Múzeum Andreja Kmeťa

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Verzia z 09:03, 8. február 2012, ktorú vytvoril ILoveJuice (diskusia | príspevky) (fix)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Múzeum Andreja Kmeťa (Turčianske múzeum Andreja Kmeťa = Slovenské národné múzeum – Múzeum Andreja Kmeťa) – plní funkciu regionálneho vlastivedného centra Turca. Vzniklo v roku 1964. Sídli v prvej budove Slovenského národného múzea, o ktorej výstavbu sa podstatne pričinil zakladateľ slovenského múzejníctva Andrej Kmeť. Budovu navrhol arch. Milan Harminc pričom bol aj poverený hlavným dozorom nad realizáciou stavby. V roku 1964 sa v budove usídlilo okresné vlastivedné múzeum – Turčianske múzeum Andreja Kmeťa. Zbernou oblasťou múzea je Turiec. V rokoch 19721975 sa uskutočnili v múzeu rozsiahle rekonštrukčné práce, po ktorých asi koncom roku 1975 bola budova múzea zasa sprístupnená pre verejnosť. Nariadením vlády SR zo dňa: 16. augusta 1994 bola budova múzea vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku.

V súčasnosti sa v budove múzea nachádzajú trvalé expozície: Kmetianum, ktorá je venovaná práci Andreja Kmeťa a Príroda Turca. Múzeum dnes spravuje viac ako 175 000 zbierkových exponátov, z ktorých je asi 8 700 zo spoločensko-vednej a 166 600 z prírodovednej oblasti. Medzi najcennejšie patria obrazy Révayovskej galérie, zbierka exotických motýľov Ivana Zbíňovského a časť herbára, ako i zoologických exponátov zo zbierky Andreja Kmeťa.

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa múzeum zameriavajú na výskum úlohy mesta Martin ako národného kultúrneho centra Slovákov.

Botanický a zoologický výskum sa uskutočňuje so zameraním na celé severozápadné Slovensko. Múzeum poskytuje lektorské služby, premietanie videofilmov s prírodovednou a spoločenskovednou tématikou z regiónu Turca, kozultačno-poradenskú službu z oblasti liečivých rastlín, húb a škodcov v domácnosti. Je tu o predaj suvenírov a publikácií vydaných múzeom.

Stála expozícia: Príroda Turca bola otvorená v roku 1979. Nachádza sa na prízemí budovy múzea a člení sa na časť, ktorá je venovaná neživej prírode a časť venovanú živej prírode. Od roku 2004 je súčasťou Slovenského národného múzea v Martine.