Portál:Byzantská ríša

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Byzantská ríša
Palaiologovský erb, 15. storočie
Palaiologovský erb, 15. storočie
Byzantská vlajka, 14. stor.
Byzantská vlajka, 14. stor.

Byzantská ríša (alebo Východorímska ríša) je moderný názov historického štátneho útvaru rozprestierajúceho sa vo východnom Stredomorí, ktorý v priebehu svojej tisícročnej histórie (3951453) neustále menil hranice. Ríša bola priamym pokračovateľom Rímskej ríše a Byzantínci samých seba označovali za Rimanov.

Spočiatku v sebe spájala klasickú rímsku tradíciu s raným kresťanstvom. V 6. storočí v ríši naplno prevážil grécky jazyk nad latinčinou a kresťanstvo nad antickým helenizmom. Ríša prešla rozsiahlymi sociálnymi a kultúrnymi zmenami. Pretransformovala sa na prevažne grécky stredoveký štát s početnými národnostnými a náboženskými menšinami na periférii. Krajina nikdy neprijala tradičný feudálny systém a jej ústredné orgány, politické a náboženské myslenie sa výrazne líšili od západných modelov. Naďalej nadväzovala na rímskoprávnu tradíciu a grécku vzdelanosť, ktoré však výrazne ovplyvňovali kresťanské náuky definované ekumenickými koncilmi.

Najväčšieho rozmachu dosiahla ríša v pol. 6. storočia za vlády cisára Justiniána I., ktorý sa snažil obnoviť Rímsku ríšu v jej plnom rozsahu. Najvážnejším zahraničným nepriateľom ríše bola pôvodne Novoperzská ríša a v neskoršom období aj slovanské kmene (najmä pôvodne turkickí Bulhari). Perziu v 7. storočí nahradili Arabi (vyznávajúci nové náboženstvo – islam). ktorí obsadili ekonomicky a nábožensky významné východné oblasti. V 8. storočí vypukli v krajine spory o uctievanie ikon, ktoré krajinu ešte viac oslabili. Úpadok Byzancie definitívne zastavil až zakladateľ Macedónskej dynastie Bazil I. (†886). Po vymretí jeho dynastie a bitke pri Mantzikerte (1071) ríša znovu upadla do zmätku a stratila rozsiahle územia v Malej Ázii. Nový zlatý vek dosiahla až za vlády Komnénovcov (Alexios I., Ján II. a Manuel I.), ktorí i vďaka križiackym výpravám získali späť viaceré stratené územia.

Osudnou sa pre Byzanciu stala štvrtá križiacka výprava, po ktorej sa ríša na istý čas rozpadla na malé štáty. Nikajské cisárstvo síce dokázalo udržať byzantskú kultúrnu tradíciu a obsadiť veľkú časť strateného územia, no ríša už nikdy neobnovila svoju predchádzajúcu moc. Posledný zlatý vek (osobitne v umení a literatúre) zažila Byzancia za vlády Palaiologovcov. Neustále vnútorné konflikty a neúspešné boje s osmanskými Turkami však nakoniec viedli v roku 1453 k dobytiu Konštantínopola Turkami, a teda aj k zániku Byzantskej ríše. Štúdiom byzantského sveta sa zaoberá byzantológia.


Náboženstvoupraviť
Kristus Všemohúci, Sinaj
Kristus Všemohúci, Sinaj

akakiánska schizmaakatistarsenitibaziliánicirkevní otcoviacézaropapizmusFlorentský koncilfilioqueFotiova schizmahagiografiahelénske náboženstvohésychazmusislam a Byzanciakánonické právo v Byzantskej ríšibyzantský monasticizmusnedeľa ortodoxieobrad (rítus)ortodoxiapravoslávna cirkevtri kapitolyvýchodná schizmateológiaTrulánsky koncilŽidia v Byzantskej ríši

Kláštor Sumela
Kláštor Sumela

I. nicejskýI. konštatinopolskýEfezskýChalcedónskyII. konštatinopolskýIII. konštatinopolskýII. nicejskýIV. konštatinopolský (ekumenický len na Západe)

RímKonštantínopolAntiochiaJeruzalemAlexandria

Paulikiáni
Paulikiáni

adopcionizmusapollinarizmusarianizmusbogomilstvodonatizmusikonoklazmusmanicheizmusmessalianizmusmiafyzitizmusmodalizmusmonoenergizmusmonofyzitizmusmonotheletizmusnestoriánstvopaulikánstvopelagianizmus

Hospodárstvo, spoločnosť a právoupraviť
Hagia Sophia
Hagia Sophia

cechykolonátproniový systémdanepeniaze

populácia: dynatoiaporosporosparoikoi
kalendárkuchyňaotrocititulyvzdelanieženypovstanie Nikadéma

Biela veža (Solún)
Biela veža (Solún)
 • Právo

rímske právobyzantské právo
pramene: Codex TheodosianusCodex GregorianusCodex HermogenianusCorpus iuris civilisEklogaBasilikalex Rhodia de iactunómos geórgikosnómos stratiótikosHexabiblosnomokánon
právnici: Ióannes ZónarasKónstantinos HarmenopoulosMatthaios BlastaresTheodóros BalsamónAlexios AristénosTribonianusTheofilos

 • Správa a mestá

cézaropapizmusthemaexarchát (Africký - Ravennský) – katepanát
mestá: (emporium: Konštantínopol - Antiochia - Alexandria - Rím - Solún - Efez - Trapezunt)
Konštantínopol: Konštatínopolské hradby - Carihradská univerzita - Konštatínopolský hipodróm - Hagia Sofia - Hagia Eiréné - Chrám svätých Apoštolov - Chóra - Kláštor Krista Pantokratora - Pammakaristos), senát

Významné osobnostiupraviť
Bazil Veľký
Bazil Veľký

AgathiasAnna KomnénaEusebios z KaisareieProkopios CézarejskýIóannes SkylitzesNikétas ChóniatesIóannes MalalasIóannes ZónarasJán VI.Lev DiakonMichaél AttaleiatesLaonikos ChalkokondylesMichaél PsellosSokrates ScholastikosSozomenusTeodor LektorTheofanes HomologétesTheofylaktos SimokattesZósimos

Isidor z MilétuAnthemios z TralluTrdat (Armén)

Belisarius
Belisarius

Atanáz AlexandrijskýBarlaam z KalábrieBazil VeľkýBessarionMichal I.Maxim VyznávačFlorentská akadémiaFótiosGermanos I.Grégorios PalamasNikéforos GrégorasTheofanes HomologétesHypatiaNikéforos ChumnosIóannes ItalosJán DamaskýJán KasiánIóannes KlimaxIóannes MoschosJán ZlatoústyKassiaKonštantín FilozofLev MatematikMetod I.Theodóros MetochitesGeórgios PachymeresPletónRoman SladkopevecSimeon Nový Teológ

Alexios I.Bazil II.BelisarFilippikusHérakleiosJán I.Geórgios ManiakesNarsesNikefor II.

Vedeli ste že...upraviť
 • … že významný vedecký časopis Byzantinoslavica vydávaný Slovanským ústavom AV ČR v Prahe je (s krátkou prestávkou v rokoch 1999 – 2003) vydávaný už od roku 1929?
 • … hlavný konštantínopolský chrám Hagia Sofia navrhli Anthemios z Tráll a Isidóros z Miléta, pričom práve Isidóros chrám dostaval?
 • … že byzantský cisár Justinián II. Rinotmétos bol povstalcami zosadený a zmrzačený? Svoju prezývku „beznosý“ získal vďaka tomu, že mu povstalci odrezali nos.
 • … že akathistos, byzantský cirkevný hymnus na počesť Bohorodičky, napísal podľa jednej z teórií Roman Sladkopevec a že jeho slovenský liturgický preklad (1992) vznikol z cirkevnoslovanskej predlohy?
 • … že byzantský teológ Manuel Chrysoloras bol po zániku Bulharskej ríše (1393) vyslaný na západ, aby pracoval na vytvorení koalície kresťanských vládcov vo vojne proti Osmanom?
 • … že stredoveké klenotníctvo v západnej Európe bolo výrazne ovplyvnené byzantským umením? Mnoho šperkov sa z Byzancie na kresťanský Západ dostalo po štvrtej križiackej výprave (1204).
 • … že za najväčšieho teoretika rímskeho práva 20. storočia v nemecky hovoriacich krajinách býva považovaný Max Kaser?
 • … že mesto İznik (historicky Nikaia) na brehu jazera İznik Gölü bolo významným cirkevným sídlom v ranokresťanských a byzatských dejinách? V meste sa konali dva ekumenické koncily.
 • … že zakladateľom nezávislého stredovekého arménskeho štátu a dynastie Bagratovcov bol Ašot I. († 890)?

Vybraný článokupraviť

Červený chrám (bulh. Червената църкваČervenata cărkva) sú zvyšky ranokresťanského chrámu pri meste Peruštica v Plovdivskej oblasti v južnom Bulharsku.

V prvotnej podobe bola budova postavená na začiatku, alebo v polovici 4. storočia ako martýrium (antická kultová budova postavená na počesť mučeníkov), pričom išlo o stavbu v podobe tetrakonchy. Koncom 5. a začiatkom 6. storočia bola budova prestavaná na ranokresťanský chrám. Budova bola čiastočne upravená pri prestavbe v priebehu 11. a 12. storočia. Chrám bol využívaný pravdepodobne do 15. storočia.

Ide o jedinú sakrálnu budovu na území Bulharska postavenú v podobe tetrakonchy. V podobe po dokončení prestavby na ranokresťanský chrám budova zasa predstavuje jeden z mála príkladov chrámovej budovy s centrálne uloženou kupolou, jednou apsidou, nartexom a exonartexom na území Bulharska. Celkové rozmery chrámu v tejto podobe dosahovali 32,80x 25,90 metra.

Je bulharskou kultúrnou pamiatkou národného významu.


Iné projekty
Panovníciupraviť
Justinián I., mozaika Ravenna
Justinián I., mozaika Ravenna
 • Najvýznamnejší panovníci Byzantskej ríše:

Konštantín I. VeľkýTheodosius I. VeľkýTheodosius II.Lev I. VeľkýJustinián I.HerákleiosLev III. SýrskyBazil I.Lev VI. FilozofNikefor II.Bazil II.Alexios I.Ján II.Manuel I.Michal VIII.Konštantín XI.

 • Ďalší zaujímaví panovníci

ArkadiosKonštantín VI. Justinián II. RinotmétosKonštantín V. KopronymosTheofilosMichal IV. PaflagónskyRoman IV.Andronikos I.Alexios III.Alexios IV. Teodor I.Ján VI.Manuel II.Ján VIII.


 • Významné byzantské cisárovné a princezné

PulchériaEudokia (Athénais)Theodora (6. storočie)Irena (Byzantská ríša)Theodora (9. storočie)TheofanóZóéTheodora (11. storočie)

 • Vládnuce dynastie

Konštantínovská dynastiaValentiniánsko-theodosiovská dynastiaTrácka dynastiaJustínovská dynastiaHérakleiova dynastiaSýrska dynastia (Isaurijská)Amorijská dynastiaMacedónska dynastiaKomnénovciDukovciAngelovciLaskarovciKantakuzénovciPalaiologovci

Vojenské konfliktyupraviť
Grécky oheň
Grécky oheň
Porážka Bulharov
Porážka Bulharov
Dobytie Messini 1040
Dobytie Messini 1040
Dobytie Amantie
Dobytie Amantie

allagionakritaihetaireiaskoutatoivarjagoviagrécky oheňkatafrakttagma

 • Vojenské konflikty

Byzantské občianske vojny
Zahraničné konflikty: byzantsko-arabské vojnybyzantsko-bulharské vojnybyzantsko-gótske vojnybyzantsko-gruzínske vojnybyzantsko-normanské vojnybyzantsko-osmanské vojnybyzantsko-perzské vojnybyzantsko-ruské vojnybyzantsko-seldžucké vojnyvojna s Vandalmi
križiacke výpravy: prvá križiacka výprava - druhá križiacka výprava - tretia križiacka výprava - štvrtá križiacka výprava

JarmúkKleidonMantzikertHaram - ZemunMyriokefalonobliehanie Konštantínopola (626, 674, 717, 813, 860, 941, 1203 a 1204, 1235, 1396, 1422, 1453) – pád Filadelfiepád Gallipolipád Trabzonu

Diplomacia a susedné štátyupraviť

byzantské kresťanské misievečný mierproblém dvoch cisárovschizmakrižiacka výprava

 • Susedné štáty

Toto je čiastočný zoznam okolitých nezávislých štátov a autonómnych panstiev Byzantskej ríše v priebehu jej histórie.
Európske krajiny: Benátska republika - Taliansko - Salerno - Capua - Benevento - Svätá ríša rímska - Uhorské kráľovstvo - Kyjevská Rus a ruské kniežatstvá - Pápežský štát
Perzská ríša: (Sásánovci)
Bulhari: (Protobulhari - Prvá bulharská ríša - Druhá bulharská ríša)
Srbi a Chorváti: (Raška - Duklja - Zeta - Travunia - Zachlumia - Neretva - Prvé srbské kráľovstvo - Srbské cárstvo - Bosniansky banát - Chorvátske kráľovstvo - Chorvátske kniežatstvo - Dubrovnícka republika)
Germáni: Góti: (Vizigóti - Ostrogóti - Krymskí Góti) – Vandali - Frankovia - Gepidi - Longobardi)
Nomádi: (Avari/Avarský kaganát - Uzovia/Oghuzi - Pečenehovia - Kumáni (Polovci) - Huni - Chazari - Alani)
Normani: (Apúlia - Kalábria - Sicílske kráľovstvo)
Arméni: (staroveké arménske kráľovstvo - Anijské kráľovstvo - Arménske kniežatstvo v Kilikii - Arménske kráľovstvo v Kilikii - Arménsky emirát (arabský) - Vasparukan - Sjunik - Lori - Kars a ďalšie malé panstvá)
Gruzínci: (Kacheti - Tbilisi (arabský) - Hereti - Guria - Kartli - Klardžetsko - Tao - Kars - Abcházsko - Imereti - Iberské kráľovstvo - Gruzínske kráľovstvo [vzniklo z Iberského k.] a ďalšie malé panstvá)
Arabi: (raní: Ghasánovci - Lachmovci, ríše: Rášidovci - Umajjovci - Abbásovci - Fátimovci), lokálne dynastie: Aghlabovci - Hamdánovci - Marvánovci - Mirdásovci - Ukajlovci
Turci: (Seldžukovci - Seldžucká ríša - Rumský sultanát - Osmanská ríša - Danišmendovci - Zengíovci)
Križiacke štáty: (Antiochijské kniežatstvo - Edesské grófstvo - Jeruzalemské kráľovstvo - Tripoliské grófstvo - Aténske vojvodstvo - Achájske kniežatstvo - Naxos - Solúnske kráľovstvo - Latinské cisárstvo - Cyprus - a ďalšie malé panstvá)

Byzantská ríša a slovanský svetupraviť
Sedmopočetníci - Slivnický kláštor
Sedmopočetníci - Slivnický kláštor

Veľká Morava: Cyril a MetodGorazdhlaholikaKliment OchridskýKonštantín VII.kultúrny jazyk na Veľkej MoraveMichal III.Proglassedmopočetníci
Uhorsko: Irena Uhorská (Piroška) – Mária LaskarisováMonomachova korunaŠtefan III.Belo III.byzantsko-uhorská vojna (1127 – 1129)

Krst Kyjevanov:Klavdy Lebedev
Krst Kyjevanov:Klavdy Lebedev
 • Byzantská ríša a ruské krajiny

Anna Porfyrogennétakňažná Oľgapokrstenie Rusirusko-byzantské vojnySofia PalaiologovnaVladimír I.

Obliehanie Konštantínopola 626 - Moldavská nástenná maľba
Obliehanie Konštantínopola 626 - Moldavská nástenná maľba
 • Byzantská ríša a Balkán

byzantsko-bulharské vojny - Deljan - Ivan Asen I. - Kalojan - komitopuli (Samuil - Dávid - Môjžiš - Áron) - obliehanie Konštantínopola (626) - druhé obliehanie Solúna (617) - Ochridská škola - Preslavská škola - Konštantín Preslavský - sedmopočetníci - Protobulhari - Simeon I. - sedem slovanských kmeňov - Slovania v Byzantskej ríši (Drugoviti - Rynchinovia - Strymonci - Sagudati - Velegeziti - Verziti - Vajuniti - Timočania - Smoljania) - Štefan Nemanja - Štefan Prvokorunovaný - Štefan Uroš IV. Dušan

 • Slovania

Jordanes - Peloponézski Slovania (Jezerci/Ezeritai - Melingovia/Melingoi) - Tomáš Slovan

Vybraný obrázokupraviť

Byzantský filozof a historik Michaél Psellos s cisárom Michalom VIII. Dukom, miniatúra zo štyroch evanjelií Ióanna Kalyvita, 11. storočie, Moni Pantokratoros, Athos, Codex 234. Fol. 245aKategórie
Šablóny
Správcovia portálu
Pre zobrazenie podkategórií klikni na ►


Články, ktoré sa týkajú tohto portálu môžete na tento portál odkázať prostredníctvom šablóny {{portál|Byzantská ríša|Byzantský}}, ktorú vložíte na koniec tesne pred kategórie. Ďakujeme! Portál bol založený 10. augusta 2019 redaktorom ScholastikosSVK.


Ostatné portály

Prírodné a technické vedy, veda a technika


Humanitné a spoločenské vedy, život a spoločnosť


Krajiny a regióny