Apofthegmata tón hagión paterón

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Apofthegmata tón hagión paterón (ďalšie názvy pozri nižšie) je rozsiahla zbierka výrokov (apoftegma) a príbehov o mníchoch, ktorí žili v neskoroantickom Egypte - ide o zbierku výrokov a príbehov púštnych otcov, ktorá sumarizuje plody duchovnej skúsenosti[1][pozn 1] anachorétskeho života.[3] Má kľúčový význam pre dejiny mníšstva.[4]

Názvy[upraviť | upraviť zdroj]

Názvy sú:[5][6][7]

 • v gréčtine:
  • Apofthegmata tón hagión paterón / iný prepis Apofthegmata ton hagion pateron / iný prepis: Apofthegmata ton ajon pateron - gr. písmom ἀποφθέγματα τῶν ἁγίων πατέρων
  • Apofthegmata tón paterón / iný prepis: Apofthegmata ton pateron - gr. písmom ἀποφθέγματα τῶν πατέρων
  • Apofthegmata tón hagión gerontón / iný prepis: Apofthegmata ton hagion geronton / iný prepis: Apofthegmata ton ajon geronton - gr. písmom ἀποφθέγματα τῶν ἁγίων γερόντων
  • Gerontikon - gr. písmom τὸ γεροντικόν
 • v latinčine: Apophthegmata Patrum, Apophthegmata Patrum Aegyptiorum, prípadne Verbia Seniorium[8] alebo Aegyptiorum patrum sententiae[pozn 2]
 • Paterikon[8]

Vznik[upraviť | upraviť zdroj]

Jednotlivé apoftegmy vznikli ako odpovede na otázky, ktoré jednotlivým pustovníkom kládli ich žiaci, ktorí k nim prichádzali pre spásonosnú radu.[8][1] Jadro Apofthegmata tón hagión paterón bolo zozbierané a spísané v piatom alebo šiestom storočí,[9], prípadne na začiatku 5. storočia[3]. Časť apoftegiem pochádza zo 4. storočia,[6] resp. možno väčšina z nich[10].

Presné určenie miesta, času a v ktorom jazyku (gréčtina alebo koptčina) bola Apofthegmata tón hagión paterón zapísaná nie je jednoznačne zistené.[6]

Obsah zbierky[upraviť | upraviť zdroj]

Apofthegmata tón hagión paterón je usporiadaná podľa abecedy (podľa autorov jednotlivých apoftegiem) to je tzv. Alfabetikon (iné názvy: Gerontikon) alebo podľa tém - Verba Seniorum.[8] Jadro zbierky tvorí 400 sentencií, ktoré dávajú praktické rady pre život mníchov a pustovníkov.[9] Najstaršie apoftegmy sú prosté: otázka-odpoveď, niekedy iba odpoveď, inokedy sa dejová línia rozvinie viac - môže ísť o krátku poviedku; občas otcovia nezodpovedajú slovom, ale gestom.[8] Dogmatické otázky sú zastúpené málo.[6] Niektoré obsahujú extrémne asketické postoje a sú nepriateľské k ženám a antickej vzdelanosti, ostatné reprezentujú umiernenejšie postoje.[9] Každá apoftegma odráža konkrétnu skúsenosť jedinečnej osoby, takže je možné v nich nájsť aj rozpory. Všetky však zdôrazňujú jednu cnosť: pokoru.[1]

Zbierka je užitočný zdroj na výskum sociálnej a kultúrnej histórie 4. storočia,[11] resp. spoločenského a intelektuálneho života neskorej antiky,[9] hoci svojim duchom je vzdialená helenistickej tradícii[12].

Preklady[upraviť | upraviť zdroj]

Apofthegmata tón hagión paterón bol rozšírený spis, o jeho popularite svedčia preklady do rôznych jazykov: latinčiny (zachovala sa v štyroch rozličných zbierkach[9]), koptčiny, sýrčiny, arménčiny, gruzínčiny, arabčiny, amharčiny, staroslovienčiny a sogdčiny (z prekladu sa zachovali fragmenty).[6]

Ako prvé vznikli latinský a sýrsky preklad (oba preklady z gréčtiny), potom arménsky a gruzínsky a ako posledné arabský, etiópsky a slovanský preklad.[6]

Preklady do súčasných jazykov[upraviť | upraviť zdroj]

V posledných 30 rokoch (stav k roku 2010) vzniklo množstvo vedeckých publikácii na tému apoftegiem a boli preložené do mnohých moderných jazykov.[1]

v češtine[upraviť | upraviť zdroj]

 • Apofthegmata: výroky a příběhy pouštních otců I. Preklad Jiří Pavlík. 1. vyd. Praha : Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2000. 153 s. (Pietas benedictina; zv. 3.) ISBN 80-902682-2-6.
 • Apofthegmata: výroky a příběhy pouštních otců I. Preklad Jiří Pavlík. Vyd. 2., opr. Praha : Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2009. 158 s. (Pietas benedictina; zv. 18.) ISBN 978-80-86882-12-3.
 • Apofthegmata: výroky a příběhy pouštních otců II. Preklad Jiří Pavlík. 1. vyd. Praha : Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2005. 135 s. (Pietas benedictina; zv. 10.) ISBN 80-86882-01-2.
 • Apofthegmata: výroky a příběhy pouštních otců III. Preklad Jiří Pavlík. 1. vyd. Praha : Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2008. 86 s. (Pietas benedictina; zv. 16.) ISBN 978-80-86882-10-9.
 • NOVOTNÝ, Jiří. Mnišství na Blízkém východě : krátký dějinný přehled. 1. vyd. Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2012. 357 s. ISBN 978-80-7412-124-1. S. 207 – 224.
 • Apofthegmata : výroky a příběhy pouštních otců. Preklad Jiří Pavlík. Vyd. tohoto celku 1. Praha : Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2021. 342 s. (Pietas benedictina; zv. 24.) ISBN 978-80-86882-25-3.

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Mníchovia a pustovníci v Egypte však tvoria iba časť obsahu pojmu púštni otcovia/otcovia púšte, ktorí zahŕňa aj pustovníkov v Palestíne a Sýrii.[2]
 2. Verbia Seniorium a Aegyptiorum patrum sententiae sú odvodené názvy latinskej zbierky podľa gréckej predlohy.[4]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b c d APOFTEGMATA. In: FARRUGIA, Edward G. Encyklopedický slovník křesťanského Východu. Ed. Pavel Ambros; preklad Adam Mackerle. Vyd. 1. Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2010. 1039 s. (Prameny spirituality; zv. 15.) ISBN 978-80-7412-019-0. S. 78.
 2. Desert Fathers and Mothers. In: The Encyclopedia of Eastern Orthodox Christianity. Ed. John Anthony. 1st pub. Maldin, MA : Wiley-Blackwell, 2011. 833 s. ISBN 978-1-4051-8539-4. S. 188 – 189.
 3. a b DROBNER, Hubertus R. Patrologie : úvod do studia starokřesťanské literatury. Preklad Monika Recinová. Vyd. 1. Praha : OIKOYMENH, 2011. 807 s. (Mathésis; zv. 4.) ISBN 978-80-7298-466-4. S. 719.
 4. a b APOPHTHEGMATA PATRUM. In: KRAFT, Heinrich. Slovník starokřesťanské literatury : život, spisy a nauka řeckých, latinských, syrských, egyptských a arménských církevních otců. Preklad Jiří Kaplan. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005. 319 s. ISBN 80-7192-516-0. S. 27.
 5. APOFTHEGMATA TÓN HAGIÓN PATERÓN. In: BORECKÝ, Bořivoj; DOSTÁLOVÁ, Růžena, a kol. Slovník řeckých spisovatelů. 2., přeprac. a dopl. vyd., V nakl. Leda vyd. 1. Praha : Leda, 2006. 663 s. ISBN 80-7335-066-1. S. 94 – 95.
 6. a b c d e f APOPHTHÉGMATA PÁTRUM. In: Pravoslavnaja enciklopedija. Tom 3. Moskva : Cerkovo-naučnyj centr "Pravoslavnaja enciklopedija", 2001. 752 s. Dostupné online. ISBN 5-89572-008-0. S. 140 – 142.
 7. Apofthegmata ton hagion pateron. In: VAVŘÍNEK, Vladimír; BALCÁREK, Petr. Encyklopedie Byzance. 1. vyd. Praha : Libri; Slovanský ústav AV ČR, 2011. 552 s. (Práce Slovanského ústavu AV ČR. Nová řada; zv. 33.) ISBN 978-80-7277-485-2, 978-80-86420-43-1. S. 37.
 8. a b c d e APOFTHEGMATA PATRUM. In: STAROWIEYSKI, Marek. Slovník raněkřesťanské literatury Východu : arabská, arménská, etiopská, gruzínská, koptská a syrská literatura. Preklad Walerian Bugel, Kateřina Mervartová. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2012. 369 s. (Pro Oriente; zv. 7.) ISBN 978-80-7465-021-5. S. 53 – 54.
 9. a b c d e APOPHTHEGMATA PATRUM. In: The Oxford Dictionary of Byzantium. Ed. Alexander P. Kazhdan. New York : Oxford University Press, 1991. 2232 s. ISBN 0-19-504652-8. S. 139.
 10. Rané křesťanství : počátky a vývoj církve do roku 600. Ed. Ian Hazlett; preklad Petr Kitzler. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2009. 315 s. ISBN 978-80-7325-159-8. S. 110.
 11. APOPHTHEGMATA PATRUM. In: ROSSER, John H. Historical dictionary of Byzantium. Lanham, Md : Scarecrow Press, 2001. 479 s. (Historical dictionaries of ancient civilizations and historical eras; zv. 4.) ISBN 0-8108-3979-2. S. 28.
 12. DOSTÁLOVÁ, Růžena. Byzantská vzdělanost. Vyd. 2. Praha : Vyšehrad, 2003. 416 s. (Kulturní historie.) ISBN 80-7021-409-0. S. 114.

Ďalšia literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

 • Apophthegmata Patrum. In: Encyclopedia of Early Christianity. Ed. Everett Ferguson, Michael P. McHugh, Frederick W. Norris. 2nd ed. New York : Garland, 1999. (Garland reference library of the humanities; zv. 1839.) ISBN 0-8153-1663-1. S. 87 – 88.
 • QUASTEN, Johannes. Patrology. Vol. III The Golden Age of Greek Patristic Literature From the Council of Nicaea to the Council of Chalcedon. Westminster, Maryland : Chriastian Classics, 1986. 605 s. ISBN 0-87061-086-4. S. 187 – 189.