Odmocnina

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Diagram funkcie Syntaktická analýza (parsing) neúspešná (Conversion error. Server ("https://sk.wikipedia.org/api/rest_") reported: "Cannot get mml. Server problem."): {\displaystyle f(x)={\sqrt {x}}}

n-tá odmocnina z čísla x je číslo y, pre ktoré platí, že y.y. ... y = x, kde sa y vyskytuje n-krát. Odmocnina je inverznou funkciou k mocnine. Platí, že n-tá odmocnina čísla x sa rovná 1/n-tej mocnine čísla x.

.


Odmocnina nemusí vždy v danom číselnom obore existovať (neexistujú napr .druhé odmocniny záporných čísel v obore reálných čísel), alebo môže naopak existovať viac rôznych odmocnín