Miechový nerv

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Miechové nervy sú skupina periférnych nervov, ktoré vychádzajú z miechy. Privádzajú signály k svalom - tzv. motorické nervy, a odvádzajú signály z receptorov - tzv. senzorické nervy.

miechové nervy:

  • z miechy ich vystupuje 31 párov
  • každý vystupuje párom koreňov – predné miechové korene – obsahujú motorické vlákna (ku svalom)
  • zadné miechové korene – senzitívne vlákna (do MS a mozgu)
  • predné a zadné miechové korene sa spájajú tesne pred vstupom do medzistavcových otvorov, ktorými tieto nervy vystupujú z chrbtice

Podľa miesta výstupu rozoznávame:

  1. krčné nervy – 8 párov; inervujú kožu a svaly hornej končatiny, hlavy a krku
  2. hrudníkové nervy – 12 párov; inerv. medzirebrové svaly, kožu a svaly chrbta a hrudníka
  3. driekové nervy – 5 párov; inerv. svaly a kožu brucha, stehna, kožu pohlavných orgánov
  4. krížové nervy – 5 párov; inerv. kožu a svaly dolnej končatiny a sedacie svaly
  5. kostrčové nervy – 1 pár; u človeka bez funkcie