Hradlo XOR

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Hradlo XOR
Typ kombinačný obvod (hradlo)
„Americká“ schematická značka
„Hranatá“ schematická značka
Pravdivostná tabuľka

(2 vstupy)

VSTUPY VÝSTUP
A B A XOR B
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0
Typy z rodiny 7400 7486 (4x 2-vstupový XOR)
74135 (4x 2-vstupový XOR/XNOR)
74136 (4x 2-vstupový XOR, OC)
74386 (4x 2-vstupový XOR)
Typy z rodiny 4000 4030 (4x 2-vstupový XOR)
4070 (4x 2-vstupový XOR)

Hradlo XOR (angl. XOR gate, skratka z eXclusive OR) je druh logického digitálneho elektronického obvodu zo skupiny kombinačných obvodov (hradiel).

Funkcia[upraviť | upraviť zdroj]

Hradlo XOR je jedným zo základných kombinačných logických obvodov, ktorého výstup je exkluzívny logický súčet vstupov („buď A, alebo B“). Výstup je log.1 vtedy a len vtedy ak sa hodnoty vstupov líšia.

XOR je funkciou súčtu modulo 2, využíva sa preto v binárnych sčítačkách v aritmeticko-logických jednotkách počítačov. Polovičná sčítačka pozostáva z jedného hradla XOR (súčet) a jedného hradla AND (prenos do vyššieho rádu).

Tri a viac vstupov[upraviť | upraviť zdroj]

XOR je binárna operácia – je definovaná na dvoch vstupoch. V elektronike sa ale bežne používa pojem hradla XOR pre 3 a viac vstupov.

Najčastejšia interpretácia je taká, že prvé dva vstupy sú privedené do prvého hradla XOR. Každý ďalší vstup je privedený spolu s výstupom predchádzajúceho hradla na vstup ďalšieho hradla XOR. Výsledkom je obvod, ktorého výstup je log.1 vtedy a len vtedy ak je log.1 na nepárnom počte vstupov. Takýto obvod sa využíva ako generátor parity.

Rozšírenie IEC značky hradla XOR pre tri vstupy

Možná je aj druhá interpretácia, vychádzajúca z pojmu „exkluzívny“ logický súčet ako aj z IEC značky hradla XOR (pozri obr. vpravo). Podľa tejto interpretácie je výstup log.1 vtedy a len vtedy, ak práve na jednom z N vstupov je log.1, čo by zodpovedalo aj „=1“ v značke IEC. IEC značka však nebola myslená pre širšie než 2-vstupové hradlo a takéto jej rozšírenie nie je platné. Táto interpretácia viacvstupového hradla XOR nie je v praxi častá, nakoľko sčítačky a generátory parity sú častejšie než detektory „1 z N“.

Prevedenie[upraviť | upraviť zdroj]

XOR hradlo sa vyrába vo forme integrovaného obvodu, pričom sa obvykle umiestňuje niekoľko XOR hradiel do jedného puzdra, aby sa využili všetky dostupné vývody puzdra.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]