Manažérsky informačný systém

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Manažérsky informačný systém (MIS) možno definovať ako informačný systém na manažérskom stupni riadenia organizácie, ktorý slúži funkciám plánovania, kontroly a rozhodovania poskytovaním pravidelných prehľadov a hlásení o výnimočných situáciách. Tieto systémy využívajú funkcionalitu BI systémov.

Manažérsky informačný systém je systém pozostávajúci zo zamestnancov, technických a programových prostriedkov na zabezpečenie zhromažďovania, prenosu, ukladania, výberu, spracovania, distribúcie a prezentácie informácií pre potrebu rozhodovania tak, aby riadiaci pracovníci mohli vykonávať svoje riadiace funkcie vo všetkých zložkách riadiaceho systému.

Zložky MIS[upraviť | upraviť zdroj]

Zložky informačného systému sú:

 • podsystém zhromažďovania údajov:
  • Z hľadiska miesta vzniku a miesta zhromažďovania údajov rozlišujeme:
   • centralizované zhromažďovanie: prvotné doklady sa odovzdávajú na záznam mimo podniku,
   • decentralizované zhromažďovanie: údaje z prvotných dokladov sa zaznamenávajú priamo v podniku, resp. v mieste ich vzniku,
 • podsystém prenosu údajov:
  • predstavuje fyzický alebo elektronický prenos na miesto uchovania alebo spracovania,
 • podsystém pamätania a uchovávania údajov (databáza)
 • podsystém výberu údajov:
 • podsystém spracovania údajov:
 • podsystém prezentácie a distribúcie:
  • zabezpečuje prezentáciu informácií vo vhodnej forme a ich prenos na príslušné riadiace miesta v určenom čase.