Medzinárodná organizácia pre legálnu metrológiu

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Medzinárodná organizácia pre legálnu metrológiu
Právna formaMedzivládna organizácia
Odvetvielegálna metrológia
Založená12. október 1955
SídloParíž, Francúzsko
Územný rozsahcelosvetový
Weboiml.org

Medzinárodná organizácia pre legálnu metrológiu (franc. Organisation Internationale de Métrologie Légale - OIML) je medzivládna organizácia pre legálnu metrológiu založená 1955 v Paríži. Činnosť organizácie sa sústreďuje na podporu globálnej harmonizácie predpisov legálnej metrológie, ktoré podporujú a uľahčujú medzinárodný obchod.

Harmonizácia predpisov zaručuje, že certifikácia meracích prístrojov v jednej krajine je kompatibilná s certifikáciou v inej krajine, a tým sa uľahčuje obchod s meracími prístrojmi a s výrobkami, ktoré sa na tieto meracie prístroje spoliehajú. Medzi tieto produkty patria napríklad váhy, taxametre, tachometre, poľnohospodárske meracie zariadenia ako vlhkomery obilia, zdravotnícke prístroje ako merače výfukových plynov a alkoholické nápoje.

Od založenia OIML vyvinula množstvo príručiek na pomoc členským štátom, predovšetkým rozvojovým krajinám, vypracovať príslušné právne predpisy týkajúce sa metrológie naprieč všetkými aspektami spoločnosti. Ďalej OIML vyvinula smernice týkajúce sa požiadaviek na certifikáciu a kalibráciu nových výrobkov, najmä ak má takáto kalibrácia právny dopad, napríklad na obchod, na zdravotníctvo alebo na dane. OIML úzko spolupracuje s inými medzinárodnými organizáciami ako sú Medzinárodný úrad pre miery a váhy (BIPM) a Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu (ISO) na zaistení vzájomného súladu predpisov.

Organizácia nemá zákonné oprávnenie nariaďovať opatrenia svojim členom, ale jej doporučenia sú často použité členskými štátmi ako časť ich vlastnej domácej legislatívy.

Do júna 2020 podpísalo 61 krajín členstvo a ďalších 62 krajín ako korešpondentov (bez hlasovacieho práva) vrátane G20, EU a BRICS. Členské štáty OIML zahŕňajú 86 % svetovej populácie a 96 % svetovej ekonomiky. Sídlo OIML je v Paríži vo Francúzsku.

Definícia legálnej metrológie[upraviť | upraviť zdroj]

Definícia legálnej metrológie sa líši v jednotlivých štátoch. Dôvodom sú odvetvia obchodu a činnosti, ktoré daný štát zahŕňa do legálnej metrológie. OIML vo svojom slovníku[1] definuje legálnu metrológiu ako obor

... týkajúci sa regulačných požiadaviek na meranie a meracie prístroje na ochranu zdravia, bezpečnosti vo verejnom priestore, životného prostredia, umožňujúce zdaňovanie, ochranu spotrebiteľa a spravodlivého obchodu.

V glosári knihy Metrology - in short pripisujú Howarth a Redgrave[2] legálnej metrológií nasledovné:

Zaisťuje presnosť a spoľahlivosť merania všade tam, kde merané veličiny majú dopad na zdravie, bezpečnosť, alebo transparentnosť finančných transakcií napr. váhy a miery.

Tieto dva výroky sú prepojene výrazmi regulačný, presnosť a spoľahlivosť. Slovo regulačný v tomto kontexte predstavuje právne aspekty, teda úlohu štátu, národného metrologického inštitútu a štandardizačnej organizácie pri vytváraní rámca na zisťovanie presnosti a spoľahlivosti merania. Tento právny rámec vyžaduje prevedenie špecifických testov a porovnaní, ktoré sú dokumentované certifikátmi v takom prevedení, ktoré umožňuje tretej strane v prípade potreby vyhodnotiť výsledky merania.

OIML označila štyri hlavné aktivity, ktoré splňujú účel legálnej metrológie:[3]

 • Stanovenie právnych požiadavkov.
 • Riadene / porovnanie konformity regulovaných produktov a činností.
 • Vykonávanie dohľadu nad regulovanými produktami a činnosťami.
 • Poskytovanie nevyhnutnej infraštruktúry pre správne meranie.

Na Slovensku je legálnou metrológiou poverená Slovenská legálna metrológia.

História[upraviť | upraviť zdroj]

Medzinárodná organizácia pre legálnu metrológiu bola založená 12. októbra 1955 v Paríži na podporu globálneho zosúladenia postupov legálnej metrológie, ktoré podporujú a zjednodušujú medzinárodný obchod.[4] Podľa francúzskej legislatívy má Medzinárodná konferencia ako hlavný orgán OIML diplomatické postavenie.[5]

Cieľom OIML je umožniť národným hospodárstvam zaviesť efektívne infraštruktúry legálnej metrológie, ktoré sú vzájomne kompatibilné a medzinárodne uznávané. To sa týka všetkých oblastí, kde nesie štát zodpovednosť, ako aj oblastí, ktoré zjednodušujú obchod, nastolujú vzájomnú dôveru a harmonizujú úrovne ochrany spotrebiteľa.

Rovnako na tomto stretnutí boli stanovené ciele organizácie:

 1. Vyvíjať, v spolupráci so zainteresovanými stranami, normy a pridružené dokumenty pre použitie orgánmi legálnej metrológie a priemyslu, ktoré po implementácii splnia ciele OIML.
 2. Poskytovať systém vzájomného uznávania, ktorý zredukuje prekážky obchodu a náklady na svetovom trhu.
 3. Reprezentovať záujmy spoločenstva legálnej metrológie v medzinárodných organizáciách a fórach spojených s metrológiou, štandardizáciou, skúšobníctvom, certifikáciou and akreditáciou.
 4. Podporovať a zjednodušiť výmenu znalostí a kompetencií v celosvetovom spoločenstve legálnej metrológie.
 5. V spolupráci s ostatnými metrologickými orgánmi zvyšovať povedomie o príspevku, ktorý legálna metrológia môže priniesť modernej ekonomike.
 6. Vyhladávať možnosti OIML, v ktorých môže zvýšiť účinnosť a efektívnosť svojej práce.

Štruktúra[upraviť | upraviť zdroj]

OIML s ročným rozpočtom asi dva milióny eur z členských príspevkov[6][Note 1] je štrukturalizovaná do trojvrstvového modelu:[4][7][8]

 • Najvyšším grémiom OIML je Medzinárodná konferencia (franc. Conférence internationale de Métrologie légale; nemýliť s CIML - pozri nižšie), ktorá sa koná každé štyri roky. Konferencie sa účastnia delegácie členských štátov a korešpondujúcich členov organizácie.
 • Vedenie OIML je uzákonené ako Medzinárodný výbor (franc. Comité international de Métrologie légale – CIML). Výbor pozostáva z jedného člena z každého členského štátu. Títo členovia majú v domovských krajinách oficiálne funkcie v legálnej metrológií. Výbor volí neplateného prezidenta na šesťročné obdobie z radov výboru. Výbor zasadá jeden krát ročne pod vedením jeho prezidenta.
 • Sekretariát, každodennú prevádzku a finančný manažment úradu OIML poskytuje Medzinárodné byro legálnej metrológie (franc. Bureau International de Métrologie légale – BIML). Ústredie OIML a BIML sídli v 9. obvode Paríža[9] a je vedené plateným riaditeľom, ktorý je zo svojej funkcie sekretárom Medzinárodnej konferencie a Medzinárodného výboru.

Vedenie[upraviť | upraviť zdroj]

Prezidenti CIML[10]

 • 1956 – 1962 M. Jacob (Belgicko)
 • 1962 – 1968 J. Stulla-Götz (Rakúsko)
 • 1968 – 1980 A. van Male (Holandsko)
 • 1980 – 1994 K. Birkeland (Nórsko)
 • 1994 – 2003 G. Faber (Holandsko)
 • 2003 – 2005 M. Kochsiek (Nemecko - aktuálny prezident )
 • 2005 – 2011 A. Johnston (Kanada)
 • 2011 – 2017 P. Mason (Veľká Británia)
 • 2017 – dnes Dr. Roman Schwartz (Nemecko)

Riaditelia BIML[11]

 • 1956 – 1973 M.V.D. Costamagna
 • 1974 – 2001 B. Athané
 • 2001 – 2010 J-F. Magaña
 • 2011 – 2018 S. Patoray
 • 2019 – dnes A. Donnellan

Účasť a členstvo[upraviť | upraviť zdroj]

OIML má dve kategórie členstva; „člen“ a „korešpondent“.

Kategória Členský štát pre krajiny, ktoré sú pripravené financovať a aktívne sa zúčastňovať na práci OIML, a ktorí pristúpili k OIML konvencii.

Korešpondent je kategória pre krajiny, ktoré chcú byť informované o aktivitách OIML, ale nemôžu, alebo nepreferujú byť členským štátom.[12] V júni 2020 mala OIML 61 členských štátov a 62 korešpondentov.[13]

Členské štáty
Albánsko Cyprus Grécko Írsko Keňa Nemecko Rumunsko Španielsko Turecko
Alžírsko Česko Holandsko Japonsko Kolumbia Nový Zéland Rusko Švajčiarsko Spojené štáty americké
Austrália Čína Chorvátsko Južná Afrika Kuba Nórsko Saudská Arábia Švédsko Spojené kráľovstvo
Bielorusko Dánsko India Južná Kórea Macedónsko Pakistan Slovensko Taliansko Vietnam
Belgicko Egypt Indonézia Kambodža Maroko Poľsko Slovinsko Tanzánia Zambia
Brazília Fínsko Irán Kanada Maďarsko Portugalsko Srbsko Thajsko
Bulharsko Francúzsko Izrael Kazachstan Monako Rakúsko Srí Lanka Tunisko
Korešpondenti
Angola Bosna a Hercegovina Estónsko Hong Kong Kirgizsko Mali Namíbia Peru Uganda
Argentína Botswana Fidži Island Litva Malta Nigéria Rwanda Ukrajina
Azerbajdžan Kostarika Filipíny Irak Lotyšsko Maurícius Nepál Seychelské ostrovy Trinidad a Tobago
Bahrajn Čierna Hora Gruzínsko Jordánsko Luxembursko Mexiko Omán Sierra Leone Uruguaj
Bangladéš Čínska republika Ghana Katar Madagaskar Moldavsko Panama Singapur Uzbekistan
Barbados Dominikánska republika Guatemala Kiribati Malawi Mongolsko Papua Nová Guinea Spojené arabské emiráty Zimbabwe
Bolívia Ekvádor Guinea Kuvajt Malajzia Mozambik Paraguaj Sudán

Činnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Odborné výbory[upraviť | upraviť zdroj]

Odbornú činnosť v OIML robia odborné výbory TC (z angl. Technical Committee). Každý výbor má zodpovednosť za svoju časť legálnej metrológie. V niektorý prípadoch sú odborné výbory rozčlenené na podvýbory SC (z angl. Subcommittee). V každom z TC alebo SC je aktuálna odborná činnosť prevádzaná tzv. projektovými skupinami vedenými usporiadateľmi. Výbory, podvýbory a projektové skupiny sú vedené dobrovoľníkmi z členských štátov OIML. V júni 2020 mal OIML 18 výborov and 46 podvýborov:[14]

 • TC 1 – Terminológia
 • TC 2 – Jednotky merania
 • TC 3 – Metrologické riadenie (5 SCs)
 • TC 4 – Normy pre meranie a kalibráciu a porvnávacie prístroje
 • TC 5 – Všeobecné požiadavky na meracie prístroje (2 SCs)
 • TC 6 – Zabalené produkty
 • TC 7 – Meracie prístroje dĺžky a pridružených veličín (4 SCs)
 • TC 8 – Meranie veličín tekutín (5 SCs)
 • TC 9 – Meracie prístroje hmotnosti a hustoty (4 SCs)
 • TC 10 – Meracie prístroje tlaku, sily a pridružených veličín (5 SCs)
 • TC 11 – Meracie prístroje teploty a pridružených veličín (3 SCs)
 • TC 12 – Meracie prístroje elektrických veličín
 • TC 13 – Meracie prístroje akustických veličín a vibrácií
 • TC 14 – Optické meracie prístroje
 • TC 15 – Meracie prístroje ionizujúceho žiarenie (2 SCs)
 • TC 16 – Meradlá znečistenia (4 SCs)
 • TC 17 – Prístroje na fyzikálno-chemické merania (8 SCs)
 • TC 18 – Zdravotnícke meracie prístroje (3 SCs)

Publikácie[upraviť | upraviť zdroj]

OIML vydala a vydáva množstvo publikácií:

Slovníky (dokumenty triedy V)[upraviť | upraviť zdroj]

Slovníky poskytujú štandardizovanú terminológiu v oblasti metrológie. OIML vydala v tejto podoblasti dve fundamentálne publikácie a na tretej sa podieľala ako spoluvydavateľ:

 • Medzinárodný slovník terminológie legálnej metrológie[15] (franc. Vocabulaire International de Métrologie Légale (VIML), angl. International Vocabulary of Terms in Legal Metrology), ktorý definuje termíny legálnej metrológie. Prvé vydanie (1978) bolo vytvorené spoločným úsilím siedmich medzinárodných organizácií - BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP a OIML.
 • Abecedný zoznam termínov definovaných v OIML doporučeniach a dokumentoch,[16] ktorý definuje odborné termíny použité v rôznych OIML doporučeniach.
 • OIML bola členom JCGM (angl. Joint Committee for Guides in Metrology. JCGM má osem členov BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, ILAC a OIML), ktorý vytvoril Medinárodný metrologický slovník[17] (franc. Vocabulaire international de métrologie – Concepts fondamentaux et généraux et termes associés – VIM, angl. International vocabulary of metrology - Basic and general concepts and associated terms), dokument bol publikovaný BIPM na žiadosť JCGM.

Doporučenia (dokumenty triedy R)[upraviť | upraviť zdroj]

Doporučenia obsahujú modelové predpisy, ktoré stanovujú metrologickú charakteristiku vyžadovanú od niektorých meracích prístrojov, a ktoré špecifikujú metódy a zariadenia pre kontrolu ich konformity. Väčšina doporučení má podobnú štruktúru. Hlavné témy pokrývané doporučeniami sú štyri:[2]

 • metrologické požiadavky
 • technické požiadavky
 • metódy a prístroje na skúšanie a overovanie konformity
 • formát výsledného certifikátu

Doporučenia sú vytvorené takým spôsobom, aby krajiny dokázali tieto dokumenty integrovať kompletne alebo čiastočne do svojej legislatívy. V júni 2020 bolo publikovaných 104 doporučení v anglickom a francúzskom jazyku.[18] Doporučenia sú voľne prístupné na stránke OIML.[19]

Medzinárodné dokumenty (dokumenty triedy D)[upraviť | upraviť zdroj]

Medzinárodné dokumenty sú informatívneho charakteru a smerujú k skvalitneniu práce metrologických služieb. v júni 2020 bolo vydaných 29 OIML dokumentov v tejto sérii. Dokumenty sú dostupné online na stránkach OIML.[20]

Základné dokumenty[upraviť | upraviť zdroj]

OIML tiež publikuje základné dokumenty, príručky, seminárne správy, odborné správy a OIML bulletin.[21]

OIML certifikačný systém (OIML-CS)[upraviť | upraviť zdroj]

OIML-CS[22] je systém pre vydávanie, registráciu a užívanie OIML certifikátov a im pridružených OIML certifikátov typových skúšok. Tieto dokumenty sa vzťahujú na meracie prístroje (vrátane produktových rodín meracích prístrojov, modulov, alebo produktových rodín modulov), založených na požiadavkách OIML doporučení. Certifikačný systém pozostáva z dvoch schém: Schéma A a Schéma B. V januári 2018 nahradil tento systém doterajší postup OIML Basic Certificate System a OIML Mutual Acceptance Arrangement (MAA).

Cieľom OIML-CS je zjednodušenie, urýchlenie a harmonizácia činností národných a regionálnych organizácií zodpovedných za porovnávanie ohodnotenie meracích prístrojov podliehajúcich pravidlám legálnej metrológie.

Predmetom OIML-CS sú:

a. ) Podporovať globálnu harmonizáciu, jednotnú interpretáciu a implementáciu požiadaviek legálnej metrológie pre meracie prístroje a meracie moduly.
b. ) Zamedziť zbytočné testovanie na národnej úrovni na dosiahnutie nacionálnych typových porovnaní a testov, rovnako ako podporiť uznávanie meracích prístrojov a modulov podliehajúcich kontrole legálnou metrológiou. Cieľom je dosiahnutie a udržovanie dôvery vo výsledky, podporiť zjednodušenie globálneho obchodu s jednotlivými prístrojmi.
c. ) Stanoviť pravidlá a procesy pre udržovanie vzájomnej dôvery medzi účastníckymi OIML členmi a korešpondentmi vo výsledky typových skúšok indikujúcich konformitu meracích prístrojov/modulov podliehalúcich kontrole legálnou metrológiou, a metrologickým a technickým požiadavkom stanovených v aplikovateľných OIML doporučeniach.

Existujú tri kategórie účastníkov:

 • Vydávajúce orgány OIML sú účastníci z členských štátov, ktorí vydávajú OIML typové osvedčenia and OIML certifikáty OIML-CS.
 • Užívatelia sú účastníci z členských štátov, ktorí akceptujú a používajú OIML certifikáty a typové osvedčenia OIML vydané vydávajúcimi orgánmi OIML
 • Spolupracovníci sú účastníci z korešpondentov, ktorí akceptujú a používajú OIML certifikáty a typové osvedčenia OIML vydané vydávajúcimi orgánmi OIML. Spolupracovníci nemajú hlasovacie právo v riadiacom výbore.

Požiadavky na členstvo vo vydávajúcich orgánoch OIML a ich pridružených skúšobných laboratórií podľa schémy A alebo schémy B sú rovnaké, ale metódy preukazovania zhody sa líšia. Vydávajúce orgány OIML musia splňovať požiadavky ISO/IEC 17065 a skúšobné laboratóriá musia byť akreditované podľa ISO/IEC 17025. Na účasť v schéme B je dostatočné preukázať zhodu s samovyhásením.

Vzťahy k ostatným organizáciám[upraviť | upraviť zdroj]

Činnosť OIML sa prekrýva s mnohými inými medzinárodnými organizáciami. Minimalizácia dopadu tohto presahu a zaistenie vzájomného prepojenia organizácií, podpísala OIML memoranda o vzájomnom porozumení (angl. memoranda of understanding – MoU. K júlu 2019 boli podpísané nasledovné MoU:[23]

 • 10. júna 1966 bolo podpísané MoU s Medzinárodnou organizáciou pre štandardizáciu (ISO), ktoré bolo revidované 9. decembra 2008. Touto revíziou obe organizácie potvrdili, že budú spolupracovať pomocou spojených technických výborov tam, kde je to možné. Množstvo OIML doporučení, ktoré sú v rozpore s niektorými ISO normami boli stiahnuté. Dohodnutý bol zrýchlený proces začlenenia OIML doporučení do ISO noriem. Boli vydané spoločné správy. Tie sú dostupné online na stránkach OIML spolu s ostatnými OIML dokumentmi.[Note 2]
 • 13. októbra 2011 bolo podpísané MoU s International Electrotechnical Commission (IEC) počas 46. zasadaní CIML v [Praha|Prahe]. Obe organizácie sa dohodli na vzájomnej informačnej činnosti ohľadom vlastných aktivít, a kde je to primerané, budú vytvorené spoločné výbory a budú vydávať spoločné doporučenia. 10. októbra 2018 na 53. zasadaní CIML v Hamburgu, Nemecko, bolo obnovené MoU podpísali páni Frans Vreeswijk (General Secretary and CEO of the IEC) a Dr. Roman Schwartz (CIML President).
 • 12. novembra 2006 bolo podpísané MoU s International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) kde sa ILAC a OIML dohodli na spolupráci v používaní nástroja OIML Mutual Acceptance Arrangement (MAA) a obe organizácie budú spolupracovať na poli harmonizácie akreditácie členov ILAC a vzájomného hodnotenia členov organizovaných v BIML. 28. októbra 2007, počas generálneho zhromaždenia ILAC/IAF v Sydney bolo MoU rozšírené o International Accreditation Forum (IAF) kde sa ILAC a OIML dohodli na spolupráci v používaní nástroja OIML Mutual Acceptance Arrangement (MAA) a obe organizácie budú spolupracovať na poli harmonizácie akreditácie členov ILAC a vzájomného hodnotenia členov organizovaných v dokumente Guide for the application of ISO/IEC Guide 65 to legal metrology. Dokument mal byť revidovaný a zosúladený s ostatnými ISO normami, presnejšie s ISO 17021 a ISO 9001. Nové MoU bolo podpísané 28. októbra 2010 počas zjednoteného generálneho zhromaždenia ILAC/IAF v Šanghaji. 16. októbra 2014 počas zjednoteného generálneho zhromaždenia ILAC/IAF v kanadskom Vancouveri, obnovené MoU podpísali za jednotlivé organizácie: Peter Unger (predseda ILAC), Randy Dougherty (predseda IAF) a Peter Mason (prezident CIML). Nakoniec 10. októbra 2018 na 53. zasadaní CIML v nemeckom Hamburgu, obnovené MoU podpísali Merih Malmqvist Nilsson (predsedkyňa ILAC), Xiao Jianhua (predseda IAF) a Dr. Roman Schwartz (prezident CIML). Úpravy v 2018 boli predovšetkým redakčného charakteru, týkajúce sa hlavne OIML-CS a úpravy niektorých častí existujúceho textu.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Členské poplatky ležia v rozsahu od 1 400 € pre korešpondentov až po 112 000€ pre riadnych členov s počtom obyvateľstva nad 100 miliónov
 2. Toto nesie so sebou finančné následky, pretože OIML je financované príspevkami členských krajín a ISO naopak predajom noriem.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. International Vocabulary of Terms in Legal Metrology. Paríž : OIML, 2000. Dostupné online. S. 7. Archivované 2013-05-28 z originálu. (anglicky, francúzsky)
 2. a b HOWARTH, Preben; REDGRAVE, Fiona. Metrology - in short. 3rd. vyd. [s.l.] : Danish Fundamental Metrology & National Physical Laboratory, July 2008. ISBN 978-87-988154-5-7. S. 35–36.
 3. Legal Metrology [online]. OIML, [cit. 2013-02-03]. Dostupné online. Archivované 2022-03-14 z originálu.
 4. a b Convention establishing an International Organization of Legal Metrology [online]. International Organization of Legal Metrology, 12 October 1955, [cit. 2013-02-04]. Dostupné online.
 5. International Organization of Legal Metrology: OIML [online]. La métrologie française, [cit. 2013-02-05]. Dostupné online. Archivované 2012-11-26 z originálu.
 6. Agenda and Working Document. Bucharest, Romania : OIML, 3. a 4. október 2012. Dostupné online.
 7. OIML: Introduction and Structures [online]. OIML, [cit. 2013-02-03]. Dostupné online. Archivované 2013-08-20 z originálu.
 8. Organisations in Metrology: OIML [online]. Netherlands: NMI, [cit. 2013-02-06]. Dostupné online. Archivované 2013-04-13 z originálu.
 9. Practical information when visiting the BIML [online]. OIML, [cit. 2013-02-03]. Dostupné online. Archivované 2013-03-08 z originálu.
 10. CIML Past Presidents [online]. OIML, [cit. 2020-06-02]. Dostupné online.
 11. BIML Past Directors [online]. OIML, [cit. 2020-06-02]. Dostupné online.
 12. OIML Membership Information [online]. OIML, [cit. 2013-02-09]. Dostupné online. Archivované 2009-07-03 z originálu.
 13. OIML Database: Members [online]. OIML, [cit. 2013-02-04]. Dostupné online. Archivované 2009-12-15 z originálu.
 14. OIML Technical Committees and Subcommittees [online]. OIML, [cit. 2020-06-02]. Dostupné online.
 15. Medzinárodný slovník terminológie legálnej metrológie
 16. Abecedný zoznam termínov definovaných v OIML doporučeniach a dokumentoch
 17. Medinárodný metrologický slovník (VIM)
 18. Catalog of OIML Publications [online]. OIML, 2 June 2020, [cit. 2020-06-02]. Dostupné online.
 19. Doporučenia na stránke OIML
 20. Dokumenty na stránkach OIML
 21. OIML bulletin
 22. OIML-CS
 23. Memoranda of Understanding (MoU) [online]. OIML, [cit. 2020-06-02]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]