Ministerstvo pôdohospodárstva (Dočasné štátne zriadenie)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Ministerstvo pôdohospodárstva (čes. Ministerstvo zemědělství) bolo ministerstvo Dočasného štátneho zriadenia, do ktorého kompetencie spadal rezort pôdohospodárstvaverejných prác, pod ktorý bola začlenená aj oblasť baníctva, hutníctva, civilného letectvastrojníctva. Pôsobilo v LondýneSpojenom kráľovstve v rokoch 1942 – 1945.

Dejiny[upraviť | upraviť kód]

Ministerstvo bolo ustanovené v rámci reorganizácie vlády v novembri 1942, na základe dekrétu prezidenta republiky z 12. novembra 1942.[1] Za ministra pôdohospodárstva bol vymenovaný slovenský právnik, agrárnik Ján Lichner, ktorý vo vláde (prvá vláda Jana Šrámka) pôsobil už od roku 1940 ako minister bez portefeuille.[2] Praktická činnosť ministerstva začala 7. januára 1943[3] a skončila po ustanovení prvej vlády Národného frontu Čechov a Slovákov 4. apríla 1945 v Košiciach.[4] Na základe vládneho dekrétu zo 16. februára 1945 sa ministerstvo urýchlene presunulo z Londýna na oslobodené územie Československa.[5]

Právomoci[upraviť | upraviť kód]

Z pôsobenia ministerstva v exile vyplývala náplň jeho činnosti, ktorú tvorila najmä príprava podkladov k usporiadaniu povojnových pomerov v odbore pôdohospodárstva a v odbore verejných prác so širokým rozsahom agendy (pozemné komunikácie, vodné hospodárstvo, baníctvo a hutníctvo, strojárstvo, civilné letectvo).[2][6] Podľa správy prednesenej J. Lichnerom na 4. plenárnom zasadnutí Štátnej rady 8. marca 1943 sa ministerstvo malo zamerať na organizovanie rýchlej a účinnej pomoci vojnou vyčerpanému československému pôdohospodárstvu, zaistiť plynulý chod poľnohospodárskej výroby hneď po skončení druhej svetovej vojny a pripraviť riešenie pre povojnovú organizáciu pôdohospodárstva a jeho perspektív do budúcnosti.[7]

Organizačná štruktúra[upraviť | upraviť kód]

Po menších počiatočných reorganizáciách sa ustálilo na nasledujúcej organizačnej štruktúre:[3]

 • Prezídium a právne oddelenie (vedúci úradník: Fedor Hodža),
 • I. odbor – výroba živočíšna (vedúci úradník: Jan Němec),
 • II. odbor – výroba rastlinná (vedúci úradník: Václav Kác),
 • Odbor verejných prác (vedúci úradník: Josef Kaleda):
  • 1. oddelenie – Pozemné stavby,
  • 2. oddelenie – Cestné a mostné,
  • 3. oddelenie – Vodné a hospodárske,
  • 4. oddelenie – Banské a hutné,
  • 5. oddelenie – Letectvo a strojárstvo.

Referencie[upraviť | upraviť kód]

 1. Mrázková 1963, s. [1]
 2. a b Vrbata a Helešicová 1987, s. 360
 3. a b Mrázková 1963, s. 2
 4. Mrázková 1963, s. 4
 5. Národní archiv (ďalej NA), fond (ďalej f.) Ministerstvo zemědělství, Londýn (ďalej MZ-L), inventárne číslo (ďalej inv. č.) 156, karton (ďalej kart.) 42, Likvidace MZ – Londýn, 1945.; inv. č. 157, kart. 42, Ministerstvo zemědělství v košické vládě, 1945.
 6. Mrázková 1963, s. 2-3
 7. NA, f. MZ-L, inv. č. 53, kart. 14, Plenární zasedání Státní rady a jejich výborů, 1943.

Použitá literatúra[upraviť | upraviť kód]

Archívne fondy
Literatúra