Preskočiť na obsah

Olympos (sochár)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Olympos (starogr. Ὄλυμπος) bol grécky sochár na prelome 2. a 1. stor. pred Kr.[1][2]

Sochár Olympos pôsobil na ostrove Kalymnos. Z jeho sochárskej tvorby sa nezachovalo nič, ale v lokalite starovekého Apolónovho chrámu (z materiálu Apolónovho chrámu je postavená miestna Bazilika Christos tis Ierousalim – Bazilika Krista v Jeruzaleme[3]) sa našli dva mramorové podstavce zo sôch, ktoré podľa nápisu, zhotovil spolu so sochárom Aisópom. Nápisy na podstavcoch podľa typu písma (epigrafických znakov) datujú na koniec 2. a na začiatok 1. stor. pred Kr.[4][2]

[Ἀρι]σ̣τόπολις Ἱεροφῶντος
[Ἀρισ]τ̣ό̣κλειαν Ἱεροφῶντος
[τὰ]ν̣ ἀδελφὰν θεοῖς.
Ὄλυμπος καὶ Αἴσωπος ἐποίουν.
Aristopolis syn Hierofónta
Od Aristokleie dcéry Hierofónta,
jeho sestry, bohom
Olympos a Aisópos to zhotovili
[5][6]
Δικαστοφῶν Τύρωνος
Ἀριστόπολιν Ἱεροφῶντος
τὸν ἑαυτοῦ ἀνανκαῖον καὶ
Γύλιππος καὶ Ἱεροφῶν τὸν
ἑαυτῶν ἀδελφὸν θεοῖς
Ὄλυμπος καὶ Αἴσωπος ἐποίου[ν].
Dikastofón syn Tyróna (zasvätený)
Aristopolis syn Hierofónta
venované ich príbuznými a
Gylippos a Hierofón,
ich vlastný brat, bohom
Olympos a Aisópos to zhotovili
[7][6]

Keďže obaja umelci v signatúrach neuvádzajú svoju domovskú krajinu, je pravdepodobné, že boli miestni obyvatelia.[6]

Referencie a bibliografia[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Pauly-Wissowa. Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Stuttgart : J.B. Metzler, 1980. ISBN 978-34-7601-026-1. S. 16.
  2. a b Lucia Guerrini: Enciclopedia dell’Arte Antica, Classica e Orientale, Roma 1959, Treccani, Olympos 2 [1]
  3. The Archaeology of Late Antique 'Paganism'. Leiden : BRILL, 2011. ISBN 978-90-0421-039-4. S. 333.
  4. Kerstin Höghammar. Sculpture and Society. Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis, 1993. ISBN 978-91-5543-136-5. S. 48.
  5. Inscriptiones Graecae, Regions: Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]): Cos and Calymna (IG XII,4) Tit. Calymnii 136 [2]
  6. a b c Marion Muller-Dufeu. La sculpture grecque. Paris : Ecole nationale supérieure des beaux-arts, 2002. ISBN 978-28-4056-087-6. S. 905.
  7. Inscriptiones Graecae, Regions: Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]): Cos and Calymna (IG XII,4) Tit. Calymnii 137A [3]