Mikrotubul

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Obrázok mikrotubuly

Mikrotubul alebo mikrotubulus je tubulárny (rúrkovitý) útvar vyskytujúci sa vo väčších množstvách vo všetkých eukaryotických bunkách. Je zložený zo 6 – 13 mikrofilamentov.

Po chemickej stránke predstavujú mikrotubuly súbor makromolekúl bielkoviny tubulínu, ktorý je druhovo špecifický.

Mikrotubuly tvoria v bunke cytoskeletovú sústavu, ktorá zabezpečuje rozdelenie a orientáciu bunkových organel v základnej cytoplazme (cytosóle), určuje smer cytoplazmatických prúdov, tvar bunky a priestorové usporiadanie v rámci orgánov. V deliacich sa bunkách tvoria mikrotubuly vlákna deliaceho vretienka, ktoré zabezpečujú pohyb chromozómov k pólom bunky.

Mikrotubuly sa vyskytujú aj v brvách a bičíkoch buniek. Ultraštruktúra bŕv a bičíkov je v podstate rovnaká. Skladajú sa z dvoch centrálnych mikrotubúl, ktoré sú obklopené 9-timi pármi ďalších mikrotubúl. Celá táto štruktúra je ponorená do základnej matrix, obklopenej membránou, ktorá prechádza do cytoplazmatickej membrány. Na báze bŕv a bičíkov je uložené bazálne teliesko –kinetozóm, ktoré je tvorené 9-timi tripletmi mikrotubúl (vzniklo z centrioly). Bazálne teliesko sa zúčastňuje na tvorbe a diferenciácii bŕv a bičíkov.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

  • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Mikrotubul