Kyselina disírová

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Kyselina disírová
Kyselina disírová
Kyselina disírová
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec H2S2O7
Synonymá Kyselina pyrosírová, kyselina dvojsírová, óleum
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 178,13 g/mol
Teplota topenia 36 °C
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7783-05-3
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Kyselina disírová taktiež nazývaná aj Kyselina pyrosírová, kyselina dvojsírová je kyslíkatá kyselina síry. Jej vzorec môžeme zapísať ako H2O·(SO3)2, z čoho môžeme odvodiť sumárny vzorec H2S2O7. V chemickom laboratóriu sa s ňou väčšinou môžeme stretnúť najmä ako zložkou zmesi nazývanej óleum (dymivá kyselina sírová), okrem toho sa však v drobných množstvách vyskytuje aj v bezvodej kyseline sírovej kvôli nasledujúcim rovnovážnym reakciám:

H2SO4 ⇌ H2O + SO3
SO3 + H2SO4 ⇌ H2S2O7

Priemyselne sa pripravuje rozpúšťaním oxidu sírového v kyseline sírovej v potrebných stechiometrických pomeroch. Jej soli sa nazývajú dísírany, pyrosírany či dvojsírany a dajú sa pripraviť tepelnou premenou hydrogénsíranov:

2 NaHSO4 → Na2S2O7 + H2O

Okrem kyseliny disírovej exisujú aj iné kyseliny so vzorcom H2O·(SO3)x, ktoré tiež vznikajú rozpúšťaním oxidu sírového v kyseline sírovej a sú zložkou ólea, tieto sa však nepodarilo izolovať.