Nebezpečné prenasledovanie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Nebezpečné prenasledovanie (§360a Trestného zákona) alebo stalking [1][2] je patologické správanie jednotlivca resp. trestný čin, ktoré/-rý sa prejavuje abnormálnym záujmom o nejakú inú osobu, spojeným s jej prenasledovaním a obťažovaním. Prenasledovaná osoba je často verejne známa, alebo prenasledovateľovi osobne blízka. Na označenie takto sa správajúceho jednotlivca sa používa termín prevzatý z angličtiny: stalker.

Definícia podľa slovenského Trestného zákona[upraviť | upraviť zdroj]

Nebezpečné prenasledovanie (§ 360a): Kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života, tým, že a) sa vyhráža ublížením na zdraví alebo inou ujmou jemu alebo jemu blízkej osobe, b) vyhľadáva jeho osobnú blízkosť alebo ho sleduje, c) ho kontaktuje prostredníctvom tretej osoby alebo elektronickej komunikačnej služby, písomne alebo inak proti jeho vôli, d) zneužije jeho osobné údaje na účel získania osobného alebo iného kontaktu, alebo e) ho inak obmedzuje v jeho obvyklom spôsobe života, potrestá sa odňatím slobody...

Charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Stalking sa prejavuje najmä opakovaným fyzickým prenasledovaním, nechcenými kontaktmi (listy, sms...), dlhodobým sledovaním aktivít dotyčnej osoby a zbieraním informácií o nej, prípadne nemiestnym oslovovaním jej príbuzných, priateľov a podobne. Takýto záujem cieľovú osobu obťažuje, narúša jej súkromie a môže vzbudzovať strach. V niektorých krajinách je takéto konanie trestné (napr. v Česku). Na Slovensku je legislatíva zatiaľ benevolentnejšia: musí dôjsť k vyhrážaniu, aby sa mohlo začať trestné stíhanie.

Stalkeri pochádzajú zo všetkých spoločenských vrstiev a všetkých vekových kategórií. Až 80 % všetkých stalkerov tvoria muži, väčšina má do 40 rokov. Nemajú problém zanechať zamestnanie, alebo oň dobrovoľne prichádzajú z dôvodu vynakladania všetkého svojho času na sledovanie osoby. Obeťou sa môže stať ktokoľvek, najčastejšie sú to však ženy.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. IZAKOVIČ, M. Stalking - trestný čin nebezpečného prenasledovania. In: Právne listy [1]
  2. Ľubomíra Izáková, PhD., Ivan André, Martin Gronský. Stalking a jeho forenzno-psychiatrické posudzovanie. In: Psychiatria pre prax 2015 16(1), str. 10-12 [2]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Stalking na českej Wikipédii.