Neith (kráter)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jump to navigation Jump to search
Obrázok kráteru Neith zo sondy Galileo

Neith je kráter Jupiterovho mesiaca Ganymedes s priemerom približne 87,6 km.

Impaktné štruktúry ako je Neith sú nazývané "kupolovité krátery". Najviac nápadnou štruktúrou v tomto kráteri je obrovská kruhová kupola s priemerom približne 45 km. V jeho okolí sa nachádza okruh hrboľatého terénu. Tento okruh nepredstavuje pôvodnú hranu kráteru, ale okraj veľkej centrálnej priekopy. Tento okraj je sotva viditeľný a nachádza sa pozdĺž vonkajšej hranice relatívne hladkej kruhovej oblasti, ktorá je pravdepodobne dnom kráteru, ktoré je tiež obklopené nerovným terénom. V niektorých častiach pozdĺž hrany sú viditeľné do vnútra smerujúce zrazy. Hrana kráteru nie je kruhového, ale skôr hranatého tvaru. Za okrajom kráteru sa dá jasne rozoznať vyvrhnutý materiál.

Morfológia impaktných štruktúr ako Neith závisí od reakcie relatívne slabého materiálu na kolíziu, ktorej výsledkom je uvoľnenie veľkého množstva energie. Určenie veku tohto kráteru je veľmi zložité pretože sa určuje z chronologických modelov. Jeden takýto model určil jeho vek na 3,9 miliardy rokov, zatiaľ čo podľa iného má iba 1 miliardu rokov.