Logické hradlo

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Logické hradlo (po anglicky logic gate, niekedy aj nesprávne logická brána) je zariadenie realizujúce boolovskú funkciu, čo znamená, že vykonáva logickú operáciu. Elektronické logické hradlá sa používajú v procesoroch a výpočtovej technike.

Logickým hradlom sa väčšinou myslí elektronická súčiastka zložená hlavne z diód a tranzistorov, môže však fungovať aj na báze elektromagnetických relé, optiky, prúdenia vody, vzduchu, či mechanických elementov.

Elektronické logické hradlá[upraviť | upraviť zdroj]

Typ Symbol Obdĺžnikový
symbol
Zápis
v boolovskej
algebre
Tabuľka
pravdivostných
hodnôt
AND AND symbol AND symbol Vstup Výstup
Výstup je logická 1, ak oba vstupy sú 1.
(platí jeden vstup A ZÁROVEŇ (súčasne) druhý vstup)
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
OR OR symbol OR symbol Vstup Výstup
Výstup je logická 1, ak aspoň jeden vstup je logická 1
(platí jeden vstup ALEBO druhý,
no môžu aj oba naraz).
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1
NOT NOT symbol NOT symbol Vstup Výstup
Výstup je opačný ako vstup (negácia vstupu).
Kruh na jeho symbole sa používa
aj v iných symboloch (NAND, NOR, XNOR)
na vyjadrenie negácie (prevrátenia hodnoty).
0 1
1 0
NAND NAND symbol NAND symbol Vstup Výstup
Výstup je negácia hradla AND (preto názov NOT AND),
takže hradlo NAND dá logickú 1 tam,
kde by hradlo AND dalo 0 a naopak.
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0
NOR NOR symbol NOR symbol Vstup Výstup
Výstup je negácia hradla OR (preto názov NOT OR),
takže výstupom hradla NOR je logická hodnota opačná
k výstupu hradla OR s rovnakými vstupmi
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0
XOR XOR symbol XOR symbol Vstup Výstup
Výstup je logická 1, pokiaľ práve jeden
z dvoch vstupov je logická 1
(preto názov eXclusive OR = výlučné alebo)
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0
XNOR XNOR symbol XNOR symbol Vstup Výstup
Výstup je negácia XOR brány,
nazýva sa aj ekvivalencia
(výstup je 1, ak sú vstupy rovnaké).
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1