Liga proti reumatizmu na Slovensku

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Liga proti reumatizmu na Slovensku[1] (LPRe SR) je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1990 z iniciatívy skupiny pacientov a zamestnancov vtedajšieho Výskumného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch. LPRe SR organizuje spoluprácu všetkých, ktorí chcú, môžu a vedia pomôcť reumatikom. Taktiež poskytuje poradenskú činnosť vo veciach zdravotných a sociálnych. Svojou činnosťou chce oboznamovať verejnosť s problematikou reumatických ochorení, usilovať sa o zlepšenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti o reumatikov a presadzovať sústavné vzdelávanie v reumatológii.

LPRe SR sa snaží rozširovať kontakty s národnými Ligami a podobnými inštitúciami na celom svete. Organizuje rekondičné pobyty, kurzy so zdravotnou a sociálnou tematikou, spoločenské a kultúrne podujatia. V rámci edičnej činnosti dvakrát do roka vychádza Informačný bulletin, rôzne brožúrky poskytujúce praktickú orientáciu pri liečbe a prevencii jednotlivých reumatických chorôb.

Okrem centrály LPRe SR, ktorá sídli pri NÚRCH v Piešťanoch má 16 (organizačných jednotiek) miestnych pobočiek, sekcií a klubov v rôznych mestách na Slovensku, ktorých snahou je napríklad konzultačná činnosť vo veciach zdravotných a sociálnych, organizovanie rekondičných pobytov, edukačných prednášok s odborníkmi a ďalšie aktivity, napr.: kurzy so zdravotnou a sociálnou tematikou. Organizujeme spoločenské, kultúrne a športové podujatia.

Ako vznikla Liga proti reumatizmu na Slovensku[2][upraviť | upraviť zdroj]

Potreby a tendencie zakladať charitatívne organizácie sa u nás datujú už od roku 1924. Prvá kampaň proti reumatizmu sa začala už v bývalom Československu. Na jar v roku 1926 sa na území piešťanských liečebných kúpeľov vo vtedajšom hoteli Royal konal kongres Medzinárodnej spoločnosti lekárskej hydrológie, ktorej tajomníkom bol Jan van Bremen. Tento mladý holandský lekár navrhol zakladajúcej schôdzi reumatologickej komisie ustanovenie samostatného výboru pre reumatológiu, z ktorého o dva roky neskôr vznikla nezávislá Medzinárodná liga proti reumatizmu.

Pred rokom 1989, v období totality, nebolo u nás želateľné zakladať charitatívne organizácie.

Až v roku 1990, po vzájomnej dohode z iniciatívy zamestnancov Vysoko špecializovaného odborného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch (terajší NÚRCH) a pacientov postihnutých reumatickými ochoreniami, vznikla Liga proti reumatizmu na Slovensku (LPRe SR), ktorá má už mnohoročnú úspešnú tradíciu.

Liga proti reumatizmu je pomocná a svojpomocná dobrovoľná neprofesionálna organizácia. Momentálne združuje viac ako 1100 členov. Už krátko po jej založení pri celoslovenskej pôsobnosti začali vznikať jej menšie organizačné jednotky na regionálnom princípe vo väčších mestách, kde je väčšia koncentrácia pacientov reumatikov. LPRe SR má doteraz 16 organizačných jednotiek, z toho 14 miestnych pobočiek v Bardejove, Bratislave, Čadci, Ilave, Košiciach, Lučenci, Martine, Partizánskom, Poprade, Púchove, Topoľčanoch, Trenčíne, Trnave, Žiline a dva špecializované kluby pre deti a mladšiu generáciu reumatikov – Klub Kĺbik a pre pacientov s lupusom – Klub Motýlik.

LPRe SR sa vo svojej prospešnej činnosti orientuje na svojich členov, so zameraním na ich vzdelávanie, združovanie, organizovanie, pomáhanie, radenie, informovanie, spájanie a angažovanie, aby vedeli, že so zdravotným problémom nie sú sami.

Poslaním a úlohou LPRe SR je najmä organizovať spoluprácu všetkých, ktorí chcú, môžu a vedia pomôcť. Jej dôležitou úlohou je oboznamovanie verejnosti s problematikou týkajúcou sa reumatických ochorení a snaha o zlepšenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti pre reumatikov. LPRe SR sa tiež snaží presadzovať neustále zvyšovanie odbornosti v reumatológii a rozširuje kontakty a spoluprácu so sociálnymi a národnými Ligami podobného zamerania na celom svete.

Je členom Slovenskej humanitárnej rady (SHR), Európskej ligy proti reumatizmu (EULAR) a Medzinárodnej organizácie mladých reumatikov (IOYR), spolupracuje však aj s inými neziskovými organizáciami 3. sektora.

Svojim členom poskytuje poradenskú činnosť vo veciach zdravotných a sociálnych, organizuje kurzy zamerané na zdravotnú a sociálnu tematiku. Obľúbené sú spoločenské, kultúrne a športové podujatia a veľký záujem je aj o rekondičné pobyty. Ľudia, ktorí sú pre svoj zdravotný stav odsúdení na sociálnu izoláciu, sa pomocou absolvovaných rekondícií vracajú späť do aktívneho života.

V rámci svojej edičnej činnosti LPRe SR vydáva dvakrát do roka časopis Informačný bulletin. Členovia Ligy ho dostávajú pravidelne do svojich poštových schránok. Okrem toho Liga vydáva letáky, brožúrky, knihy, ktoré poskytujú praktickú orientáciu pri liečbe a prevencii jednotlivých reumatických ochorení.

V roku 1998 sa vyčlenila skupina mladých ľudí s reumatickým ochorením a založila pri LPRe SR Sekciu mladých reumatikov, ktorá neskôr prijala názov Klub Kĺbik. Jej členovia sa venujú špecifickým problémom a potrebám mladšej generácii reumatikov. Svojou činnosťou oslovuje pacientov do 35 rokov, ktorí už v mladom veku spoznali čo prináša život s reumatickým ochorením.

Predsedníctvo[3][upraviť | upraviť zdroj]

Meno Pozícia
LPRe SR Centrála
Mgr. Janka Dobšovičová Černáková predseda
Mgr. Katarína Barančíková podpredseda
Darina Kostíková tajomník
Ing. Anna Juršíková hospodárka
Ing. Mária Bónová člen výboru
Mgr. Bc. Lucia Slejzáková člen výboru
PhDr. Helena Pytlíková člen výboru
Mgr. Martina Bónová člen výboru
Ing. Daniela Mikolášová Revízna komisia
Ing. Elena Tryznová Revízna komisia
Alžbeta Kabátová Revízna komisia
PhDr. Elvíra Bónová šéfredaktorka IB
Daniela Mikulová náhradník
Peter Galko náhradník
Viktória Ďurišová účtovníčka

Miestne pobočky alebo kluby[upraviť | upraviť zdroj]

Miestna pobočka / klub Predseda
MP Bardejov Darina Kostíková
MP Bratislava PRIPRAVUJE SA
MP Ilava Ľubomír Stratený
MP Košice Ing. Elena Melichárová
MP Lučenec Viktor Kvak
MP Martin Mgr. Elena Prostredná
MP Poprad Mária Galková
MP Púchov Gabriela Ondrichová
MP Topoľčany Ing. Koloman Krivošík
MP Trenčín Janka Kučerová
MP Žilina Eva Sedliačková
LPRe Klub Motýlik Zuzana Pionteková
LPRe Klub Kĺbik Mgr. Jana Dobšovičová Černáková

Členstvo[4][upraviť | upraviť zdroj]

Do občianskeho združenia Liga proti reumatizmu na Slovensku sa môžete prihlásiť veľmi jednoducho. Prvým spôsobom je elektronická prihláška. Druhým spôsobom je vyplnenie predpísaného formulára prihlášky, ktorý vlastnoručne podpíšete a odošlete na adresu sekretariátu LPRe SR.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Liga proti reumatizmu na Slovensku | Liga proti reumatizmu na Slovensku. Liga proti reumatizmu na Slovensku, 2012-03-13. Dostupné online [cit. 2017-02-21].
  2. AKO VZNIKLA LPRe na Slovensku | Liga proti reumatizmu na Slovensku. Liga proti reumatizmu na Slovensku, 2012-03-12. Dostupné online [cit. 2017-02-21].
  3. Kontakt | Liga proti reumatizmu na Slovensku [online]. Liga proti reumatizmu na Slovensku, [cit. 2017-02-21]. Dostupné online.
  4. Členstvo | Liga proti reumatizmu na Slovensku. Liga proti reumatizmu na Slovensku, 2012-01-05. Dostupné online [cit. 2017-02-21].