraviť kód]

Riccatiho rovnica · Riečny kilometer · Riemannov integrál · Riemannova funkcia · Riemannova guľa · Riemannova hypotéza · Riemannova zeta funkcia · Riešenie rovnice · Riešiteľný problém · Richard Bellman · Richard Brauer · Richard Courant · Richard Dedekind · Richard Edler von Mises · Richard Ewen Borcherds · Richard Hamming · Richard Karp · Richard Peter Stanley · Rithmomachia

[upraviť | upraviť kód]

Rímska číslica

ro[upraviť | upraviť kód]

Robert Langlands · Robert z Chesteru · Rodový pojem · Roger Cotes · Roger Myerson · Roger Penrose · Rollova veta o strednej hodnote · Roman Sikorski · Ronald Graham · Ronald Rivest · Rotačné teleso · Rotácia (geometria) · Rotácia (operátor) · Rovina (geometria) · Rovina komplexných čísiel · Rovinný graf · Rovinný útvar · Rovnica (matematika) · Rovnica matematickej fyziky · Rovníková sústava súradníc · Rovnobežka (geometria) · Rovnobežník · Rovnobežnosť · Rovnomerné rozdelenie · Rovnoramenný trojuholník · Rovnostranný trojuholník · Rovnosť (matematika) · Rozdiel (matematika) · Rozdiel množín · Rozklad množiny A · Rozloha · Rozptyl (štatistika) · Rozšírený Euklidov algoritmus · Rozvodovosť

[upraviť | upraviť kód]

Rôznobežnosť

ru[upraviť | upraviť kód]

Rudjer Josip Bošković · Rudolf Clausius · Rudolf Lipschitz · Rungeho jav · Russellov paradox