Päťuholník

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Pravidelný päťuholník
Pentagón
Pentagón
Obsah

Obvod

Polomer opísanej kružnice

Polomer vpísanej kružnice

Uhol pri vrchole
108°

Dĺžka najdlhšej uhlopriečky
(zlatý rez)

Päťuholník alebo pentagón je jeden zo základných rovinných geometrických útvarov; mnohouholník s piatimi vrcholmi a stranami. Súčet jeho vnútorných uhlov je presne 540° (3π). Päťuholníky môžu byť pravidelné alebo všeobecné

Matematické vzťahy[upraviť | upraviť zdroj]

Pre pravidelný päťuholník

Obsah
Opísaná kružnica
Vpísaná kružnica
Uhlopriečka (zlatý rez)
Výška
Obvod
Uhol ramien

Obsah inak

tiež

strana a

tiež

Vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Vnútorný päťuholník vymedzený uhlopriečkami
Pomer dĺžok uhlopriečky a strany je rovný zlatému rezu
Jedna uhlopriečka pretína druhú tak, že dĺžky vzniknutých častí sú v pomere zlatého rezu
Uhlopriečky pravidelného 'päťuholníka v jeho vnútri vymedzujú oblasť, ktorá má taktiež tvar pravidelného päťuholníka.
Vnútorné a vonkajšie päťuholníky majú rovnaký stred (geometria), sú opačne orientované a dĺžky ich strán sú v pomere .

História[upraviť | upraviť zdroj]

Pravidelný päťuholník vždy hral významnú úlohu v mystike a symbolike. Od pravidelného päťuholníka je tiež odvodený symbol pentagramu, využívaný v pythagorejské sekte ako poznávací znak. Jedným z dôvodov, prečo bol pravidelný päťuholník uctievaný, bolo zrejme to, že sa v ňom hneď na niekoľkých miestach ukazuje "najdokonalejší pomer" - zlatý rez.

Konštrukcia[upraviť | upraviť zdroj]

Konštrukcia pravidelného päťuholníka bola známa už v starovekom Grécku.
Jedna z metód zostavenia pravidelného päťuholníka:

Konštrukcia pravidelného päťuholníka
Konštrukcia pravidelného päťuholníka

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]