Liturgika

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Liturgika (z gréckeho λειτουργία verejná služba, služba ľudu) je jednou z oblastí teológie, ktorá sa odborne zaoberá liturgiou. Skúma bohoslužobný život cirkvi a jeho vývoj. Snaží sa o interpretáciu a vysvetlenie významu úkonov pre potreby veriacich.

Pojem prvýkrát použil Georg Cassander (1513 – 1566), ktorý ním označuje vedeckú reflexiu kresťanskej bohoslužby. Pojem liturgika sa však v katolíckom a protestantskom prostredí presadil až v 18. storočí. Z hľadiska teologickej klasifikácie je liturgika súčasťou pastorálnej teológie, niekedy sa však chápe ako súčasť dejín teológie. S liturgikou súvisí štúdium cirkevných dejín, estetiky, hudobnej vedy, divadelnej vedy, folkloristiky a komunikácie.

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • Adolf, Adam, Liturgika: křesťanská bohoslužba a její vývoj. Vyšehrad 2001.
  • Josef Foltýnovský, Liturgika, Olomouc: Lidové knihkupectví, 1936.
  • Břetislav, Horyna Úvod do religionistiky, Praha : Oikumené, 1994.
  • Pavel Kopeček, Slavení křesťanského tajemství, I. díl - Fundamentální liturgika, Brno: Katechetické centrum biskupství brněnského, 2006.
  • Otto H. Pesch, Druhý vatikánský koncil 1962-1965. Příprava, průběh a odkaz, Praha : Vyšehrad, 1996.