Osa

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Osa môže byť:

 • v zoológii:
  • slovenský názov rodov Vespula, Dolichovespula, v niektorých systémoch aj rodu Polistes a historicky aj slovenský názov časti rodov z podčeľade Eumeninae, pozri Vespula, Dolichovespula a Polistes (alebo pozri pod sršňovité).
  • slovenský názov rodu Vespa v jeho širšom, t.j. starom zmysle[1][2][pozn 1], pozri pod sršňovité (alebo pod sršeň (rod))
  • zastarano alebo nepresne: osa obyčajná (Vespula vulgaris; pôvodný názov: Vespa vulgaris)[9][10][pozn 2]
  • neformálne: akýkoľvek príslušník podčeľadí Vespinae v užšom zmysle a Polistinae [12]
  • príslušník taxónu či skupiny osy - pozri nižšie
 • v botanike: latinský názov rodu rastlín z čeľade marenovité (zahŕňa jediný druh: Osa pulchra), pozri Osa (rod rastlín).
 • zastarano: Severná mucha (jedno zo súhvezdí)
 • zastarano: os (ako časť podvozku, myslená hlavná čiara a pod.)[9]
 • polostrov v Kostarike, pozri Osa (polostrov).
 • meno viacerých sídiel v Rusku, napr.:
 • označenie NATO pre triedu sovietskych rýchlych raketových člnov, pozri OSA (vojenský čln).
 • 9K33 Osa.
 • M79 Osa.

Osy môže byť:

 • množné číslo slova osa - pozri vyššie
 • nadčeľaď Vespoidea, pozri osy (Vespoidea)
 • čeľaď Vespidae[13], synonymum: sršňovité[14], pozri sršňovité
 • zastarano: taxón Hymenoptera, synonymum: blanokrídlovce[15], pozri blanokrídlovce
 • neformálne alebo zastarano:
  • súhrnné označenie pre všetky blanokrídlovce okrem mravcov (Formicidae v širšom zmysle [= Formicoidea]) a typických včiel (Apiformes)[16][17][18], pozri pod blanokrídlovce
  • súhrnné označenie pre všetky (dnešným spôsobom definované) žihadlovce (Aculeata) okrem mravcov (Formicidae v širšom zmysle [=Formicoidea]), typických včiel (Apiformes) a (najmä v minulosti) často aj okrem blyskaviek (Chrysidoidea), čiže súhrnné označenie pre historické taxóny Fossores, Diploptera (=Vespidae v najširšom zmysle) a prípadne aj dnešný taxón blyskavky (Chrysidoidea) [19][20][21][22][3][23][24][5], pozri pod žihadlovce

OSA môže byť:

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Rod Vespa v širšom zmysle:
  • v najmladších prácach zodpovedal tomu, čo dnes označujeme ako rody Vespa v užšom zmysle [po slovensky sršeň], Vespula a Dolichovespula (inak povedané: podčeľaď Vespinae v užšom zmysle, ale okrem rodu Provespa);
  • v starších prácach zahŕňal okrem toho aj dnešnú podčeľaď Polistinae;
  • a v najstarších prácach (zhruba do začiatku 19. storočia) zodpovedal v podstate väčšine rodov dnešnej čeľade sršňovité.[3][4][5][6][7][8]
 2. Druh osa obyčajná (Vespa vulgaris) v dávnejšej minulosti (aj u Linného) často zahŕňal aj niektoré podobné druhy z dnešných systémov, najmä osu útočnú a osu podstrešnú.[6][11][7]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. osa. In: Krátky slovník slovenského jazyka
 2. HRABOVEC, Ivan. Z dejín botaniky a zoológie na Slovensku do polovice 19. storočia. [s.l.] : Veda, 1990. 120 s. ISBN 978-80-224-0177-7. S. 67.
 3. a b DALLA TORRE, K. W. von Catalogus Hymenopterorum hucusque descriptorum systematicus et synonymicus. 1894 [1] (Pozri najmä lat. názvy jednotlivých zväzkov)
 4. Wespe. In: Pierer's Universal-Lexikon, Band 19. Altenburg 1865, S. 117-118.
 5. a b Cuvier, Georges. 1827-35. The animal kingdom arranged in conformity with its organization. With additional descriptions of all the species hitherto named, and of many not before noticed, by Edward Griffith and others. 16 vols. London: Geo. B. Whittaker. Volume 16: Tabular view of classification; index. [2]
 6. a b Catalogue of Hymenopterous Insects in the Collection of the British Museum .... [s.l.] : order of the Trustees, 1856. 820 s. Dostupné online. S. 113 a nasl..
 7. a b Linnaeus, C. Systema naturae per regna tria naturae :secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis 1758. S. 572 [3]
 8. Pozri aj latinské názvy druhov vymenovaných v článku sršňovité.
 9. a b osa. In: Historický slovník slovenského jazyka
 10. osa. In: Slovník slovenských nárečí
 11. Wespe. in: Pierer's Universal-Lexikon, Band 19. Altenburg 1865, S. 117-118.
 12. PIPEK, Pavel. Proč nekopat do vosího hnízda. Vesmír (Praha: Vesmír), 2019-05-06. Dostupné online [cit. 2022-05-04]. ISSN 1214-4029. (Pozri Prvú poznámku pod čiarou)
 13. pozri zdroje uvedené k názvu osy v článku sršňovité.
 14. sršňovité. In: Malá slovenská encyklopédia 1993. S. 677
 15. Pozri zdroje uvedené k názvu osy v článku blanokrídlovce.
 16. Informačný leták- Ako rozpoznať jednotlivé druhy nebezpečných sršňov a ôs podľa vzhľadu [4]
 17. MATZENAUER, F. O. Krátky prírodopis. 2. vyd. B. Štiavnica 1874, S. 37-38
 18. Wespen. In: Stöcker, W. Biologie Band 2/Me-Z. VEB F. A. Brockhaus. 1986. S. 973
 19. KITZBERGER, Ivan Fr; RYTÍŘ, Jaroslav. Včela medonosná ((Apis mellifica L.) Popis těla, života, zvyků, nemocí i skůdců včely medonosné. Její plemenitba a chov v době moderní ...). [s.l.] : Zemĕdělské knihkupectví A. Neubert, 1926. 268 s. S. 9.
 20. wasp. In: Encyclopædia Britannica [online]. Encyclopædia Britannica, [cit. 2022-05-03]. Dostupné online.
 21. wasp; digger. In: The Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM Version 4.0. ISBN 978-0-19-956383-8.
 22. Organic Evolution in terms of the Implicate and Explicate Orders. Part XLVII [online]. metafysica.nl, [cit. 2022-05-07]. Dostupné online.
 23. CARPENTER, William Benjamin. Zoology (Being a Systematic Account of the General Structure, Habits, Instincts, and Uses of the Principal Families of the Animal Kingdom, as Well as of the Chief Forms of Fossil Remains). [s.l.] : Bell & Daldy, 1867. 644 s. Dostupné online. S. 167-172.
 24. MURTFELDT, Mary Esther. Outlines of Entomology. [s.l.] : Tribune printing Company, state printers and binders, 1891. 132 s. Dostupné online. S. 29.
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.