Zoznam matematických článkov/O

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tento index bol automaticky vygenerovaný podľa tejto kategorizácie. Obsahuje 70 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohľadnia pri nasledujúcom generovaní.

ob[upraviť | upraviť zdroj]

Obdĺžnik · Obelisk (geometria) · Obchodná činnosť · Obchodné rozpätie · Objektový jazyk · Objem (matematika) · Obkjektívna logika · Oblasť (matematika) · Oblasť úvahy · Obor hodnôt · Obor integrity · Obsah pojmu · Obyčajná diferenciálna rovnica · Obyčajná lineárna diferenciálna rovnica

od[upraviť | upraviť zdroj]

Odčítanie · Odhad · Odmocnina · Odôvodnenie · Odôvodnenosť · Odvesna · Odvodzovacie pravidlo · Odvodzovanie (logika) · Odvolanie sa na nevedomosť

oh[upraviť | upraviť zdroj]

Ohodnotený graf · Ohraničená funkcia · Ohraničená množina

ok[upraviť | upraviť zdroj]

Okolie (matematika) · Oktiliarda · Oktilión

ol[upraviť | upraviť zdroj]

Olaf Helmer · Olbersov paradox · Ole Rømer · Oleg Palumbíny · Oliver Heaviside

[upraviť | upraviť zdroj]

Oľga Alexandrovna Ladyženská

om[upraviť | upraviť zdroj]

Omar Chajjám

on[upraviť | upraviť zdroj]

Ondrej Gábor · Ondrej Strečko (matematik)

op[upraviť | upraviť zdroj]

Opačné číslo · Opakovateľnosť merania · OpenOffice.org Calc · Operačná analýza · Operand · Operant · Operácia s číslami · Operácia s matematickými objektami · Operátor nabla · Operátorový počet · Opísaná kružnica · Optimalizácia (matematika)

or[upraviť | upraviť zdroj]

Ordináta · Oreho veta · Orientované stromy · Ormond Stone · Ortodróma · Ortonormálna báza

os[upraviť | upraviť zdroj]

Os (geometria) · Oscar Zariski · Osemuholník · Oskar Morgenstern · Oskar Perron · Osmičková sústava · Osová súmernosť · Ostrouhlý trojuholník · Oswald Veblen

ot[upraviť | upraviť zdroj]

Otakar Borůvka · Oto Pecval · Otto Ludwig Hölder · Otto Toeplitz · Otvorená množina