Morské oko

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Morské oko môže byť:

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. RADLINSKÝ, Ondrej. Školník : obsahujúci hviezdovedu, zemepis, silozpyt, zemeznalstvo, prírodopis, domáce a poľné hospodárstvo, ovocinárstvo, včelárstvo, hodbabníctvo a nauku o právach a povinnosťach občanských : pre katolícke elementárne školy. Zväzok 1. Viedeň : Kongregácia Mechitaristov, 1871. 304 s. Dostupné online. S. 25.
 2. HOCHBERGER, Ernst; KÁLLAY, Karol. Divy Slovenska. Preklad Anna Lackovičová. Bratislava : Ikar, 2003. 208 s. ISBN 80-551-0193-0. S. 148.
 3. a b Morské oko. In: Slovenský náučný slovník : Príručná encyklopedia vedomostí v troch dieloch. Ed. Pavel Bujnák. Zväzok 2 : E-M. Bratislava-Praha : Litevna, 1932. 379 s. S. 372.
 4. pleso. In: ČINČURA, Juraj, ed. Encyklopédia Zeme. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1983. 717 s. (Encyklopédie Obzoru.) S. 455.
 5. Pleso. In: Ottův slovník naučný. Zväzok 19: P – Pohoř. V Praze : J. Otto, 1902. 1051 s. Dostupné online. S. 900.
 6. Pleso. In: KOTT, František Štěpán. Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický. Zväzok 2 N-P. V Praze : Tiskem a nákladem knihtiskárny Františka Šimáčka, 1880. 1269 s. Dostupné online. S. 584.
 7. oko. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 433-434.
 8. oko. In: PECIAR, Štefan, ed. Slovník slovenského jazyka. 1. vyd. Zväzok II l – o. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1960. 648 s. Dostupné online. S. 544-548.
 9. a b oko. In: Slovník slovenských nárečí. 1. vyd. Zväzok 2 L - P. Bratislava : Veda, 2006. 1065 s. ISBN 80-224-0900-6. S. 589-591.
 10. mořské oko. In: Universum: všeobecná encyklopedie. [CD-ROM] Praha : Odeon, 2001-2006. ISBN 80-207-1060-4.
 11. Mořské oko. In: Masarykův slovník naučný : lidová encyklopedie všeobecných vědomostí. Zväzok 4. Ko-M. Praha : Československý kompas, 1929. 1109 s. S. 1050.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]


Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.