Milosť (právo)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Milosť je nevymáhateľné a nezaslúžené odpustenie trestu. Je inštitútom trestného práva, o ktorom samostatne rozhoduje prezident. Amnestiou sa rozumie hromadná milosť.

Rozoznávajú sa tri formy udelenia milosti:

  • abolícia - nariadenie, aby sa trestné stíhanie nezačínalo, a ak bolo začaté, aby sa v ňom nepokračovalo
  • agraciácia - odpustenie alebo zmiernenie doteraz nevykonaného trestu
  • rehabilitácia - zahladenie odsúdenia, po zahladení odsúdenia sa na páchateľa hľadí, ako keby odsúdený nebol

Na základe Ústavy Slovenskej republiky prezident odpúšťa a zmierňuje tresty uložené súdmi v trestnom konaní a zahládza odsúdenie formou individuálnej milosti alebo amnestie, t. j. má právo udeliť milosť alebo amnestiu formou agraciácie a rehabilitácie. Ak ide o amnestiu, vyžaduje k svojej platnosti spolupodpis predsedu vlády. Prezident mal v minulosti aj právo abolície, toto právo mu však bolo 1. júla 2001 odobraté novelizáciou ústavy.