Theofylaktos Simokattes

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Symokattova Morálna epištola (Ep(isto)le morales, rurales et amatorie interpretatione latina), latinské vydanie (Kopernik), 1509

Theofylaktos Simokattes[1][2][3], niekedy prepisované aj skrátene ako Theofylakt[3], či ako Simokattés[4] (gr. Θεοφύλακτος Σιμοκάτ(τ)ης, lat. Theophylactus Simocatta; * 580, Alexandria,[1] byzantský Egypt – † asi 630) bol byzantský historik a básnik. V mladosti vyštudoval právo v Konštantínopole, kde sa dostal do povedomia patriarchu Sergia, vďaka ktorému získal viacero vyšších úradov. Jeho dielo do latinčiny na začiatku 16. storočia preložil Mikuláš Kopernik. Simokattes bývava označovaný aj ako posledný historik píšuci v antickom historiografickom duchu.[1]

Dielo[upraviť | upraviť zdroj]

  • Oikumeniké historia (Οικουμενική Ιστορία, Svetové dejiny)

V ôsmich knihách dielo opisuje vládu cisára Maurikia (582 – 602). Spis nadväzuje na prácu Menandra Protektora a pravdepodobne vznikali niekedy v rokoch 628 – 638. Dielo je i napriek drobným nepresnostiam považované za spoľahlivé, narozdiel od klasických antických diel je už písané v kresťanskom duchu, obsahuje však aj rôzne mytologické narážky. V diele sú využité viaceré ranejšie diela (napr. Ján z Epifanie) i primárne dobové pramene. Okrem východorímskych (byzantských) dejín dielo popisuje aj geografické a etnografické znaky vtedajších známych krajín,[1] mimo iné o Egypte, Avaroch, či Číne.

V češtine vyšlo ako Na sklonku věků.

  • Epistolai éthikai, agroikai, hetairikai

V češtine vyšlo v rámci zbierky Listy hetér.

  • niekoľko prírodovedných diel, či spis o predestinácii

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b c d Theofylaktos Simokat(t)es. In: VAVŘÍNEK, Vladimír; BALCÁREK, Petr. Encyklopedie Byzance. 1. vyd. Praha : Libri; Slovanský ústav AV ČR, 2011. 552 s. (Práce Slovanského ústavu AV ČR. Nová řada; zv. 33.) ISBN 978-80-7277-485-2, 978-80-86420-43-1. S. 483.
  2. Historický časopis 1 (2010) [online]. [Cit. 2019-10-16]. Dostupné online.
  3. a b SEGEŠ, Vladimír a kol. Kniha kráľov. 2. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2003. (tvar Theofylakt Simokattes). ISBN 8010003247. S. 16.
  4. Anna Komnéna [online]. Encyclopaedia Beliana, [cit. 2019-10-16]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]