Pohyblivá rádová čiarka

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Číslo s pohyblivou rádovou čiarkou je digitálna reprezentácia čísla určitou podmnožinou racionálnych čísel, ktorá sa často používa na aproximáciu ľubovoľného reálneho čísla v počítačoch.

Práca s číslami s pohyblivou rádovou čiarkou je typická pre matematické aplikácie, grafiku a spracovanie analógových signálov. Na operácie s týmito číslami sa zvyčajne používa špecializovaný procesor, ktorý dnes býva realizovaný na čipe oddelene od aritmeticko-logickej jednotky, aby sa umožnila práca paralelne s CPU. Tento procesor sa nazýva matematický koprocesor.