NIMBY

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

NIMBY (skratka z anglického Not In My Back Yard, v preklade Nie v mojej záhradke) je pejoratívny politický výraz na obyvateľov, ktorí sú proti výstavbe nejakej budovy alebo štruktúry v ich blízkosti, ale nie sú proti jej výstavbe inde. Výraz sa začal objavovať v 80. rokoch 20. storočia a používa sa napríklad v debatách, ktoré sa týkajú:

  • výstavby obytnej alebo komerčnej budovy samosprávou alebo súkromnou spoločnosťou
  • výstavby štruktúr alebo budov, ako sú cesty alebo diaľnice, elektrárne, skládky odpadu, väznice a podobne

Odpor k štruktúram alebo budovám, ktoré by sa nemali stavať nikde, je charakterizovaný skratkou NIABY (Not In Anyone's Back Yard).