Mikrofosília

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Bentické foraminifery - snímka z elektrónového mikroskopu.

Mikrofosíliefosílie do veľkosti 1 mm (niekedy aj väčšie), vo všeobecnosti tie skameneliny, ktorých identifikačné znaky sa nedajú pozorovať a študovať voľným okom, ale na ich identifikáciu je potrebný mikroskop (či už optický, alebo elektrónový). Sú charakteristickým poznávacím znakom všetkých biostratigrafických stupňov, od prekambria až po holocén. Najčastejšie sa nachádzajú v morských sedimentoch, no vyskytujú sa aj v sladkovodných (tečúcich aj stojatých) vodách, ako aj v suchozemských sedimentoch.

Vo všeobecnosti sa každá fosília živočíšneho alebo rastlinného druhu môže nachádzať ako mikrofosília, ale najčastejšie ide o dierkavce, mrežovce, hubky, riasy, prípadne peľové zrnká a semená rastlín v palynologickom výskume.

Mikrofosílie sú používané ako indexové fosílie pre biostratigrafické členenie vďaka ich globálnemu rozšíreniu, ako aj rýchlemu objaveniu, prípadne vymiznutiu jednotlivých druhov v určitej dobe. Ich výskyt pomáha aj pri rekoštrukcii klímy v minulosti Zeme (paleoklimatológia).

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]