Nedbanlivosť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Nedbanlivosť alebo nedbalosť (lat. culpa) je forma zavinenia v práve, napríklad v trestnom práve. Opakom nedbanlivosti je úmysel, čo je ťažšia forma zavinenia.

Zavinenie v trestnom práve[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa Trestného zákona je trestný čin spáchaný z nedbanlivosti vtedy, ak páchateľ:

  • a) vedel, že môže spôsobom uvedeným v Trestnom zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený Trestným zákonom, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že také porušenie alebo ohrozenie nespôsobí (tzv. vedomá nedbanlivosť), alebo
  • b) nevedel, že svojím konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, hoci o tom vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mal a mohol. (tzv. nevedomá nedbanlivosť)

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  • § 16 zákona č. 300/2005 Z. z.
  • ČENTÉS, J. et al. Trestný zákon - komentár. (k § 15 a 16) dostupné online