Mohérové barety

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Mohérové barety (poľ. moherowe berety) je označenie určitej kategórie účastníkov manifestácií spojených s politickými, spoločenskými alebo kultúrnymi udalosťami v Poľsku. Za typického predstaviteľa „mohérových baretov“ sa považuje postaršia osoba, najmä žena, názorovo neochvejná, ktorá prezentuje konzervatívne katolícko-národné názory a ktorá je uzavretá voči iným názorom a myšlienkám.

Označenie „mohérové barety“ má pripomínať pokrývku hlavy rozšírenú medzi staršími ženami (vlnený baret, upletený často práve z mohéru), ako aj rôzne vojenské oddiely (napríklad modré barety, červené barety, zelené barety). Spojenie týchto dvoch značne odlišných asociácií je príčinou, že toto označenie má posmešný charakter, ale môže sa stať aj neutrálnym až žartovným termínom, ktorý používajú samotné osoby takto označované.

Ľudia, ktorí používajú termín „mohérové barety“ ním aj naznačujú, že príslušníci tejto skupiny patria k verných poslucháčom Radia Maryja, čitateľom novín Nasz Dziennik, respektíve iných médií podobného politického profilu, teda národno-(ultra)katolíckeho, s častými prejavmi xenofóbie, antiglobalizmu a neraz dokonca aj so znakmi antisemitských názorov.

Ako pohodlná myšlienková skratka sa toto označenie dostalo do bežného jazyka aj do masovokomunikačných prostriedkov. V Poľsku sa označenie rozšírilo na jeseň roku 2005 prostrednictvom diskutérov internetového fóra denníka Gazeta Wyborcza a následne ho začali používať aj novinári.

Podnetom na vznik tohto označenia bola predvolebná, volebná a povolebná situácia (v priebehu jedného mesiaca sa konali voľby do oboch komôr poľského parlamentu a dve kolá priamych prezidentských volieb), kedy víťaz všetkých volieb PiS sa uchádzal práve o túto početnú voličskú skupinu a neskôr v parlamente začal úzko spolupracovať s kontroverznou stranou LPR, ktorá sa tiež spolieha práve na týchto voličov. Pôvodne všetci očakávali, že PiS vytvorí koalíciu so stredovou a trocha liberálnejšou PO, ktorá sa vo voľbách umiestnila na druhom mieste, a nie že PiS zostaví menšinovú vládu, pre ktorú získa podporu u LPR a Sebeobrany.

Označenie mohérové barety používajú aj niektorí politici („Poľsko nie je odkázané na mohérovú koalíciu,“ uviedol Donald Tusk pri debate v Sejme o vládnom programovom vyhlásení premiéra Kazimierza Marcinkiewicza o koalícii PiS s LPR).

Sociálny fakt[upraviť | upraviť zdroj]

Výskum fenoménu mohérových baretov uskutočnila agentúra Axciom Polska. Podľa jej zistenia tvoria mohérové barety zhruba 3.1% poľskej populácie. Sú to prevažne manželia, ktorí majú viac ako päťdesiat rokov, ich deti už žijú samostatne. Zhruba 80% týchto ľudí má iba základné vzdelanie, 36% z nich (ešte) fyzicky pracuje. Zhruba jedna štvrtina z nich používa mobilný telefón, pevnú linku má zavedenú 84% z nich a asi polovia má bankové konto. Vo voľnom čase lúštia krížovky, alebo chodia na ryby. Na dovolenku nechodia. 73% z nich zostáva doma. (Upozornenie: odkaz zahrňuje niekoľko štúdií v PDF a HTML, ktoré majú dohromad niekoľko sto strán.)[1]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Axciom Polska - analýzy mohérových baretov