Zoznam matematických článkov/P

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tento index bol automaticky vygenerovaný podľa tejto kategorizácie. Obsahuje 196 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohľadnia pri nasledujúcom generovaní.

pa[upraviť | upraviť kód]

Pafnutij Ľvovič Čebyšov · Palec (jednotka dĺžky) · Parabola · Paradox (fyzika) · Paradox (výpoveď) · Paradox analýzy · Paradox dvojčiat · Paradox starého otca · Paralelné súradnice · Paralogizmus · Parameter · Parciálna derivácia · Parciálna diferenciálna rovnica · Paretov princíp · Parita (kontrolný súčet) · Parts per million · Pascalov trojuholník · Paul Cohen (matematik) · Paul Epstein · Paul Erdős · Paul Émile Appell · Paul Halmos · Paul Lorenzen · Paul Sophus Epstein · Pauliho matice · Pavel Alexandrovič Florenskij · Pavel Cmorej · Pavel Samuilovič Uryson · Pavol Makó · Pavol Quittner · Pavol Šoltés

[upraviť | upraviť kód]

Pál Turán · Párna mocnina · Párne číslo · Párny graf

[upraviť | upraviť kód]

Päťuholník

pe[upraviť | upraviť kód]

Peanova aritmetika · Pentago · Percento · Percentuálny bod · Percival Lowell · Periodická funkcia · Perióda (matematika) · Permutácia (algebra) · Permutácia (kombinatorika) · Perturbácia (astronómia) · Peta · Peter Capek · Peter Gustav Lejeune Dirichlet · Peter Guthrie Tait · Peter Lax · Peter Ludwig Mejdell Sylow · Peter Mach · Peter Michael Neumann · Peter Pavol Bartoš · Peter Shor · Peter Svätokrížny · Peter Štefan · Peter Uhlík · Petersenov graf · Petitio principii · Petr Vopěnka

ph[upraviť | upraviť kód]

Philipp Ludwig von Seidel · Philippe van Lansberge · Phillip Griffiths

pi[upraviť | upraviť kód]

Pierre Bézier · Pierre de Fermat · Pierre Deligne · Pierre Louis Maupertuis · Pierre Samuel · Pierre Simone de Laplace · Pierre-Louis Lions · Pikoelektrónvolt · Pikometer

[upraviť | upraviť kód]

Písmeno vo význame čísla

pl[upraviť | upraviť kód]

Planckova dĺžka · Planimetria · Platon Sergejevič Poreckij · Platónske teleso · Plimpton 322 · Plocha (útvar) · Plus

po[upraviť | upraviť kód]

Počtový výraz · Podgraf · Podgrupa · Podmienka (filozofia) · Podmienka (logika) · Podmnožina · Pohyblivá rádová čiarka · Poissonovo rozdelenie · Pojem · Pojem algoritmu · Pojem množiny · Polárna sústava súradníc · Pole dát · Poloha · Polomer (kružnica) · Polovica · Polpriamka · Polrovina · Polynomiálna transformovateľnosť · Porovnávanie · Porovnávanie čísiel · Porovnávanie čísiel podielom · Porovnávanie čísiel pomerom · Porovnávanie čísiel rozdielom · Portál:Matematika · Poseidónios z Apameie · Postačujúca podmienka · Postupnosť (matematika) · Potenčná množina · Potvrdenie (logika) · Potvrdzovanie dôsledku · Povrch · Pozičná číselná sústava

[upraviť | upraviť kód]

Pólová vzdialenosť

[upraviť | upraviť kód]

Pôdorysňa · Pôrodnosť

pr[upraviť | upraviť kód]

Pravdepodobnostná logika · Pravdepodobnosť · Pravdivostná hodnota · Pravdivostná tabuľka · Pravdivosť výroku · Pravdivý výrok · Pravidelný graf · Pravidlo · Pravidlo generalizácie · Pravidlo substitúcie · Pravítko · Pravouhlý trojuholník · Prázdna množina · Prázdna trieda · Predikabílie · Predikát (logika) · Predikát záveru · Predikátorový výraz · Predikátová logika · Predikátový kalkul · Premenná (logika) · Premenná (matematika) · Premietanie (deskriptívna geometria) · Premisa · Prepona · Presnosť merania · Presupozícia · Prevalencia · Priamka · Priateľské čísla · Priemer (geometria) · Priemer (štatistika) · Priemetňa · Prienik (matematika) · Priesečnica · Priesečník · Priesečníkové číslo (teória grafov) · Priestor (fyzika) · Priestor (geometria) · Priestorová grupa · Priestorový uhol · Priestorový útvar · Prime95 · Primitívna funkcia · Primitívny znak · Princíp identity · Princíp superpozície · Princíp totožnosti · Princíp zapojenia a vypojenia · Priorita operátorov · Priraďovací operátor · Prirodzené číslo · Príklad · Problém 100 väzňov · Problém obchodného cestujúceho · Problém siedmich mostov · Problém spiacej krásavice · Problém zastavenia · Progresívna dedukcia · Projekčná matica (matematika) · Projektívna geometria · Projektívny priestor · Promile · Prostá funkcia · Prosté zobrazenie · Prosylogizmus · Protipríklad · Protirečenie (filozofia) · Protireťazec · Prvočiniteľ · Prvočíslo · Prvok množiny

ps[upraviť | upraviť kód]

Pseudometrický priestor · Pseudonáhodné číslo · Pséfofória

[upraviť | upraviť kód]

PÜNCT

py[upraviť | upraviť kód]

Pytagoras zo Samosu · Pytagorova veta