Modul:Diagram

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Túto dokumentáciu [upraviť] [história] [obnoviť]
Dokumentácia Dokumentácia

Modul Diagram ponúka dva separátne spôsoby použitia: stĺpcový diagram a koláčový diagram.

Stĺpcový diagram[upraviť zdroj]

Parametre[upraviť zdroj]

názov parametra význam
oddeľovač Reťazec, ktorý bude použitý na oddeľovanie jednotlivých hodnôt. Implicitne je nastavená dvojbodka (:). Zvyčajne nie je potrebné nastavovať používateľskú hodnotu, nastavenie je však užitočné pre prípad, že by ste chceli použiť dvojbodku ako súčasť niektorého z parametrov.
šírka Šírka diagramu v pixeloch. Ak je uvedená, minimálna hodnota je 200. implicitne: 500
výška Výška diagramu v pixeloch. ak je uvedená, minimálna hodnota je 200. implicitne: 350
skupina n (kde "n" je číslo; použitím parametrov skupina 1, skupina 2 atď. Vytvoríte toľko skupín, koľko je ich v grafe potrebná) Hodnoty, ktoré majú byť v diagrame zobrazené. viď ďalej.
tooltip n Tooltip, ktorý bude pripojený k príslušnému stĺpci. Ak stĺpec nemá definovaný tooltip a má odkaz, bude tento odkaz použitý ako tooltip. Ak nie je tomu tak, tooltip bude vytvorený pomocou kombinácie názvu skupiny a hodnoty, prípadne doplnené o jednotky pred a jednotky za.
odkazy n Odkazy na články, ktoré majú byť prepojené s jednotlivými stĺpci
nad sebou Či umiestniť stĺpca jednotlivých skupín nad sebou. Ak nie je parameter definovaný, zobrazí sa stĺpce vedľa seba. Akákoľvek neprázdna hodnota znamená "áno". Umiestnenie nad sebou zakážete tak, že neuvediete parameter vôbec, alebo ho ponecháte nevyplnený.
spojený tooltip Použiteľné v kombinácii s parametrom nad sebou: Ak je nastavená hodnota true, tooltip bude zobrazovať akumulovanú hodnotu všetkých blokov až po aktuálne.
farby Farby použité na označenie jednotlivých skupín. Musí mať presne rovnaký počet hodnôt, ako je počet skupín. Farby môžu byť zadané štandardnými názvy farieb použiteľnými v html, alebo vo formáte #xxx alebo #xxxxxx.
legenda x Legenda pre jednotlivé hodnoty na osi x. Možno použiť formátovanie Wiki, ako interné odkazy alebo šablóny.
skryť popis skupín Ak je nastavená hodnota true, popisky k skupinám pod diagramom nebudú zobrazené. Akákoľvek neprázdna hodnota znamená "áno". Zobrazenie prikážete tak, že neuvediete parameter vôbec, alebo ho ponecháte nevyplnený.
oddelené stupnice Nastavenie parametra spôsobí použitie oddelených stupníc v osi y pre každú zo skupín. Prázdna hodnota spôsobí použitie jednej stupnice pre všetky skupiny. Nedá sa použiť v kombinácii s parametrom nad sebou. Pozor: ak je tento parameter nastavený, stupnica budú vykreslené oddelene aj v prípade, že niektoré zo stupníc budú úplne identické. Akákoľvek neprázdna hodnota znamená "áno". Spoločnú stupnicu nastavíte tak, že neuvediete parameter vôbec, alebo ho ponecháte nevyplnený.
jednotky pred Prefix jednotky, ktorý sa zobrazí v tooltipe. Napr. použitie "$" spôsobí, že hodnoty sa budú v tooltipe zobrazovať ako "$500", a nie iba "500".
jednotky za To isté pre sufix jednotky. Napr. použitie "kg" spôsobí, že hodnoty sa budú v tooltiup zobrazovať ako "88kg", a nie ako "88". Podčiarnik ("_") je nahradený medzerou, takto je možné vložiť medzeru medzi hodnotu a sufix.
názvy skupín Názvy jednotlivých skupín.

Príklady[upraviť zdroj]

Základné[upraviť zdroj]

{{#invoke:Diagram | stĺpcový
 | skupina 1 = 40 : 50 : 60 : 20
 | skupina 2 = 20 : 60 : 12 : 44
 | skupina 3 = 55 : 14 : 33 : 5
 | odkazy 1 = Apple : McCintosh : Golden delicious
 | odkazy 2 = Banán : Marhuľa : Broskyňa
 | odkazy 3 = Pomaranč : Hruška : Slúžka
 | tooltip 2 = tooltip 1 : tooltip 2 : tooltip 3 : tooltip 4
 | farby = green : yellow : orange
 | názvy skupín = Jablká : Banány : Pomaranče
 | legenda x = Pred : Počas : Po : In memoriam
}}


Transparent.png
Transparent.png
Transparent.png
tooltip 1
tooltip 2
tooltip 3
Transparent.png
Transparent.png
Transparent.png
10
20
30
40
50
60
Pred
Počas
Po
In memoriam
 •   Jablká
 •   Banány
 •   Pomaranče

Nad sebou[upraviť zdroj]

Ukážka rovnakých dát, zobrazených v diagrame v kompaktnejšej forme, s použitím možnosti nad sebou a s nastavením jednotky za:

{{#invoke:Diagram | stĺpcový
 | výška = 250
 | šírka = 300
 | nad sebou = 1
 | skupina 1 = 40 : 50 : 60 : 20
 | skupina 2 = 20 : 60 : 12 : 44
 | skupina 3 = 55 : 14 : 33 : 5
 | farby = green : yellow : orange
 | názvy skupín = jablko : banán : pomaranč
 | jednotky za = _kg
 | legenda x = pred : počas : po : in memoriam
}}
25
50
75
100
125
150
pred
počas
po
in memoriam
 •   jablko
 •   banán
 •   pomaranč


Oddelené stupnice[upraviť zdroj]

Je možné nastaviť pre každú skupinu samostatnú stupnicu a jednotky:

{{#invoke:Diagram | stĺpcový
 | šírka = 800
 | skupina 1 = 1500000 : 2500000 : 3500000
 | skupina 2 = 200 : 5000 : 45000
 | skupina 3 = 2000 : 5000 : 20000
 | farby = red : blue : green
 | názvy skupín = Ľudia : Autá : Priemerná cena
 | legenda x = 1920 : 1965 : 2002
 | tooltip 2 = : Pre počet áut v r. 1965 nie sú spoľahlivé údaje. Použitá hodnota 5000 predstavuje kvalifikovaný odhad.
 | jednotky pred = : : $
 | oddelené stupnice = 1
}}

Všimnite si pri jednotky pred: pre prvé dve skupiny prefix jednotky nepotrebujeme, použijeme teda dvojbodky a prázdne hodnoty. Je možné zadať "::$" namiesto " : : $".

Všimnite si tiež špeciálny tooltip pre počet áut v r. 1965.

1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
5 000
10 000
15 000
20 000
1920
1965
2002
 •   Ľudia
 •   Autá
 •   Priemerná cena

Tu je ďalší príklad s veľkým množstvom skupín. Jeho účelom je ukázať, ako bude vyzerať diagram s množstvom popisek v legende.

25
50
75
100
125
150
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1990
2000
2010
 •   Alabama
 •   Alaska
 •   Arizona
 •   Arkansas
 •   California
 •   Colorado
 •   Connecticut
 •   Delaware
 •   Florida
 •   Georgia
 •   Hawaii
 •   Idaho
 •   Illinois
 •   Indiana
 •   Iowa
 •   Kansas
 •   Kentucky
 •   Louisiana
 •   Maine
 •   Maryland
 •   Massachusetts

Ak je veľa hodnôt, legendu v osi x možno zriediť použitím oddeľovačov s prázdnymi hodnotami medzi nimi:

 {{#invoke:Diagram | stĺpcový
 | skupina 1 = 1:2:3:4:5:6:7:8:9:10:11:12:13:14:15:16:17:18:19:20:21:22:23:24:25:26:27:28:29:30
 :31:32:33:34:35:36:37:38:39:40:41:42:43:44:45:46:47:48:49:50:51:52:53:54:55 :56:57:58:59
 | jednotky za = _vecí
 | názvy skupín = niečo
 | legenda x =::::1940::::::::::1950::::::::::1960::::::::::1970::::::::::1980::::::::::1990::::
}}
10
20
30
40
50
60
1940
1950
1960
1970
1980
1990

Koláčový diagram[upraviť zdroj]

Parametre[upraviť zdroj]

názov parametra význam
oddeľovač Reťazec, ktorý bude použitý na oddeľovanie jednotlivých hodnôt. Implicitne je nastavená dvojbodka (:). Zvyčajne nie je potrebné nastavovať používateľskú hodnotu, nastavenie je však užitočné pre prípad, že by ste chceli použiť dvojbodku ako súčasť niektorého z parametrov.
polomer Polomer diagramu v pixeloch.
výseky Usporiadané štvorice zobrazovaných dát uzavreté v zátvorke. Jednotlivé prvky štvorica oddeľujte pomocou oddeľovača definovaného v parametri delimiter: (hodnota1: názov1: farba1: odkaz1) (hodnota2: názov2: farba2: odkaz2) ...

"Hodnota" je číslo. Možno použiť celé čísla, desatinné zlomky (oddelené desatinnou bodkou) alebo vedecký zápis: číslo "sedem miliónov dvesto štyridsať tisíc" možno zapísať ako 7.24e6, 7240000 alebo 7240000.00.

"Názov" je reťazec.

"Farba" je nepovinný údaj. Možno použiť všetky webové farby, ako red alebo #FF0000. 26 farieb je nadefinované implicitne; ak váš diagram obsahuje viac než 26 výsekov, musíte definovať farby pre výseky č. 27 a vyššie.

"Odkaz" môže byť externý alebo interný, vrátane odkazov na interné kotvy a odseku v tom istom článku. Príklad: [[Článok|Text odkazu]] vytvorí odkaz na článok, [[#Nadpis odseku|Text odkazu]] vytvorí odkaz na kotvu v tom istom článku, [http://example.org Text odkazu] vytvorí externý odkaz.

výsek n alternatívny zápis pre výseky. n je číslo výseku, počítané od 1. Nemožno vynechávať čísla; ak nadefinujete výsek 1, výsek 2, výsek 4, výsek 5 ... a preskočíte výsek 3, budú zobrazené len prvé dva výseky. Tento zápis je nezlučiteľný s použitím parametra výseky, tzn. že by nemali byť použité obidva parametre v jednom volaní modulu. Použitie parametrov výseky and výsek n v jednom volaní môže spôsobiť nepredvídateľné výsledky. Hodnotou parametra výsek n je usporiadaná štvorica, ako bola popísaná vyššie, ale bez zátvoriek:
 | výsek 1 = hodnota1 : názov1 : farba1 : odkaz1
 | výsek 2 = hodnota2 : názov2 : farba2 : odkaz2
 | ...

Tento zápis umožňuje použiť zátvorky v názvoch, odkazoch a definíciách farieb.

percentá Ak je použité, je vypočítaná percentuálna hodnota každého výsku pripojená k legende. Zadáte napr. Dve výseky ( 1: mláďatá ) ( 3: dospelí ) a použijete parameter percentá, v legende sa zobrazí "mláďatá: 1 (25%)" a "dospelí: 3 (75%)"; bez použitia parametra percentá sa zobrazí iba "mláďatá: 1" a "dospelí: 3". Akákoľvek neprázdna hodnota znamená "áno". Zobrazenie percent zakážete tak, že neuvediete parameter vôbec, alebo ho ponecháte nevyplnený.
jednotky pred Prefix jednotky, ktorý sa zobrazí v tooltip. Napr. použitie "$" spôsobí, že hodnoty sa budú v tooltip zobrazovať ako "$500", a nie iba "500".
jednotky za To isté pre sufix jednotky. Napr. použitie "kg" spôsobí, že hodnoty sa budú v tooltiup zobrazovať ako "88kg", a nie ako "88". Podčiarnik ("_") je nahradený medzerou, takto je možné vložiť medzeru medzi hodnotu a sufix.
skryť popis skupín Nastavenie tohto parametra zabráni zobrazenie legendy ku skupinám pod diagramom. Akákoľvek neprázdna hodnota znamená "áno". Zobrazenie prikážete tak, že neuvediete parameter vôbec, alebo ho ponecháte nevyplnený.
záhlavie Zobrazí sa ako nadpis nad diagramom a legendou.
float obtekanie diagramu. Možno použiť hodnoty right, left alebo none. Hodnota right umiestni diagram vpravo, text bude obtekať zľava. Hodnota left umiestni diagram vľavo, text bude obtekať sprava. Hodnota none alebo vynechanie parametra spôsobí, že diagram sa zobrazí vľavo, ale text bude pokračovať až za diagramom a legendou.

Príklady[upraviť zdroj]

{{#invoke:Diagram | koláčový
 | polomer = 150
 | výseky =
   ( 1000000 : jablká )
   ( 2000000 : banány : gold)
   ( 1440000 : marhule )
   ( 6.4e5 : hrušky : : [[Hruška|hrušky]] )
   ( 750000 : ananásy )
 | jednotky za = _t
 | percentá = zobraz
}}

Všimnite si, že je možné ponechať farbu nedefinovanej (bude použitá implicitná hodnota), ale ak chceme pridať odkaz na "hrušku", musíme naznačiť chýbajúcu časť parametra tým, že pridáme navyše jeden oddeľovač.

Všimnite si tiež, že hodnoty je možné zadávať v prostom formáte alebo vo vedeckom zápisu (ako 6.4e5); v legende sa čísla vždy zobrazí vo formáte podľa jazyka nastaveného v príslušnej wiki.

jablká: 1 000 000 t (17,2 %)banány: 2 000 000 t (34,3 %)marhule: 1 440 000 t (24,7 %)hruškyananásy: 750 000 t (12,9 %)Circle frame.svg
 •   jablká: 1 000 000 t (17,2 %)
 •   banány: 2 000 000 t (34,3 %)
 •   marhule: 1 440 000 t (24,7 %)
 •   hrušky: 640 000 t (11,0 %)
 •   ananásy: 750 000 t (12,9 %)

Príklad alternatívnej syntaxe pomocou výsek 1, výsek 2 atď.

{{#invoke:Diagram | koláčový
 | polomer = 200
 | jednotky za = _ks
 | výsek 1 = 1 : 1
 | výsek 2 = 7 : 7
 | výsek 3 = 8 : 8
 | výsek 4 = 9 : 9
 | výsek 5 = 10 : 10
 | výsek 6 = 11 : 11
 | výsek 7 = 12 : 12
 | výsek 8 = 13 : 13
 | výsek 9 = 14 : 14
 | výsek 10 = 15 : 15
 | výsek 11 = 16 : 16
 | výsek 12 = 17 : 17
 | výsek 13 = 18 : 18
 | výsek 14 = 19 : 19
 | výsek 15 = 20 : 20
 | výsek 16 = 21 : 21
 | výsek 17 = 22 : 22
 | výsek 18 = 23 : 23
 | výsek 19 = 24 : 24
 | výsek 20 = 25 : 25
 | výsek 21 = 26 : 26
 | výsek 22 = 27 : 27
 | výsek 23 = 28 : 28
 | výsek 24 = 29 : 29
 | výsek 25 = 30 : 30
 | výsek 26 = 31 : 31
 | percentá = true
}}
1: 1 ks (0,2 %)7: 7 ks (1,5 %)8: 8 ks (1,7 %)9: 9 ks (1,9 %)10: 10 ks (2,1 %)11: 11 ks (2,3 %)12: 12 ks (2,5 %)13: 13 ks (2,7 %)14: 14 ks (2,9 %)15: 15 ks (3,2 %)16: 16 ks (3,4 %)17: 17 ks (3,6 %)18: 18 ks (3,8 %)19: 19 ks (4,0 %)20: 20 ks (4,2 %)21: 21 ks (4,4 %)22: 22 ks (4,6 %)23: 23 ks (4,8 %)24: 24 ks (5,0 %)25: 25 ks (5,3 %)26: 26 ks (5,5 %)27: 27 ks (5,7 %)28: 28 ks (5,9 %)29: 29 ks (6,1 %)30: 30 ks (6,3 %)31: 31 ks (6,5 %)Circle frame.svg
 •   1: 1 ks (0,2 %)
 •   7: 7 ks (1,5 %)
 •   8: 8 ks (1,7 %)
 •   9: 9 ks (1,9 %)
 •   10: 10 ks (2,1 %)
 •   11: 11 ks (2,3 %)
 •   12: 12 ks (2,5 %)
 •   13: 13 ks (2,7 %)
 •   14: 14 ks (2,9 %)
 •   15: 15 ks (3,2 %)
 •   16: 16 ks (3,4 %)
 •   17: 17 ks (3,6 %)
 •   18: 18 ks (3,8 %)
 •   19: 19 ks (4,0 %)
 •   20: 20 ks (4,2 %)
 •   21: 21 ks (4,4 %)
 •   22: 22 ks (4,6 %)
 •   23: 23 ks (4,8 %)
 •   24: 24 ks (5,0 %)
 •   25: 25 ks (5,3 %)
 •   26: 26 ks (5,5 %)
 •   27: 27 ks (5,7 %)
 •   28: 28 ks (5,9 %)
 •   29: 29 ks (6,1 %)
 •   30: 30 ks (6,3 %)
 •   31: 31 ks (6,5 %)

Zdroj[upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Modul:Diagram/Dokumentace na českej Wikipédii.


Ak máte otázku k tomuto modulu, alebo potrebujete jeho rozšírenie a neviete ho správne naformátovať, pýtajte sa v diskusii k modulu. Pokiaľ je potrebné modul urgentne opraviť, obráťte sa na technickú podporu.

--[[
  keywords are used for languages: they are the names of the actual
  parameters of the template
]]

local keywords = {
  barChart = 'stĺpcový',
  pieChart = 'koláčový',
  width = 'šírka',
  height = 'výška',
  stack = 'nad sebou',
  colors = 'farby',
  group = 'skupina',
  xlegend = 'legenda x',
  xlegendHeight = 'legenda x výška',
  ylegendWidth = 'legenda y šírka',
  tooltip = 'tooltip',
  accumulateTooltip = 'spojený tooltip',
  links = 'odkazy',
  defcolor = 'predvolená farba',
  scalePerGroup = 'oddelené stupnice',
  unitsPrefix = 'jednotky pred',
  unitsSuffix = 'jednotky za',
  groupNames = 'názvy skupín',
  hideGroupLegends = 'skryť popis skupín',
  slices = 'výseky',
  slice = 'výsek',
  radius = 'polomer',
  percent = 'percentá',
  float = 'float',
  delimiter = 'oddeľovač',
  header = 'záhlavie',
  footer = 'zápätie',
} -- here is what you want to translate

local defColors = require "Modul:Diagram/DefaultColors"
local hideGroupLegends

local function nulOrWhitespace( s )
  return not s or mw.text.trim( s ) == ''
end

local function createGroupList( tab, legends, cols )
  if #legends > 1 and not hideGroupLegends then
    table.insert( tab, mw.text.tag( 'div' ) )
    local list = {}
    local spanStyle = "padding:0 1em;background-color:%s;box-shadow:2px -1px 4px 0 silver;margin-right:1em;"
    for gi = 1, #legends do
      local span = mw.text.tag( 'span', { style = string.format( spanStyle, cols[gi] ) }, ' ' ) .. ' '.. legends[gi]
      table.insert( list, mw.text.tag( 'li', {}, span ) )
    end
    table.insert( tab,
      mw.text.tag( 'ul',
        {style="width:100%;list-style:none;-webkit-column-width:12em;-moz-column-width:12em;column-width:12em;"},
        table.concat( list, '\n' )
      )
    )
    table.insert( tab, '</div>' )
  end
end

function pieChart( frame )
  local res, imslices, args = {}, {}, frame.args
  local radius
  local values, colors, names, legends, links = {}, {}, {}, {}, {}
  local delimiter = args[keywords.delimiter] or ':'
  local lang = mw.getContentLanguage()
  local float = args[keywords.float] or 'none'
  local header = args[keywords.header]
  local footer = args[keywords.footer]

  function getArg( s, def, subst, with )
    local result = args[keywords[s]] or def or ''
    if subst and with then result = mw.ustring.gsub( result, subst, with ) end
    return result
  end

  function analyzeParams()
    function addSlice( i, slice )
      local value, name, color, link = unpack( mw.text.split( slice, '%s*' .. delimiter .. '%s*' ) )
      values[i] = tonumber( lang:parseFormattedNumber( value ) )
        or error( string.format( 'Slice %d: "%s", first item("%s") could not be parsed as a number', i, value or '', sliceStr ) )
      colors[i] = not nulOrWhitespace( color ) and color or defColors[i * 2]
      names[i] = name or ''
      links[i] = link
    end
    
    radius = getArg( 'radius', 150 )
    hideGroupLegends = not nulOrWhitespace( args[keywords.hideGroupLegends] )
    local slicesStr = getArg( 'slices' )
    local prefix = getArg( 'unitsPrefix', '', '_', ' ' )
    local suffix = getArg( 'unitsSuffix', '', '_', ' ' )
    local percent = args[keywords.percent]
    local sum = 0
    local i, value = 0
    for slice in mw.ustring.gmatch( slicesStr or '', "%b()" ) do
      i = i + 1
      addSlice( i, mw.ustring.match( slice, '^%(%s*(.-)%s*%)$' ) )
    end
    
    for k, v in pairs(args) do
      local ind = mw.ustring.match( k, '^' .. keywords.slice .. '%s+(%d+)$' )
      if ind then addSlice( tonumber( ind ), v ) end
    end
    
    for _, val in ipairs( values ) do sum = sum + val end
    for i, value in ipairs( values ) do
      local addprec = percent and mw.ustring.gsub( string.format( ' (%0.1f %%)', value / sum * 100 ), "%.", "," ) or ''
      legends[i] = mw.ustring.format( '%s: %s%s%s%s', names[i], prefix, lang:formatNum( value ), suffix, addprec )
      links[i] = mw.text.trim( links[i] or mw.ustring.format( '[[#noSuchAnchor|%s]]', legends[i] ) )
    end
  end

  function addRes( ... )
    for _, v in pairs( { ... } ) do
      table.insert( res, v )
    end
  end

  function createImageMap()
    addRes( '{{#tag:imagemap|', 'Image:Circle frame.svg{{!}}' .. ( radius * 2 ) .. 'px' )
    addRes( unpack( imslices ) )
    addRes( 'desc none', '}}' )
  end

  function drawSlice( i, q, start )
    local color = colors[i]
    local angle = ( .25 - start ) * 2 * math.pi
    local sin, cos = math.abs( math.sin( angle ) ), math.abs( math.cos( angle ) )
    local wsin, wcos = sin * radius, cos * radius
    local s1, s2, w1, w2, w3, w4, width, border
    local style
    if q == 1 then
      border = 'bottom'
      w1, w2, w3, w4 = 0, 0, wsin, wcos
      s1, s2 = 'bottom', 'left'
    elseif q == 4 then
      border = 'right'
      w1, w2, w3, w4 = 0, wcos, wsin, 0
      s1, s2 = 'bottom', 'right'
    elseif q == 3 then
      border = 'top'
      w1, w2, w3, w4 = wsin, wcos, 0, 0
      s1, s2 = 'top', 'right'
    else
      border = 'left'
      w1, w2, w3, w4 = wsin, 0, 0, wcos
      s1, s2 = 'top', 'left'
    end

    local style = string.format( 'position:absolute;%s:%spx;%s:%spx;width:%spx;height:%spx', s1, radius, s2, radius, radius, radius )
    if start <= ( q - 1 ) * 0.25 then
      style = string.format( '%s;border:0;background-color:%s', style, color )
    else
      style = string.format( '%s;border-width:%spx %spx %spx %spx;border-%s-color:%s', style, w1, w2, w3, w4, border, color )
    end
    addRes( mw.text.tag( 'div', { class = 'transborder', style = 'border: medium solid transparent; ' .. style }, '' ) )
  end

  function createSlices()
    function coordsOfAngle( angle )
      return ( 100 + math.floor( 100 * math.cos( angle ) ) ) .. ' ' .. ( 100 - math.floor( 100 * math.sin( angle ) ) )
    end

    local sum, start = 0, 0
    for _, value in ipairs( values ) do sum = sum + value end
    for i, value in ipairs(values) do
      local poly = { 'poly 100 100' }
      local startC, endC = start / sum, ( start + value ) / sum
      local startQ, endQ = math.floor( startC * 4 + 1 ), math.floor( endC * 4 + 1 )
      for q = startQ, math.min( endQ, 4 ) do drawSlice( i, q, startC ) end
      for angle = ( .25 - startC ) * 2 * math.pi, ( .25 - endC ) * 2 * math.pi, -0.02 do
        table.insert( poly, coordsOfAngle( angle ) )
      end
      table.insert( poly, coordsOfAngle( ( .25 - endC ) * 2 * math.pi ) .. ' 100 100 ' .. links[i] )
      table.insert( imslices, table.concat( poly, ' ' ) )
      start = start + values[i]
    end
  end

  analyzeParams()
  if #values == 0 then error( "no slices found - can't draw pie chart" ) end
  addRes( mw.text.tag( 'div', { style = string.format( "max-width:%spx;float:%s", radius * 2, float ) } ) )
  if header then addRes( '<div style="font-weight:bold;text-align:center">' .. header .. '</div>' ) end
  addRes( mw.text.tag( 'div', { style = string.format( 'position:relative;min-width:%spx;min-height:%spx;max-width:%spx;overflow:hidden;', radius * 2, radius * 2, radius * 2 ) } ) )
  createSlices()
  addRes( mw.text.tag( 'div', { style = string.format( 'position:absolute;min-width:%spx;min-height:%spx;overflow:hidden;', radius * 2, radius * 2 ) } ) )
  createImageMap()
  addRes( '</div>' ) -- close "position:relative" div that contains slices and imagemap.
  addRes( '</div>' ) -- close "position:relative" div that contains slices and imagemap.
  createGroupList( res, legends, colors ) -- legends
  if footer then addRes( '<div style="text-align:center">' .. footer .. '</div>' ) end
  addRes( '</div>' ) -- close containing div
  return frame:preprocess( table.concat( res, '\n' ) )
end


function barChart( frame )
  local res = {}
  local args = frame.args -- can be changed to frame:getParent().args
  local values, xlegends, colors, tooltips, yscales = {}, {}, {}, {} ,{}, {}, {}
  local groupNames, unitsSuffix, unitsPrefix, links = {}, {}, {}, {}
  local width, height, stack, delimiter = 500, 350, false, ':'
  local chartWidth, chartHeight, defcolor, scalePerGroup, accumulateTooltip


  local numGroups, numValues
  local scaleWidth

  function validate()
    function asGroups( name, tab, toDuplicate, emptyOK )
      if #tab == 0 and not emptyOK then
        error( "must supply values for " .. keywords[name] )
      end
      if #tab == 1 and toDuplicate then
        for i = 2, numGroups do tab[i] = tab[1] end
      end
      if #tab > 0 and #tab ~= numGroups then
        error ( keywords[name] .. ' should contain the same number of items as the number of groups (' .. numGroups .. ')')
      end
    end

    -- do all sorts of validation here, so we can assume all params are good from now on.
    -- among other things, replace numerical values with mw.language:parseFormattedNumber() result


    local xlegendHeight = not nulOrWhitespace(args[keywords.xlegendHeight]) and args[keywords.xlegendHeight] or 40

    chartHeight = height - xlegendHeight
    numGroups = #values
    numValues = #values[1]
    defcolor = defcolor or 'blue'
    colors[1] = colors[1] or defcolor
    scaleWidth = not nulOrWhitespace(args[keywords.ylegendWidth]) and args[keywords.ylegendWidth] or scalePerGroup and 80 * numGroups or 100
    chartWidth = width -scaleWidth
    asGroups( 'unitsPrefix', unitsPrefix, true, true )
    asGroups( 'unitsSuffix', unitsSuffix, true, true )
    asGroups( 'colors', colors, true, true )
    asGroups( 'groupNames', groupNames, false, false )
    if stack and scalePerGroup then
      error( string.format( 'Illegal settings: %s and %s are incompatible.', keyword.stack, keyword.scalePerGroup ) )
    end
    for gi = 2, numGroups do
      if #values[gi] ~= numValues then error( keywords.group .. " " .. gi .. " does not have same number of values as " .. keywords.group .. " 1" ) end
    end
    if #xlegends ~= numValues then error( 'Illegal number of ' .. keywords.xlegend .. '. Should be exatly ' .. numValues ) end
  end

  function extractParams()
    function testone( keyword, key, val, tab )
      i = keyword == key and 0 or key:match( keyword .. "%s+(%d+)" )
      if not i then return end
      i = tonumber( i ) or error("Expect numerical index for key " .. keyword .. " instead of '" .. key .. "'")
      if i > 0 then tab[i] = {} end
      for s in mw.text.gsplit( val, '%s*' .. delimiter .. '%s*' ) do
        table.insert( i == 0 and tab or tab[i], s )
      end
      return true
    end

    for k, v in pairs( args ) do
      if k == keywords.width then
        width = tonumber( v )
        if not width or width < 200 then
          error( 'Illegal width value (must be a number, and at least 200): ' .. v )
        end
      elseif k == keywords.height then
        height = tonumber( v )
        if not height or height < 200 then
          error( 'Illegal height value (must be a number, and at least 200): ' .. v )
        end
      elseif k == keywords.stack then stack = true
      elseif k == keywords.scalePerGroup then scalePerGroup = true
      elseif k == keywords.defcolor then defcolor = v
      elseif k == keywords.accumulateTooltip then accumulateTooltip = not nulOrWhitespace( v )
      elseif k == keywords.hideGroupLegends then hideGroupLegends = not nulOrWhitespace( v )
      else
        for keyword, tab in pairs( {
          group = values,
          xlegend = xlegends,
          colors = colors,
          tooltip = tooltips,
          unitsPrefix = unitsPrefix,
          unitsSuffix = unitsSuffix,
          groupNames = groupNames,
          links = links,
          } ) do
            if testone( keywords[keyword], k, v, tab )
              then break
            end
        end
      end
    end
  end

  function roundup( x ) -- returns the next round number: eg., for 30 to 39.999 will return 40, for 3000 to 3999.99 wil return 4000. for 10 - 14.999 will return 15.
    local ordermag = 10 ^ math.floor( math.log10( x ) )
    local normalized = x / ordermag
    local top = normalized >= 1.5 and ( math.floor( normalized + 1 ) ) or 1.5
    return ordermag * top, top, ordermag
  end

  function calcHeightLimits() -- if limits were passed by user, use ithem, otherwise calculate. for "stack" there's only one limet.
    if stack then
      local sums = {}
      for _, group in pairs( values ) do
        for i, val in ipairs( group ) do sums[i] = ( sums[i] or 0 ) + val end
      end
      local sum = math.max( unpack( sums ) )
      for i = 1, #values do yscales[i] = sum end
    else
      for i, group in ipairs( values ) do yscales[i] = math.max( unpack( group ) ) end
    end
    for i, scale in ipairs( yscales ) do yscales[i] = roundup( scale * 0.9999 ) end	
    if not scalePerGroup then for i = 1, #values do yscales[i] = math.max( unpack( yscales ) ) end end
  end

  function tooltip( gi, i, val )
    if tooltips and tooltips[gi] and not nulOrWhitespace( tooltips[gi][i] ) then return tooltips[gi][i], true end
    local groupName = not nulOrWhitespace( groupNames[gi] ) and groupNames[gi] .. ': ' or ''
    local prefix = unitsPrefix[gi] or unitsPrefix[1] or ''
    local suffix = unitsSuffix[gi] or unitsSuffix[1] or ''
    return mw.ustring.gsub(groupName .. prefix .. mw.getContentLanguage():formatNum( tonumber( val ) or 0 ) .. suffix, '_', ' '), false
  end

  function calcHeights( gi, i, val )
    local barHeight = math.floor( val / yscales[gi] * chartHeight + 0.5 ) -- add half to make it "round" insstead of "trunc"
    local top, base = chartHeight - barHeight, 0
    if stack then
      local rawbase = 0
      for j = 1, gi - 1 do rawbase = rawbase + values[j][i] end -- sum the "i" value of all the groups below our group, gi.
      base = math.floor( chartHeight * rawbase / yscales[gi] ) -- normally, and especially if it's "stack", all the yscales must be equal.
    end
    return barHeight, top - base
  end

  function groupBounds( i )
    local setWidth = math.floor( chartWidth / numValues )
    local setOffset = ( i - 1 ) * setWidth
    return setOffset, setWidth
  end

  function calcx( gi, i )
    local setOffset, setWidth = groupBounds( i )
    if stack or numGroups == 1 then
      local barWidth = math.min( 38, math.floor( 0.8 * setWidth ) )
      return setOffset + (setWidth - barWidth) / 2, barWidth
    end
    setWidth = 0.85 * setWidth
    local barWidth = math.floor( 0.75 * setWidth / numGroups )
    local left = setOffset + math.floor( ( gi - 1 ) / numGroups * setWidth )
    return left, barWidth
  end

  function drawbar( gi, i, val, ttval )
    local color, tooltip, custom = colors[gi] or defcolor or 'blue', tooltip( gi, i, ttval or val )
    local left, barWidth = calcx( gi, i )
    local barHeight, top = calcHeights( gi, i, val )
    local style = string.format("position:absolute;left:%spx;top:%spx;height:%spx;min-width:%spx;max-width:%spx;background-color:%s;box-shadow:2px -1px 4px 0 silver;overflow:hidden;",
            left, top, barHeight, barWidth, barWidth, color)
    local link = links[gi] and links[gi][i] or ''
    local img = not nulOrWhitespace( link ) and mw.ustring.format( '[[File:Transparent.png|1000px|link=%s|%s]]', link, custom and tooltip or '' ) or ''
    table.insert( res, mw.text.tag( 'div', { style = style, title = tooltip, }, img ) )
  end


  function drawYScale()
    function drawSingle( gi, color, width, single )
      local yscale = yscales[gi]
      local _, top, ordermag = roundup( yscale * 0.999 )
      local numnotches = top <= 1.5 and top * 4
          or top < 4 and top * 2
          or top
      local valStyleStr =
        single and 'position:absolute;height=20px;text-align:right;vertical-align:middle;width:%spx;top:%spx;padding:0 2px'
        or 'position:absolute;height=20px;text-align:right;vertical-align:middle;width:%spx;top:%spx;left:3px;background-color:%s;color:white;font-weight:bold;text-shadow:-1px -1px 0 #000,1px -1px 0 #000,-1px 1px 0 #000,1px 1px 0 #000;padding:0 2px'
      local notchStyleStr = 'position:absolute;height=1px;min-width:5px;top:%spx;left:%spx;border:1px solid %s;'
      for i = 1, numnotches do
        local val = i / numnotches * yscale
        local y = chartHeight - calcHeights( gi, 1, val )
        local div = mw.text.tag( 'div', { style = string.format( valStyleStr, width - 10, y - 10, color ) }, mw.getContentLanguage():formatNum( tonumber( val ) or 0 ) )
        table.insert( res, div )
        div = mw.text.tag( 'div', { style = string.format( notchStyleStr, y, width - 4, color ) }, '' )
        table.insert( res, div )
      end
    end

    if scalePerGroup then
      local colWidth = 80
      local colStyle = "position:absolute;height:%spx;min-width:%spx;left:%spx;border-right:1px solid %s;color:%s"
      for gi = 1, numGroups do
        local left = ( gi - 1 ) * colWidth
        local color = colors[gi] or defcolor
        table.insert( res, mw.text.tag( 'div', { style = string.format( colStyle, chartHeight, colWidth, left, color, color ) } ) )
        drawSingle( gi, color, colWidth )
        table.insert( res, '</div>' )
      end
    else
      drawSingle( 1, 'black', scaleWidth, true )
    end
  end

  function drawXlegends()
    local setOffset, setWidth
    local legendDivStyleFormat = "position:absolute;left:%spx;top:10px;min-width:%spx;max-width:%spx;text-align:center;veritical-align:top;"
    local tickDivstyleFormat = "position:absolute;left:%spx;height:10px;width:1px;border-left:1px solid black;"
    for i = 1, numValues do
      if not nulOrWhitespace( xlegends[i] ) then
        setOffset, setWidth = groupBounds( i )
        -- setWidth = 0.85 * setWidth
        table.insert( res, mw.text.tag( 'div', { style = string.format( legendDivStyleFormat, setOffset + 5, setWidth - 10, setWidth - 10 ) }, xlegends[i] or '' ) )
        table.insert( res, mw.text.tag( 'div', { style = string.format( tickDivstyleFormat, setOffset + setWidth / 2 ) }, '' ) )
      end
    end
  end

  function drawChart()
    table.insert( res, mw.text.tag( 'div', { style = string.format( 'max-width:%spx;', width ) } ) )
    table.insert( res, mw.text.tag( 'div', { style = string.format("position:relative;min-height:%spx;min-width:%spx;max-width:%spx;", height, width, width ) } ) )

    table.insert( res, mw.text.tag( 'div', { style = string.format("float:right;position:relative;min-height:%spx;min-width:%spx;max-width:%spx;border-left:1px black solid;border-bottom:1px black solid;", chartHeight, chartWidth, chartWidth ) } ) )
    local acum = stack and accumulateTooltip and {}
    for gi, group in pairs( values ) do
      for i, val in ipairs( group ) do
        if acum then acum[i] = ( acum[i] or 0 ) + val end
        drawbar( gi, i, val, acum and acum[i] )
      end
    end
    table.insert( res, '</div>' )
    table.insert( res, mw.text.tag( 'div', { style = string.format("position:absolute;height:%spx;min-width:%spx;max-width:%spx;", chartHeight, scaleWidth, scaleWidth, scaleWidth ) } ) )
    drawYScale()
    table.insert( res, '</div>' )
    table.insert( res, mw.text.tag( 'div', { style = string.format( "position:absolute;top:%spx;left:%spx;width:%spx;", chartHeight, scaleWidth, chartWidth ) } ) )
    drawXlegends()
    table.insert( res, '</div>' )
    table.insert( res, '</div>' )
    createGroupList( res, groupNames, colors )
    table.insert( res, '</div>' )
  end

  extractParams()
  validate()
  calcHeightLimits()
  drawChart()
  return table.concat( res, "\n" )
end

return {
  ['bar-chart'] = barChart,
  [keywords.barChart] = barChart,
  [keywords.pieChart] = pieChart,
}