Netiketa

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Netiketa je súhrn všeobecných pravidiel slušného správania užívateľov na internete.[1] Názov netiketa (angl. netiquette) vznikol spojením a skomolením slov net - sieť a etika alebo etiketa (angl. etiquette) – súhrn pravidiel správania sa v danej spoločnosti.

Základy popisu netikety sú definované v anglicky písanom dokumente [RFC: 1855 - Netiquette Guidelines].

Všeobecné pravidlá[upraviť | upraviť zdroj]

Aj keď pôvodný dokument Netiquette Guidelines[2] vznikol v roku 1995 sú všeobecné pravidlá v ňom uvedené, doteraz platné.

Odvtedy však došlo k technologickému pokroku a sprísneniu legislatívy. Vylákanie osobných údajov ako sú heslá, používateľské mená a pod. (phishing) a ich následné zneužitie nie je len neetické ale aj trestným činom. V súvislosti so zavedením GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je trestným činom podľa § 375 trestného zákonníka aj "Neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi"[3] , ktoré spočíva v poskytnutí, sprístupní alebo zverejnení osobných údajov"[3] a týka sa aj internetu[4] .

Dvanásť odporúčaní Netikety (preklad z českej verzie so zhrnutím Netiquette Guidelines):

 1. Nikdy nezabúdajte, že na druhom konci sú ľudia a nie počítač. To, čo anonymne napíšete stroju, by ste možno nikdy nepovedali dotyčnému do očí.
 2. Dodržiavajte všetky pravidlá slušnosti z normálneho života. Čo je zlé v bežnom živote, bude určite nevhodné aj na internete.
 3. Zistite si, v akej spoločnosti sa nachádzate. Cez internet totiž komunikujete s ľuďmi z celého sveta. Čo je v jednej skupine na internete dovolené, iná môže považovať za neprípustné. Politika, náboženstvo a iné rozporuplné témy by mali byť diskutované s maximálnou ohľaduplnosťou a taktom.
 4. Majte ohľad k druhým. Nie každý má rýchle internetové pripojenie ako vy. Mnohí sa pripájajú z domu cez pomalý modem, za ktorý platia! Neposielajte teda zbytočné a zbytočne veľké e-mailové správy.
 5. Nebuďte grobianom! Aj keď píšete bez diakritiky (bez dĺžňov a mäkčeňov) snažte sa o správny pravopis. Publikovať nepravdivé informácie, alebo niekoho ohovárať tiež nie je vhodné. Nevydávajte za svoju prácu niekoho iného. Obrázky, texty a rôzne iné súbory sa z internetu dajú ľahko stiahnuť. Akoby sa vám páčilo, keby niekto iný vydával vaše dielo za svoje? Ak využijete prácu iných, mali by ste spomenúť ich autorstvo.
 6. Pomôžte, ak viete. Zaujíma vás nejaká téma a sledujete nejakú diskusiu k nej? Niekto z diskusnej skupiny má taký alebo onaký problém. Ak viete odpoveď, pomôžte. Nabudúce pomôže niekto vám. V diskusnej skupine platí zásada „Najprv počúvaj, až potom píš.“
 7. Rešpektujte súkromie iných. Omylom vám prišla správa, ktorá vám nepatrí? Správajte sa tak, ako by ste chceli, keby niekto iný našiel vašu poštu…
 8. Nezneužívajte svoju moc a vedomosti. Používatelia so špeciálnymi privilégiami, napr. správcovia serverov ktorí majú prístup k pošte ostatných musia mať dôveru bežných používateľov.
 9. Odpúšťajte druhým chyby. Aj vy ste niekedy začínali. Nemusíte hneď reagovať výsmešne alebo so zlosťou.
 10. Nerozosielajte reťazové listy a poplašné správy hoax. Upozornite aj ostatných, že takéto správanie je nevhodné.
 11. Nerozosielajte spam – správy s reklamným textom. Upozornite i ostatných, že takéto správanie je nevhodné.
 12. Rešpektujte autorské práva iných. Nepublikujte cudzí text pod svojim menom, vždy uvádzajte meno pravého autora a zdroj odkiaľ citujete.

Ďalšie pravidlá[upraviť | upraviť zdroj]

 • pri komunikácií buďte stručný, vecný a uvádzajte vždy všetky potrebné a zodpovedajúce informácie.[5]

Pravidlá pre webový obsah[upraviť | upraviť zdroj]

 • Pamätajte na to, že každá nekryptovaná informácia, ktorú prijímate i odosielate prostredníctvom služby WWW, putuje internetom nekryptovaná.[6]
 • Nepredpokladajte, že každá informácia, ktorú nájdete, je aktuálna a presná. [6]
 • Informačné služby môžu odrážať kultúru a životný štýl značne odlišný od vášho. Materiály, ktoré vám môžu pripadať poburujúce, môžu byť v krajine svojho pôvodu akceptovateľné. Buďte preto tolerantný a otvorený. [6]
 • Dajte jasne na vedomie, čo je a čo nie je možné kopírovať z vašich webových stránok. [6]
 • Ak poskytujete informácie, uistite sa, že vaša stránka poskytuje niečo špecifické. Vyvarujte sa poskytovania informácií tak, že len odkazujete na ďalšie zdroje. [6]
 • Strážte životnosť zverejnených informácií tak, aby boli aktuálne. [6]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. SKLENÁK, Vilém. Netiketa. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2015-09-18]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000631&local_base=KTD.
 2. HAMBRIDGE, S.. Netiquette Guidelines [online]. tools.ietf.org, [cit. 2019-01-10]. Dostupné online. (po anglicky)
 3. a b S-EPI. 300/2005 Z. z. Trestný zákon | Aktuálne znenie [online]. Zákony pre ľudí, [cit. 2019-01-10]. Dostupné online.
 4. Zneužitie osobných údajov [online]. www.banos.sk (advokátska kancelária BÁNOS s.r.o.), [cit. 2019-01-10]. Dostupné online.
 5. Netiketa, pravidlá pre webový obsah, diskusné fórum, e-mailovú komunikáciu a pre chat [online]. encyklopediapoznania.sk, [cit. 2019-01-10]. Dostupné online.
 6. a b c d e f SKALKA, Ján; KLIMEŠ, Cyril; LOVÁSZOVÁ, Gabriela; ŠVEC, Peter. Informatika na maturity a prijímacie skúšky. Nitra : ENIGMA, 2007. 460 s. ISBN 978-80-89132-50-8.

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

 • STANISZEWSKA, Zofia. Netiketa (dobré mravy na internetu). [s.l.] : Junior, 2016. 60 s. ISBN 978-80-7267-557-9. (po česky)

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

 • RFC 1855 – Netiquette Guidelines (1995) (po anglicky)
 • BARANOVIČ, Roman; JAŠKOVÁ, Ľudmila; ŠNAJDER, Ľubomír. Internet pre stredné školy. 1. vyd. Prešov : Computer Press, 2003. 275 s. ISBN 978-80-25100-88-2.
 • SKALKA, Ján; KLIMEŠ, Cyril; LOVÁSZOVÁ, Gabriela; ŠVEC, Peter. Informatika na maturity a prijímacie skúšky. Nitra : ENIGMA, 2007. 460 s. ISBN 978-80-89132-50-8.