Portál:Byzantská ríša

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Byzantská ríša
Byzantine Empire map.gif
Palaiologovský erb, 15. storočie
Byzantská vlajka, 14. stor.

Byzantská ríša (alebo Východorímska ríša) bol historický štátny útvar existujúci v rokoch 3951453. Ríša sa rozprestierala vo Východnom Stredomorí a v priebehu tisícročnej histórie nespočetne veľakrát menila svoje hranice. Byzantská ríša bola priamym pokračovateľom Rímskej ríše (a Byzantínci sa označovali ako Rimania). Spočiatku v sebe prelínala klasickú rímsku tradíciu s kresťanstvom. Asi od 6. storočia v ríši prevážil grécky a kresťanský prvok nad latinčinou a helénizmom. Ríša prešla rozsiahlymi zmenami a pretransformovala sa na viacmenej grécky stredoveký štát. Byzantská ríša nikdy neprijala tradičný feudálny systém a i systém jej ústredných orgánov a politické chápanie sa výrazne líšilo od západných usporiadaní. Najväčšieho rozmachu Byzantská ríša dosiahla najprv za vlády Justiniána I., ktorý sa snažil obnoviť Rímsku ríšu v jej plnom rozsahu. Najvážnejším nepriateľom ríše sa v ďalšom období stala Perzská ríša, ktorá však v dôsledku vyťaženia síl vo vzájomných bojoch s Byzanciou v 7. storočí zanikla a úhlavným nepriateľom sa stali Arabi a v neskoršom období i slovanské kmene (najmä pôvodne turkickí Bulhari). Úpadok Byzancie zastavil zakladateľ macedónskej dynastie Bazil I. Po vymretí tejto dynastie a bitke pri Mantzikerte Byzancia upadla do zmätku a stratila rozsiahle územia na východe. Nový zlatý vek dosiahla až za vlády Komnénovcov, ktorí i vďaka križiackym výpravám získali viaceré časti Anatólie späť. Osudnou sa pre Byzantskú ríšu stala Štvrtá križiacka výprava po ktorej Byzancia na istý čas zanikla a z ktorej sa Byzancia už nikdy nedokázala spamätať. Posledný zlatý vek ešte nakrátko prišiel za vlády Palaiologovcov, to však už Byzantská ríša nosila iba zlomok svojej niekdajšej slávy. Klinec do truhly upadajúcej ríše vrazili Osmani, ktorí v roku 1453 dobyli hlavné mesto Byzantskej ríše Konštantínopol.


Byzantine imperial flag, 14th century, square.svg
Dejiny Byzantskej ríšeupraviť
Coptic Cross outline.svg
Náboženstvoupraviť
Kristus Všemohúci, Sinaj

RímKonštantínopolAntiochiaJeruzalemAlexandria

1. nicejský1. konštatinopolskýEfezskýChalcedónsky2. konštatinopolský3. konštatinopolský2. nicejský4. konštatinopolský (ekumenický len na Západe)

Kláštor Sumela

AdopcionizmusApollinarizmusArianizmusBogomilstvoDoketizmusDonatizmusGnosticizmusIkonoklazmusKainitiMessalianizmusMiafyzitizmusModalizmusMonoenergizmusMonofyzitizmusMonotheletizmusNestoriánstvoPaulikiániPelagianizmusZéloti

Akakiánska schizmaAkatistbaziliániCirkevní otcoviaFlorentský koncilFilioqueFótiova schizmaGréckokatolícka cirkevHagiografiaHelénske náboženstvoHésychazmusKánonické právo v Byzantskej ríšiKláštory a mníšstvo v Byzantskej ríšiMonastierNedeľa ortodoxieMystikaObrad (rítus)PravoslávieSpor o tri kapitolyVýchodná schizmaTeológiaŽidia v Byzantskej ríši

Symbol-Money.svg
Hospodárstvo, spoločnosť a právoupraviť
Hagia Sophia

CechyKolonátProniový systémDanePeniaze

Populácia v Byzantskej ríši: (Dynatoi - Aporos - Poros - Paroikoi)
KalendárKuchyňaOtrociTitulyVzdelanieŽenyPovstanie Niká!Déma

Biela veža (Solún)
 • Svetské právo

Zákony: (Epistula HadrianiTheodosiánsky kódexGregoriánsky kódexHermogeniánsky kódexCorpus iuris civilisEklogaBazilikyPoľnohospodárske zákonyHexabiblos)
Rímske právo: (Vecné - Záložné - Záväzkové - Dedičské - Osobné - Manželské - Trestné - Procesné)

 • Správa a mestá

CézaropapizmusThemaExarchát (Africký - Ravennský) – Katepanát
Mestá v Byzantskej ríši: (Emporion: Konštantínopol - Antiochia - Alexandria - Rím - Solún - Efez - Trebizond)
Konštantínopol: Miesta v Konštantínopole: (Konštatínopolské hradby - Carihradská univerzita - Konštatínopolský hipodróm - Hagia Sofia - Chrám svätých Apoštolov - Chóra - Kláštor Krista Pantokratora - Pammakaristos), Senát)

OldHead.jpg
Významné osobnostiupraviť
Bazil Veľký

AgathiasAnna KomnénaEusebios z KaisareieProkopios CézarejskýJán SkylitzesNiketas ChoniatesJán MalalasJán ZonarasLev DiakonMichal AttaleiatesLaonikos ChalkokondylesSokrates ScholastikosSozomenusTeodor LektorTheofylaktos SimokattesZósimos

Isidor z MilétuAnthemios z TralluTrdatLazar IkonografTheofanes GrékTheofanes KrétskyGuido zo Sieny

Belisarius

Atanáz AlexandrijskýMichael KerullariosMaxim VyznávačJán DamaskýFotiosGermanos I.Theofanes HomologetesJán ZlatoústyKlement AlexandrijskýBazil VeľkýMetod I.BessarionMichael PsellosJán ItalosLev MatematikGeórgios PachymeresPletónHypatiaTommaso MorosiniNikeforos ChumnosFlorentská akadémia

Georgios ManiakesBelisarNarsesHérakleiosNikeforos II.Ján I. TzimiskesBazil II.Filippikus

Circle-question-orange.svg
Vedeli ste že...upraviť
 • ... že 1. septembra 2019 sa začal nový rok 7529 byzantského kalendára, ktorý dodnes využíva pravoslávna a východné katolícke cirkvi ako náboženský kalendár?
 • ... že podnet k povstaniu Niká namierenému proti cisárovi Justiniánovi I. vyšiel zo zdanlivo málo závažnej bitky medzi priaznivcami športových hipodrómových frakcií (dém) Modrých a Zelených?
 • ... že po porážke a smrti cisára Nikefora I. v bitke s Bulharmi si mal bulharský panovník Krum z Nikeforovej hlavy urobiť pohár na pitie?
 • ... že byzantské umenie ovplyvnilo širokú škálu umeleckých štýlov Srbska, Bulharska, Ruska, ale i iných krajín, známu aj ako postbyzantské umenie?
 • ... že cisár Ján Tzimiskes sa počas prevratu voči Nikeforovi II. dostal do cisárskeho paláca tak, že bol cez okno v košíku vytiahnutý do komnát svojej milenky cisárovnej Theofanó?
 • ... že proti Byzantskej ríši bola namierená IV. križiacka výprava, ktorá sa skončila dobytím Konštantínopola (1204), fragmentáciou a dočasným zánikom Byzantskej ríše?

Circle-question-orange.svg
Vybraný článokupraviť
Comnenus mosaics Hagia Sophia.jpg

Ján II. Komnenos (11181143) bol byzantský cisár z dynastie Komnenovcov. Ján II. bol schopný panovník, po svojom otcovi zdedil stabilizovanú krajinu, ktorú avšak musel brániť pred záujmami susedných krajín. Významnými protivníkmi Byzantskej ríše v tom čase boli najmä seldžucký Rumský sultanát, sicílski Normani (Sicílske kráľovstvo), ale i Srbsko, Uhorsko, či Benátky a križiacke štáty v Levante. Ján bol aj významným mecenášom komnénovského umenia. Založil Kláštor Krista Pantokratora, ktorý mal slúžiť aj ako cisárske mauzóleum, a spísal pre kláštor aj typikon. Reformoval armádu a námorníctvo, centralizoval správu krajiny. Jeho manželkou bola uhorská princezná Irena Uhorská. Ján II. zomrel v roku 1143 na následky zranenia z lovu. Jeho nástupcom sa stal jeho najmladší syn Manuel I.


Iné projekty
Crown of Savoy.svg
Panovníciupraviť
Justinián I., mozaika Ravenna
 • Najvýznamnejší panovníci Byzantskej ríše:

Konštantín I. VeľkýTheodosius I. VeľkýTheodosius II. Lev I. VeľkýJustinián I.HerákleiosLev III. SýrskyBazil I.Lev VI. FilozofNikeforos II.Bazil II.Alexios I.Ján II.Manuel I.Michal VIII.Konštantín XI.

 • Ďalší zaujímaví panovníci

ArkadiosKonštantín VI. Justinián II. Rhinotmétos (Beznosý) Konštantín V. Kopronymos (Pokáľaný)TheofilosMichal IV. PaflagónskyRoman IV.Andronikos I.Alexios III.Alexios IV. Theodoros I.Ján VI.Manuel II.Ján VIII.

Cisár Konštantín XI., mozaika Hagia Sofia
 • Významné byzantské cisárovné a princezné

PulchériaEudokia (Athénais)Theodora (6. storočie)Irena (Byzantská ríša)Theodora (9. storočie)TheofanóZoeTheodora (11. storočie)

 • Vládnuce dynastie

Konštantínovská dynastiaValentiniánsko-theodosiovská dynastiaTrácka dynastiaJustínovská dynastiaHérakleiova dynastiaSýrska dynastia (Isaurijská)Amorijská dynastiaMacedónska dynastiaKomnenovciDukovciAngelovciLaskarovciKantakuzenovciPalaiologovci

Swords.svg
Vojenské konfliktyupraviť
Grécky oheň
Porážka Bulharov
Dobytie Messini 1040
Dobytie Amantie

AllagionAkritaiHetaireiaSkoutatoiVarjagoviaGrécky oheňKatafraktTagma

 • Vojenské konflikty

Byzantské občianske vojny
Zahraničné konflikty: Byzantsko-arabské vojnyByzantsko-bulharské vojnyByzantsko-gótske vojnyByzantsko-gruzínske vojnyByzantsko-normanské vojnyByzantsko-osmanské vojnyByzantsko-perzské vojnyByzantsko-ruské vojnyByzantsko-seldžucké vojnyVojna s Vandalmi
Križiacke výpravy: Prvá križiacka výprava - Druhá križiacka výprava - Tretia križiacka výprava - Štvrtá križiacka výprava

JarmúkKleidonMantzikertMyriokefalonObliehanie Konštantínopola (626, 674, 717, 813, 860, 941, 1203 a 1204, 1235, 1396, 1422, 1453) – Pád FiladelfiePád GallipoliPád Trebizonu

Byzantine Empire Map.png
Diplomacia a susedné štátyupraviť

Byzantské kresťanské misieVečný mierVzťahy Byzantskej ríše a Pápežského štátuProblém dvoch cisárovSchizmakrižiacka výprava

 • Susedné štáty

Toto je čiastočný zoznam okolitých štátov a autonómnych panstiev Byzantskej ríše v priebehu jej histórie.
Európske krajiny: Benátska republikaTalianskoSalernoCapuaBeneventoSvätá ríša rímskaUhorské kráľovstvoKyjevská Rus a ruské kniežatstváPápežský štát
Perzská ríša: (Sásánovci)
Bulhari: (Protobulhari - Prvá bulharská ríša - Druhá bulharská ríša)
Srbi a Chorváti: (Raška - Duklja - Zeta - Travunia - Zachlumia - Neretva - Prvé srbské kráľovstvo - Srbské cárstvo - Bosniansky banát - Chorvátske kráľovstvo - Chorvátske kniežatstvo - Dubrovnícka republika)
Germáni: Góti: (Vizigóti - Ostrogóti - Krymskí Góti) – Vandali - Frankovia - Gepidi - Longobardi)
Nomádi: (Avari/Avarský kaganát - Uzovia/Oghuzi - Pečenehovia - Kumáni (Polovci) - Huni - Chazari - Alani)
Normani: (Apúlie - Kalábria - Sicílske kráľovstvo)
Arméni: (Prvé arménske kráľovstvo - Druhé arménske kráľovstvo - Arménske kniežatstvo v Kilikii - Arménske kráľovstvo v Kilikii - Arménsky emirát (arabský) - Vasparukan - Sjunik - Lori a ďalšie malé panstvá)
Gruzínci: (Kacheti - Tbilisi (arabský) - Hereti - Guria - Kartli - Klardžetsko - Tao - Kars - Abcházsko - Imereti - Iberské kráľovstvo - Gruzínske kráľovstvo (vzniklo z Iberského) a ďalšie malé panstvá)
Arabi: (raní: Ghasánovci - Lachmovci, ríše: Rášidovci - Umajjovci - Abbásovci - Fátimovci), lokálne dynastie: Aghlabovci - Hamdánovci - Marvánovci - Mirdásovci - Ukajlovci
Turci: (Seldžukovci - Seldžucká ríša - Rumský sultanát - Osmanská ríša - Danišmendovci - Zengíovci)
Križiacke štáty: (Antiochijské kniežatstvo - Edesské grófstvo - Jeruzalemské kráľovstvo - Tripoliské grófstvo - Aténske vojvodstvo - Achájske kniežatstvo - Naxos - Solúnske kráľovstvo - Latinské cisárstvo - Cyprus - a ďalšie malé panstvá)

Flaga Slowian bordered.jpg
Byzantská ríša a slovanský svetupraviť
Sedmopočetníci - Slivnický kláštor

Veľká Morava: Cyril a MetodGorazdHlaholikaKliment OchridskýKonštantín VII.Kultúrny jazyk na Veľkej MoraveMichal III.ProglasSedmopočetníci
Uhorsko: Irena Uhorská (Piroška) – Mária LaskarisováMonomachova korunaŠtefan III.Belo III.Byzantsko-uhorská vojna (1127 – 1129)

Krst Kyjevanov:Klavdy Lebedev
 • Byzantská ríša a ruské krajiny

Anna PorfyrogennétaKňažná OľgaPokrstenie RusiRusko-byzantské vojnySofia PalaiologovnaVladimír I.

Obliehanie Konštantínopola 626 - Moldavská nástenná maľba
 • Byzantská ríša a Balkán

Byzantsko-bulharské vojnyDeljanIvan Asen I.KalojanKomitopulovia (Samuil - Dávid - Môjžiš - Áron) – Obliehanie Konštantínopola (626)Druhé obliehanie Solúna (617)Ochridská školaPreslavská školaProtobulhariSimeon I. (Bulharsko)Sedem slovanských kmeňovSlovania v Byzantskej ríši (Drugoviti - Rynchinovia - Strymonci - Sagudati - Velegeziti - Verziti - Vajuniti - Timočania - Smoljania) – Štefan Uroš IV. DušanŠtefan PrvokorunovanýŠtefan NemanjičZázraky svätého Demetria (Miracula Sancti Demetrii)

 • Slovania

JordanesPeloponézski Slovania (Jezerci/Ezeritai - Melingovia/Melingoi) – Tomáš Slovan

Artist Painting Palette Flat Icon Vector.svg
Vybraný obrázokupraviť

Konštantín XI.

Na obrázku sa nachádza moderná socha posledného byzantského cisára Konštantína XI. Palaiologa, ktorý vládol Byzantskej ríši od roku 1449 do 29. mája 1453, keď osmanský sultán Mehmed II. dobyl hlavné mesto Byzantskej ríše Konštantínopol (dnešný Istanbul). Pád Konštantínopola (a Byzantskej ríše) bol významným medzníkom v európskych i svetových dejinách a býva považovaný za jeden z dátumov konca stredoveku a začiatku novoveku.


Potrebujeme aj Tvoju pomoc pri tvorbe a úprave nasledujúcich článkovupraviť


Kategórie
Šablóny
Správcovia portálu
Pre ukázanie podkategórií klikni na ►


Články, ktoré sa týkajú tohto portálu môžete na tento portál odkázať prostredníctvom šablóny {{portál|Byzantská ríša|Byzantský}}, ktorú vložíte na koniec tesne pred kategórie. Ďakujeme! Portál bol založený 10. augusta 2019.

O portál sa stará ScholastikosSVK.
Budeme radi, ak pomôžete v tvorbe článkov o Byzantskej ríši, v prípade záujmu, no nedostatku materiálov môžete kontaktovať správcu portálu.
Čestné tituly byzantského portálu pre jeho podporovateľov: (3.) Hypatoredaktorus (2.) Rhomaiofiloi (1.) Protoscholastikos
Pre obzvlášť aktívnych prispievateľov čaká ocenenie Byzantský kríž
Byzantský kríž


Ostatné portály

Prírodné a technické vedy, veda a technika

SaintPierre1.JPG Architektúra · Saturday.PNG Astronómia (The Sun by the Atmospheric Imaging Assembly of NASA's Solar Dynamics Observatory - 20100819.jpg Hviezda · Celestia.png Slnečná sústava) · Polyploidization.svg Biológia · Zeichen 330 - Autobahn, StVO 1992.svg Cesty · Schematicky atom.png Fyzika · Gnome-globe.svg Geografia · Chemistrylogo.png Chémia · Nuvola apps display.png Informatika
Shuttle.svg Kozmonautika · Airplane template.png Letectvo · F of x.svg Matematika · Star of life3.svg Medicína · Pawprint.png Pes · Jordens inre.svg Vedy o Zemi


Humanitné a spoločenské vedy, život a spoločnosť

P culture.png Divadlo · Nuvola apps kaboodle.svg Film ·  Hourglass drawing-full.svg História · Eighth notes and rest.png Hudba · Globe of letters.svg Jazyk · Open bible 01 01.svg Literatúra · Nuvola apps kdmconfig.png Ľudia · Society.svg Politika · Sports icon.png Šport (Tennis ball.svg TenisChessSet.jpg Šach)


Krajiny a regióny