Nehoda

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Nehoda môže byť:

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. nehoda [online]. In: Jarošová, Alexandra (ed.). Slovník súčasného slovenského jazyka. M – N. Bratislava : Veda, 2015 [cit. 2019-12-18]. 1100 s. ISBN 978-80-224-1485-2.
 2. Pozri: pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 40/2003 v znení pokynu prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 20/2005
 3. Pozri: § 34 ods. 1 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 4. Pozri: § 28 ods. 1 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov
 5. § 18 ods. 1 zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 6. § 5 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov
 7. Pozri: vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie v znení neskorších predpisov
 8. § 2 ods. 2 písm. y) zákona č. 103/2015 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 9. Nehoda [online]. In: Česko-Slovenská filmová databáza. Praha : POMO Media Group, c2019 [cit. 2019-12-18].
 10. Nehoda [online]. In: Česko-Slovenská filmová databáza. Praha : POMO Media Group, c2019 [cit. 2019-12-18].
 11. Nehoda, Zdeněk. In: JEŘÁBEK, Luboš. Český a československý fotbal : Lexikon osobností a klubů. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. 264 s. ISBN 978-80-247-1656-5, s. 133.
 12. Nehoda, Michal. In: JEŘÁBEK, Luboš. Český a československý fotbal : Lexikon osobností a klubů. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. 264 s. ISBN 978-80-247-1656-5, s. 133-134.
 13. § 116 ods. 1 č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.