Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Verzia z 12:48, 22. jún 2012, ktorú vytvorila Bubamara (diskusia | príspevky) (Verzia používateľa 213.108.126.187 (diskusia) bola vrátená, bola obnovená verzia od 109.230.16.146)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Sídlo MV SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je jedno z ministerstiev Slovenska.

Pôsobnosť ministerstva

Ministerstvo vnútra SR je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre:

  1. ochranu ústavného zriadenia, verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku, ochranu a správu štátnych hraníc, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, veci zbraní a streliva, súkromné bezpečnostné služby, vstup na územie Slovenskej republiky a pobyt cudzincov na jej území, občianske preukazy, cestovné doklady a oprávnenia na vedenie motorových vozidiel, otázky azylantov a odídencov, evidenciu obyvateľov, evidenciu cestných motorových a prípojných vozidiel, integrovaný záchranný systém, civilnú ochranu a ochranu pred požiarmi,
  2. všeobecnú vnútornú správu vrátane veci územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky, štátne symboly, heraldický register, archívy a registratúry, štátne občianstvo, matričné veci, zhromažďovanie a združovanie vrátane registrácie niektorých právnických osôb, o ktorých to ustanoví zákon, organizačné zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, organizačné zabezpečenie volieb prezidenta Slovenskej republiky a ľudového hlasovania o jeho odvolaní, organizačné zabezpečenie volieb do orgánov územnej samosprávy, organizačné zabezpečenie referenda, organizačné zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu, vojnové hroby, živnostenské podnikanie, povoľovanie verejných zbierok, koordináciu výkonu štátnej správy uskutočňovanej obcami, vyššími územnými celkami a orgánmi miestnej štátnej správy,
  3. automatizovaný informačný systém miestnej štátnej správy,
  4. Policajný zbor a Hasičský a záchranný zbor,
  5. koordináciu vzdelávania zamestnancov obcí a vyšších územných celkov plniacich úlohy štátnej správy.

Minister vnútra

Searchtool.svg Pozri aj: Zoznam ministrov vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister vnútra, ktorého vymenúva a odvoláva prezident SR na návrh predsedu vlády SR.

Súčasným ministrom vnútra je Robert Kaliňák od 4. apríla 2012.

Štátny tajomník ministerstva vnútra

Ministra vnútra v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností štátny tajomník. Minister môže poveriť aj v iných prípadoch štátneho tajomníka, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Štátny tajomník má pri zastupovaní ministra na rokovaní vlády poradný hlas. Štátneho tajomníka vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra vnútra.

Externé zdroje

Šablóna:Ministerstvá na Slovensku