Odmocnina

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jump to navigation Jump to search
Diagram funkcie

n-tá odmocnina z čísla x je číslo y, pre ktoré platí, že y.y. ... y = x, kde sa y vyskytuje n-krát. Odmocnina je inverznou funkciou k mocnine. Platí, že n-tá odmocnina čísla x sa rovná 1/n-tej mocnine čísla x.

.


Odmocnina nemusí vždy v danom číselnom obore existovať (neexistujú napr .druhé odmocniny záporných čísel v obore reálných čísel), alebo môže naopak existovať viac rôznych odmocnín