Päťuholník

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Pravidelný päťuholník
Pentagón
Pentagón
Obsah
S = \frac{{a^2 \sqrt {25 + 10\sqrt 5 } }}{4}

Obvod
o = 5a

Polomer opísanej kružnice
r_o = a \cdot \sqrt{\frac{2}{5 - \sqrt{5}}}

Polomer vpísanej kružnice
r_v = \frac{a}{2 \sqrt {5 - 2\sqrt 5 }}

Uhol pri vrchole
108°

Dĺžka najdlhšej uhlopriečky

Päťuholník alebo pentagón je jeden zo základných rovinných geometrických útvarov; mnohouholník s piatimi vrcholmi a stranami. Súčet jeho vnútorných uhlov je presne 540° (3π). Päťuholníky môžu byť pravidelné alebo všeobecné

Matematické vzťahy[upraviť | upraviť zdroj]

Pre pravidelný päťuholník

Obsah S = \frac{{a^2 \sqrt {25 + 10\sqrt 5 } }}{4}
Opísaná kružnica r_o = a \cdot \sqrt{\frac{2}{5 - \sqrt{5}}}
Vpísaná kružnica r_v = \frac{a}{2 \sqrt {5 - 2\sqrt 5 }}
Uhlopriečka l_u = \frac{a}{2}\left( {1 + \sqrt 5 } \right) (zlatý rez)
Výška h = r_u+r_i=\frac{a}{2}\sqrt {5 + 2\sqrt 5 }
Obvod u = 5 \cdot a
Uhol ramien  \sum {\alpha =}(n - 2) \cdot 180^\circ = 3 \cdot 180^\circ = 540^\circ

Obsah inak

S=5 \cdot \frac{1}{2} \cdot a \cdot \tan 54^\circ \cdot \frac{a}{2} = \frac{5}{4} \cdot a^2 \cdot \tan 54^\circ \approx a^2\cdot 1{,}7204774.
S=\frac{5}{8}\cdot r_o^2 \cdot \sqrt{10+2\sqrt 5}

tiež

S=\frac{5}{2}\cdot r_o^2 \cdot \sin{72^\circ} \approx r_o^2 \cdot 2{,}3776413.

strana a

a=2 \cdot r_o \cdot \cos 54^\circ

tiež

a=r_o \cdot \sqrt{\frac{5 - \sqrt 5}{2}} \approx r_o \cdot 1{,}1755705.

Vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Vnútorný päťuholník vymedzený uhlopriečkami
Pomer dĺžok uhlopriečky a strany je rovný zlatému rezu
Jedna uhlopriečka pretína druhú tak, že dĺžky vzniknutých častí sú v pomere zlatého rezu
Uhlopriečky pravidelného 'päťuholníka v jeho vnútri vymedzujú oblasť, ktorá má taktiež tvar pravidelného päťuholníka.
Vnútorné a vonkajšie päťuholníky majú rovnaký stred (geometria), sú opačne orientované a dĺžky ich strán sú v pomere 1:1-\frac{\sqrt{5}-1}{2}.

História[upraviť | upraviť zdroj]

Pravidelný päťuholník vždy hral významnú úlohu v mystike a symbolike. Od pravidelného päťuholníka je tiež odvodený symbol pentagramu, využívaný v pythagorejské sekte ako poznávací znak. Jedným z dôvodov, prečo bol pravidelný päťuholník uctievaný, bolo zrejme to, že sa v ňom hneď na niekoľkých miestach ukazuje "najdokonalejší pomer" - zlatý rez.

Konštrukcia[upraviť | upraviť zdroj]

Konštrukcia pravidelného päťuholníka bola známa už v starovekom Grécku.
Jedna z metód zostavenia pravidelného päťuholníka:

Konštrukcia pravidelného päťuholníka

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]