Nitrobenzén

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Nitrobenzén
Nitrobenzén
Nitrobenzén
Nitrobenzén
Nitrobenzén
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C6H5NO2
Systematický názov Nitrobenzén
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 123,06 g/mol
Rozpustnosť vo vode 1,9 g/l (20 °C)
Teplota topenia 5,85 °C
Teplota varu 210,9 °C
Hustota 1,199 g/cm3 (20 °C)
Teplota vzplanutia 88 °C
Ďalšie informácie
Číslo CAS 98-95-3
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Nitrobenzén (zriedkavejšie nitrobenzol) je prudko jedovatá, mierne nažltlá kvapalina s charakteristickým zápachom. Racionálny vzorec nitrobenzénu je C6H5–NO2, nitroskupina je priamo viazaná na aromatickom jadre.

Kalotový model molekuly nitrobenzénu

Fyzikálne vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Nitrobenzén je pri normálnych podmienkach bezfarebná resp. mierne nažltlá olejovitá kvapalina s charakteristickým horkomandľovým zápachom.

Chemické vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Nitroskupina je zaujímavá najmä z hľadiska väzbových pomerov. Tradičná štruktúra tejto skupiny nie je uspokojivá, pretože atómy kyslíka majú v nej nerovnocenné postavenie. Lepšiu predstavu o väzbách nitrobenzénu podáva delokalizácia elektrónov, čím sa obidva atómy kyslíka stanú rovnocenné.

Nitroskupina v molekule nitrobenzénu znižuje elektrónovú hustotu na aromaticom jadre (−M efekt), a preto prebiehajú elektrofilné substitučné reakcie pomerne ťažko, ale silnými nitračnými činidlami možno pripraviť aj trinitrobenzén.

Znázornenie mezomérneho efektu nitroskupiny.

Reakcie[upraviť | upraviť zdroj]

V laboratórnej i priemyselnej praxi sa hojne využíva redukcia nitrobenzénu, pretože voľbou podmienok reakcie je možné dosiahnuť rôzne produkty: anilín, fenylhydroxylamín, hydrazobenzén, azoxybenzén. Najväčší význam má redukcia v kyslom prostredí, je to metóda priemyselnej výroby anilínu: