Nervová sústava

From Wikipédia
(Redirected from Nervový systém)
Jump to navigation Jump to search

Nervová sústava je orgánová sústava pozostávajúca z nervových buniek alebo buniek nervových orgánov a z istých podporných buniek, ktorá určitými senzorickými organelami a orgánmi a voľnými nervovými zakončeniami prijíma vzruchy z vnútra tela a vonkajšieho sveta a odovzdáva ich ďalej výkonným orgánom, napríklad svalom a žľazám, čím sa vyvolá istá želaná telesná reakcia.

Základnou stavebnou jednotkou je neurón.

U jednobunkovcov na prijímanie vzruchov slúži často celý povrch tela, môžu však mať aj senzorické organely, napr. bičíky a podobne.

U viacbunkovcov sú nervové sústavy veľmi rozličné.

Nervová sústava cicavcov[edit | edit source]

Anatómia[edit | edit source]

Fyziológia[edit | edit source]

  • parasympatický systém
  • sympatický systém

Funkcia[edit | edit source]

Regulácia interakcií ľudského tela s vonkajším i vnútorným prostredím prostredníctvom nervových impulzov na základe informácií zo senzorov vnútorného i vonkajšieho prostredia, spracovanie a interpretácia týchto informácií; následná reakcia vo forme riadených svalových kontrakcií a regulácií endokrinného systému.

Pozri aj[edit | edit source]

Iné projekty[edit | edit source]